Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 10:33

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: UC - ƯC I Mục tiêu: - Học sinh đọc uc, ưc, cần trục, lực sĩ, từ đoạn thơ ứng dụng - Học sinh viết uc, ưc, cần trục, lực sĩ - Luyện nói từ – câu theo chủ đề : Ai thức dậy sớm nhất? - Tập trung nghe giảng, hăng say phát biểu xây dựng bài, chủ động học tập II Đồ dùng dạy học: - Bộ đồ dùng Tiếng Việt - Tranh minh họa phần luyện nói III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Kiểm tra cũ: Hoạt động HS - Gọi số hs đọc viết từ sau: - HS - số hs đọc câu ứng dụng - HS Dạy học mới: a) Giới thiệu bài: (Ghi đề bài) b) Dạy chữ ghi âm: * Đánh vần, đọc trơn , phân tích Hoạt động cá nhân - Ghi bảng vần: uc - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghép : uc - Thêm âm tr dấu nặng - Ghép tiếng : trục - Ghi bảng : Trục - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Đây ? ( đưa lên ) - Giáo viên nêu tác dụng cần trục - Cái cần trục - Ghi bảng : Cần trục - Đọc trơn từ khoá - Đọc lại Giáo án Tiếng Việt lớp Vần ưc - Đọc lại vần bảng ( quy trình tương tự ) - So sánh : ucưc * Đọc từ ngữ ứng dụng: Hoạt động cá nhân - Gắn thẻ từ lên bảng : - Đọc thầm, tìm tiếng - 2, HS đọc từ ngữ ứng dụng - Đọc trơn từ máy xúc - Đọc lại từ nhiều em cúc vạn thọ lọ mực nóng nực - Đọc lại tồn - GV giải thích từ ngữ cho HS để - Thi tìm theo nhóm hình dung Gv đọc mẫu * HDHS viết: - Viết bảng từ ứng dụng - Viết mẫu: Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: - Cá nhân, em đọc Luyện đọc vần tiết - Cá nhân, nhóm lớp - Đọc câu ứng dụng - Xem tranh + Cho số HS nhận xét tranh - Thảo luận +Cho 2,3 đọc câu ứng dụng cho HS đọc b Luyện viết: Giở TV viết 78 - Vở tập viết c Luyện nói: - Yêu cầu mở sách giáo khoa 78 Đọc tên chủ đề - Tên luyện nói ? - Xem tranh, thảo luận, trình bày - Luyện nói theo chủ đề Củng cố, dặn dò: Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần uc, ưc - Cả lớp chơi .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Vần ưc - Đọc lại vần bảng ( quy trình tương tự ) - So sánh : uc – ưc * Đọc từ ngữ ứng dụng: Hoạt động cá nhân - Gắn thẻ từ lên bảng : - Đọc thầm, tìm tiếng -... Yêu cầu mở sách giáo khoa 78 Đọc tên chủ đề - Tên luyện nói ? - Xem tranh, thảo luận, trình bày - Luyện nói theo chủ đề Củng cố, dặn dò: Trò chơi: Tìm tiếng, từ chứa vần uc, ưc - Cả lớp chơi... viết: - Viết bảng từ ứng dụng - Viết mẫu: Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: - Cá nhân, em đọc Luyện đọc vần tiết - Cá nhân, nhóm lớp - Đọc câu ứng dụng - Xem tranh + Cho số HS nhận xét tranh - Thảo luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay