Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 10:33

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: UC, ƯC I Mục tiêu: - Đọc được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ; từ đoạn thơ ứng dụng HS KG biết đọc trơn - Viết được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: Ai thức dậy sớm nhất? II Đồ dùng dạy học: GV: Bộ biểu diễn Tiếng Việt, tranh HS: Bộ thực hành Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: HĐ GV Tiết 1: Dạy đọc A Kiểm tra: Đọc, viết oc, ac B Bài mới: Giới thiệu bài: Dùng lời Dạy vần: Vần uc - Đọc GV đọc trước - Đánh vần - Phân tích - Củng cố: đánh vần, đọc trơn - So sánh uc với ac Dạy tiếng: trục - Đánh vần, đọc trơn tiếng - Phân tích tiếng - Ghép tiếng Dạy từ khoá: cần trục - Đọc từ khoá: GV đọc mẫu - Nắm nghĩa từ: qua tranh - Đọc toàn vần Vần ưc: (tương tự vần uc) - So sánh ưc với uc - Đọc vần HĐ HS Đọc SGK, bảng Viết cóc, vạc - ĐT – N - CN - ĐT – N - CN - CN - ĐT – N – CN - Giống: kết thúc c - Khác: uc bắt đầu u; ac bắt đầu a - L – N – CN - CN - HS lên ghép lớp ghép CN - CN – N – L - CN – L - Giống: Kết thúc c - Khác: ưc có ư; uc có u - CN – N – L Giáo án Tiếng Việt lớp Dạy đọc từ ứng dụng: - GV ghi từ: máy xúc, cúc vạn thọ, lọ mực, nóng nực - Nắm nghĩa từ: dùng lời, hình ảnh để giải thích * Dạy phát triển kỹ đọc: - Đọc từ, tiếng: GV giơ tiếng: cúc, hì hục, tức tối, vực sâu, nhức chân, dùi đục, - Phát triển vốn từ: - HS nhẩm sau đọc CN – N – L - HSY phân tích - Nghe bổ sung - HS đọc CN – L - HS tìm theo nhóm – nhóm nêu nối tiếp – NX Đọc lại số từ Tiết 2: Dạy viết kỹ Luyện đọc: - Đọc tiết 1: - Đọc câu ứng dụng: + Dùng tranh để giới thiệu rút đoạn thơ: Con mào đỏ Lơng mượt tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy? + Đọc: GV đọc mẫu – HD đọc + Tìm tiếng mang âm vừa học (đối với HS yếu phân tích đánh vần) Luyện viết: - GV viết mẫu – HD viết - Viết bảng - Nhận xét chỉnh sửa - Viết - Chấm nhận xét Luyện nói: Ai thức dậy sớm nhất? - Khai thác nội dung tranh: ? Tranh vẽ gì? ? Chỉ giới thiệu người vật tranh ? Con báo hiệu cho người thức dậy? ? Tranh vẽ cảnh nơng thơn hay thành phố? Vì em biết? ? Em có thích buổi sáng sớm khơng? Vì sao? - Luyện nói theo nhóm : nhóm - Nói trước lớp C Củng cố dặn dò: - Đọc SGK - Đọc bảng lớp - CN – N – L - HS nghe - L – N – CN - CN (thức,) - Quan sát lắng nghe - Viết bảng - CN nhận xét - Viết vào Tập viết - HS dựa vào câu hỏi gợi ý để thảo luận - HS thảo luận theo nhóm cặp bàn để trả lời câu hỏi - Nhóm cử đại diện lên nói – NX - CN – N – L .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Dạy đọc từ ứng dụng: - GV ghi từ: máy xúc, cúc vạn thọ, lọ mực, nóng nực - Nắm nghĩa từ: dùng lời, hình ảnh để giải thích * Dạy phát triển kỹ đọc: - Đọc từ, tiếng: ... đọc: - Đọc tiết 1: - Đọc câu ứng dụng: + Dùng tranh để giới thiệu rút đoạn thơ: Con mào đỏ Lơng mượt tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy? + Đọc: GV đọc mẫu – HD đọc + Tìm tiếng mang âm vừa... người thức dậy? + Đọc: GV đọc mẫu – HD đọc + Tìm tiếng mang âm vừa học (đối với HS yếu phân tích đánh vần) Luyện viết: - GV viết mẫu – HD viết - Viết bảng - Nhận xét chỉnh sửa - Viết - Chấm nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay