Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC

6 11 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 10:33

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: UC, ƯC I.Mục tiêu: Kiến thức:  Giúp học sinh biết cấu tạo vần uc, ưc  Học sinh đọc viết uc, ưc, cần trục, lực sĩ Kỹ năng:  Học sinh tìm tiếng có chứa vần uc, ưc  Đọc từ ngữ câu ứng dụng SGK Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo tranh vẽ SGK với chủ đề: “Ai thức dậy sớm nhất” II.Đồ dùng dạy học: Giáo viên:  Sách Tiếng Việt 1, tập  Tranh minh họa sách giáo khoa phóng to  Bộ ghép chữ học vần Tiếng Việt GV Học sinh:  Sách Tiếng Việt 1, tập  Bộ ghép chữ học vần Tiếng Việt HS III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Ổn định lớp:  Gv kiểm tra sĩ số lớp cho HS bắt hát Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ:  Gọi HS lên bảng viết từ: mắc áo, gấc…  Gọi hs lớp nhận xét bạn viết chưa  Giáo viên nhận xét cho điểm  Cho dãy bàn đứng lên Hoạt động học sinh  HS lên bảng viết: mắc áo, gấc  Hs nhận xét  Hs lắng nghe  Hs đọc từ ứng dụng, câu ứng dụng phần luyện nói 77 Giáo án Tiếng Việt lớp đọc từ ứng dụng, câu ứng dụng phần luyện nói 77  Cho hs nhận xét  Giáo viên nhận xét cho  Hs nhận xét  Hs lắng nghe  Hs lắng nghe Nhắc lại tựa điểm 3.Dạy-học mới: 3.1/ Giới thiệu bài:  Bài học trước học vần ăc, âc Hôm cô giới thiệu cho em vần vần uc, ưc  Hs quan sát giáo viên viết Bài học hôm có tên là: Uc, Ưc 3.2/ Dạy vần: a/ Uc:  Cho học sinh quan sát giáo viên viết bảng vần ucGiáo viên hỏi: - Em cho cô biết vần uc tạo âm nào? - Gv đưa nhận xét * Đánh vần: - Gv đánh vần mẫu cho lớp nghe: u-cờ-uc - Cho hs đánh vần lại theo cá nhân (2 hs) - Gv gọi bàn đứng lên đánh vần  Hs trả lời: vần uc tạo âm u âm c, âm u đứng trước am c đứng sau  Hs nghe  Hs nghe  Hs đánh vần  Bàn đứng lên đánh vần từ trái qua phải  Hs nghe sửa sai em trái  Cả lớp đánh vần đồng qua phải - Sau phần đọc hs gv  hs đọc lại ý chỉnh sửa cho hs (nếu  bàn đọc lại sai) - Gv cho lớp đánh vần đồng  Cả lớp đọc đồng lại Giáo án Tiếng Việt lớp vần uc - Gv đọc trơn vần uc lần Gọi  Hs quan sát tranh hs đọc lại - Gv cho bàn đứng lên  Hs trả lời: tranh vẽ “cần trục” đọc trơn lại, trái qua phải - Cho lớp đọc trơn lại lần - Các em ý lên bảng quan sát  Hs trả lời: tiếng “trục”  Hs ghép tranh cô treo -Gv hỏi: - Em cho cô biết tranh  Hs nghe gv đánh vần đánh vần vẽ gì? - Vậy em biết từ “cần  hs đọc trục” có tiếng chứa vần uc? - Gv cho hs ghép tiếng “trục” chữ học vần Tiếng Việt - Gv đánh vần mẫu cho hs đánh lớp theo tay gv  Hs đọc theo bàn  Hs sửa sai vần theo tay chỉ: u-cờ-uc-trờuc-truc-nặng-trục - Gv dán từ khóa “cần trục” lên bảng gọi hs đọc: uc-truc-cầntrục - Gọi bàn đọc trơn nối tiếp - Gv chỉnh sửa lỗi phát âm cho hs (nếu có), nhận xét khen ngợi HS phát âm - Cho lớp đọc đồng - Gv cho hs lấy chữ học vần Tiếng Việt ghép từ “cần trục” - Hs ghép xong giơ lên - Gv lấy cho hs khác nhận xét - Gv nhận xét, khen ngợi hs ghép nhanh ghép */ Viết chữ:  Cả lớp đọc đồng  Hs ghép chữ  Hs giơ lên  Hs nhận xét  Hs lắng nghe  Hs quan sát  Hs quan sát cách viết  Hs viết không trung ngón trỏ vần uc Giáo án Tiếng Việt lớp + Vần uc, cần trục: - Gv cho hs quan sát bảng mẫu vần  Hs viết lên bảng uc - Gv viết lại vần uc cho hs quan sát  Hs nhận xét, lắng nghe mẫu Chữ u viết nét: nét hất nét móc ngược - Chú ý chữ c viết liền với nét cuối chữ u - Gv hướng dẫn hs viết vần uc khơng trung ngón trỏ - Gv cho hs viết vần uc bảng Gv hướng dẫn chỉnh sửa  Hs quan sát  Hs lắng nghe  Hs lắng nghe thực cho hs - Gv cầm bảng hs cho bạn khác nhận xét viết bạn chưa, đẹp chưa sau gv nhận xét Khen ngợi hs viết  Hs viết viết đẹp Chỉnh sửa cho hs viết chưa đúng, chưa đẹp - Gv cho hs quan sát cách viết từ “cần trục” - Gv vừa viết vừa hướng dẫn: em ý viết tiếng “cần” phải viết chữ liền mạch với - Khoảng cách chữ viết cách nửa ô vuông con, chữ viết xong ta viết tiếp chữ khác Tiếng “trục” cách viết tương tự tiếng “cần” Chú ý viết từ “cần trục” khoảng cách tiếng chữ o - Gv cho hs viết từ “cần trục”  Hs nhận xét lắng nghe Giáo án Tiếng Việt lớp bảng Gv hướng dẫn chỉnh sửa cho hs - Gv cầm bảng hs cho bạn  Hs nghe  Hs đọc khác nhận xét viết bạn  Hs trả lời chưa, đẹp chưa sau gv nhận xét Khen ngợi hs viết viết đẹp Chỉnh sửa cho hs viết  Gv giải thích, lắng nghe  Hs nghe chưa đúng, chưa đẹp b/ Ưc: - Thực quy trình tương tự vần uc, từ “cần trục” - Chú ý cho hs hiểu cấu tạo  Hs nghe  Hs đọc vần ưc, gồm chữ chữ c So sánh vần uc với ưc: vần uc vần u c tạo nên, vần ưc  Hs trả lời vần c tạo nên, cách viết tương tự khác chữ u khơng có nét râu, chữ có thêm nét râu Chú ý hs cách nối chữ, viết dấu */Đọc tiếng, từ ứng dụng: - Gv đọc mẫu từ ứng dụng - Gv gọi hs đọc từ ứng dụng sách giáo khoa - Gv hỏi hs em biết “cúc vạn thọ”, “máy xúc” gì? - Nếu hs khơng trả lời gv giải thích: + Cúc vạn thọ: lồi hoa cúc có hoa màu sẫm, xẻ sâu thành thùy nhỏ, mùi hôi, trồng làm cảnh + Máy xúc: máy để đào, xúc đất - Nếu hs trả lời gv nhận  Hs đọc  Từng tổ đọc  Cả lớp đọc đồng Giáo án Tiếng Việt lớp xét nhắc lại - Gv đọc mẫu từ ứng dụng - Gv gọi hs đọc từ ứng dụng sách giáo khoa - Gv hỏi hs em biết “lọ mực”, “nóng nực” gì? - Nếu hs khơng trả lời gv giải thích: + Lọ mực: lọ nhỏ dùng để đựng mực + Nóng nực: thời tiết trở nên nắng làm em cảm thấy nóng dể bị đổ mồ - Gv tổ chức cho hs đọc từ ứng dụng theo hình thức cá nhân từ 1-2 em - Cho hs đọc theo tổ em Cho hs đọc đồng lớp Tiết kết thúc ... b/ Ưc: - Thực quy trình tương tự vần uc, từ “cần trục” - Chú ý cho hs hiểu cấu tạo  Hs nghe  Hs đọc vần ưc, gồm chữ chữ c So sánh vần uc với ưc: vần uc vần u c tạo nên, vần ưc  Hs trả lời vần. .. 3.Dạy-học mới: 3 .1/ Giới thiệu bài:  Bài học trước học vần ăc, âc Hôm cô giới thiệu cho em vần vần uc, ưc  Hs quan sát giáo viên viết Bài học hơm có tên là: Uc, Ưc 3.2/ Dạy vần: a/ Uc:  Cho học... sinh quan sát giáo viên viết bảng vần uc  Giáo viên hỏi: - Em cho cô biết vần uc tạo âm nào? - Gv đưa nhận xét * Đánh vần: - Gv đánh vần mẫu cho lớp nghe: u-cờ -uc - Cho hs đánh vần lại theo cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 78: Vần UC ƯC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay