Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:59

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: ÔC - C A Mục tiêu: -Học sinh đọc ơc, c, thợ mộc, đuốc, từ đoạn thơ ứng dụng Học sinh viết ôc , uôc, thợ mộc, đuốc - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: Tiêm chủng, uống thuốc - Tập trung nghe giảng, hăng say phát biểu xây dựng bài, chủ động học tập B Đồ dùng dạy học: 1/GV chuẩn bị: Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp Tranh minh hoạ học Tranh minh hoạ phần luyện nói 2/HS chuẩn bị: Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt Bảng C Các hoạt động dạy học: GV HS I.Kiểm tra cũ: phút - HS - Đọc, viết từ - HS - Đọc toàn II.Dạy học mới: 30 phút Giới thiệu bài: (Ghi đề bài) Hoạt động cá nhân a/ Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghi bảng vần: ôc - Ghép: ôc - Ghép tiếng: mộc Giáo án Tiếng Việt lớp - Thêm âm m dấu nặng - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghi bảng: mộc - Treo tranh hỏi: Bác làm ? Bác gọi ? - Đọc trơn từ khoá - Ghi bảng: thợ mộc - Đọc lại vài em Vần uôc - Hướng dẫn tương tự - So sánh: ôcuôc Hoạt động cá nhân b/ Đọc từ ứng dụng: - Đọc thầm, tìm tiếng - Giáo viên ghi từ lên bảng: - Đọc trơn từ ốc đôi guốc - Thi đọc từ ứng dụng gốc thuộc - Thi đọc toàn Tiết Hoạt động cá nhân Hoạt động 3: 15 phút Luyện tập a/ Đọc sách giáo khoa: - Yêu cầu mở sách giáo khoa 79 - Quan sát tranh 1, 2, vẽ ? - Đọc thầm, tìm tiếng - Thi đọc tiếp sức câu - Thi đọc Hoạt động cá nhân - Luyện đọc toàn - Lấy tập viết b/ Luyện viết: phút - Giáo viên viết mẫu, lưu ý nét nối, tư thế, khoảng cách c/ Luyện nói: phút Hoạt động cá nhân Giáo án Tiếng Việt lớp - Yêu cầu mở sách giáo khoa 79 Hoạt động nhóm - Luyện nói thành câu theo chủ đề Trò chơi: phút Thi tìm tiếng HĐ nối tiếp - Tổng kết, tuyên dương - Chuẩn bị nhà - Về tập viết lại vần vừa học vào bảng - Nhận xét tiết học Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Thêm âm m dấu nặng - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghi bảng: mộc - Treo tranh hỏi: Bác làm ? Bác gọi ? - Đọc trơn từ khoá - Ghi bảng: thợ mộc - Đọc lại vài em Vần uôc. .. - Ghi bảng: thợ mộc - Đọc lại vài em Vần uôc - Hướng dẫn tương tự - So sánh: ôc – uôc Hoạt động cá nhân b/ Đọc từ ứng dụng: - Đọc thầm, tìm tiếng - Giáo viên ghi từ lên bảng: - Đọc trơn từ ốc... viết b/ Luyện viết: phút - Giáo viên viết mẫu, lưu ý nét nối, tư thế, khoảng cách c/ Luyện nói: phút Hoạt động cá nhân Giáo án Tiếng Việt lớp - Yêu cầu mở sách giáo khoa 79 Hoạt động nhóm -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay