Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:59

Giáo án Tiếng Việt lớp Tiếng Việt ÔC, UÔC I Mục tiêu: - Đọc được: ôc, uôc, thợ mộc, đuốc; từ đoạn thơ ứng dụng HS KG biết đọc trơn - Viết được: ôc, uôc, thợ mộc, đuốc - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: Tiêm chủng, uống thuốc - Giáo dục kỹ uống thuốc phòng bệnh II Đồ dùng dạy học: GV: Bộ biểu diễn Tiếng Việt, tranh HS: Bộ thực hành Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học: HĐ GV Tiết 1: Dạy đọc A Kiểm tra: Đọc, viết uc, ưc HĐ HS Đọc SGK, bảng Viết máy xúc, lọ mực B Bài mới: Giới thiệu bài: Dùng lời Dạy vần: Vần ôc - Đọc GV đọc trước - ĐT – N - CN - Đánh vần - ĐT – N - CN - Phân tích - CN - Củng cố: đánh vần, đọc trơn - ĐT – N – CN - So sánh uc với ôc - Giống: kết thúc c - Khác: uc bắt đầu u; ôc bắt đầu ô Dạy tiếng: mộc Giáo án Tiếng Việt lớp - Đánh vần, đọc trơn tiếng - L – N – CN - Phân tích tiếng - CN - Ghép tiếng - HS lên ghép lớp ghép CN Dạy từ khoá: thợ mộc - Đọc từ khoá: GV đọc mẫu - CN – N – L - Nắm nghĩa từ: qua tranh - Đọc tồn vần - CN – L Vần ươc: (tương tự vần ôc) - So sánh ôc với uôc - Giống: Kết thúc c - Khác: ơc có ơ; c có - Đọc vần - CN – N – L Dạy đọc từ ứng dụng: - GV ghi từ: ốc, gốc cây, đôi guốc, thuộc - HS nhẩm sau đọc CN – N – L - Nắm nghĩa từ: dùng lời, hình ảnh để giải thích - HSY phân tích * Dạy phát triển kỹ đọc: - Nghe bổ sung - Đọc từ, tiếng: GV giơ tiếng: đường dốc, bốc thuốc, học thuộc bài, luộc rau, chẫu chuộc, can ruốc, uống thuốc, - HS đọc CN – L - Phát triển vốn từ: - HS tìm theo nhóm – nhóm nêu Tiết 2: Dạy viết kỹ nối tiếp – NX Đọc lại số từ Luyện đọc: - Đọc tiết 1: - Đọc câu ứng dụng: - CN – N – L + Dùng tranh để giới thiệu rút đoạn thơ: Mái nhà ốc Tròn vo bên Mái nhà em - HS nghe Giáo án Tiếng Việt lớp Nghiêng giàn gấc đỏ + Đọc: GV đọc mẫu – HD đọc + Tìm tiếng mang âm vừa học (đối với HS yếu - L – N – CN phân tích đánh vần) - CN (ơc,) Luyện viết: - GV viết mẫu – HD viết - Viết bảng - Quan sát lắng nghe - Nhận xét chỉnh sửa - Viết bảng - Viết - CN nhận xét - Chấm nhận xét - Viết vào Tập viết Luyện nói: Tiêm chủng, uống thuốc - Khai thác nội dung tranh: Tranh vẽ ai? - HS dựa vào câu hỏi gợi ý để Bạn trai tranh làm gì? Thái độ thảo luận bạn nào? Em tiêm chủng, uống thuốc chưa? Khi phải uống thuốc? Tiêm chủng, uống thuốc để làm gì? - Luyện nói theo nhóm : nhóm - Nói trước lớp - HS thảo luận theo nhóm cặp bàn để C Củng cố dặn dò: trả lời câu hỏi - Đọc SGK - Nhóm cử đại diện lên nói – NX - Đọc bảng lớp - CN – N – L ... – L - Nắm nghĩa từ: qua tranh - Đọc toàn vần - CN – L Vần ôc: (tương tự vần ôc) - So sánh ôc với uôc - Giống: Kết thúc c - Khác: ôc có ơ; c có - Đọc vần - CN – N – L Dạy đọc từ ứng dụng: - GV.. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Đánh vần, đọc trơn tiếng - L – N – CN - Phân tích tiếng - CN - Ghép tiếng - HS lên ghép lớp ghép CN Dạy từ khố: thợ mộc... số từ Luyện đọc: - Đọc tiết 1: - Đọc câu ứng dụng: - CN – N – L + Dùng tranh để giới thiệu rút đoạn thơ: Mái nhà ốc Tròn vo bên Mái nhà em - HS nghe Giáo án Tiếng Việt lớp Nghiêng giàn gấc đỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay