Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:58

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: ÔC - C I Mục tiêu: - Đọc được: ơc, c, thợ mộc, đuốc; từ câu ứng dụng Tốc độ cần đạt: 15 tiếng/phút - Viết được: ôc, uôc, thợ mộc, đuốc (viết 1, số dòng quy định Tập viết 1, tập 2) - Luyện nói 2, câu theo chủ đề: Tiêm chủng, uống thuốc + HS khá, giỏi: biết đọc trơn, bước đầu nhận biết nghĩa số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ SGK; Viết đủ số dòng quy định Tập viết II Đồ dùng dạy - học: - Sách, thực hành Tiếng Việt, tranh, bảng III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: Đọc: đọc từ ngữ câu ứng dụng 78 Viết: cần trục, máy xúc GV nhận xét, ghi điểm Bài mới: a Giới thiệu bài: GV ghi đầu b Dạy vần * Nhận diện vần ôc: - Vần ôc tạo âm? - Vần ôc vần uc giống khác điểm nào? - GV phát âm hướng dẫn học sinh đọc - Các ghép cho vần ơc: - Có vần ơc muốn tiếng mộc cần Hoạt động trò Hát Cá nhân, đồng đọc Học sinh nhắc lại 2âm, âm ô đứng trước âm c đứng sau giống âm cuối khác âm đầu CN- ĐT đọc HS ghép ghép thêm âm m đứng trước Giáo án Tiếng Việt lớp ghép thêm gì? - Các ghép cho tiếng mộc? - Bạn cho cô biết tiếng học hơm tiếng gì? - GV cho HS xem tranh ghi từ khố * Nhận diện vần c : + So sánh hai vần vừa học? Nghỉ tiết * Đọc từ ngữ ứng dụng: GV giải nghĩa số từ Đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc * Luyện viết bảng con: Cho HS quan sát chữ mẫu Viết mẫu nêu quy trình viết Nghỉ hết tiết nặng chân âm ô HS ghép Tiếng mộc HS phân tích, đánh vần, đọc trơn CNĐT HS QS tranh nêu từ khoá đọc trơn CN- ĐT * 3,4 HS đọc lại * 3,4 HS đọc lại Đọc thầm tìm tiếng mang vần, phân tích đánh vần đọc trơn CN- ĐT CN- ĐT đọc HS nêu NX kiểu chữ, độ cao chữ, khoảng cách chữ từ, chữ Tô khan, viết bảng Tiết c Luyện tập * Luyện đọc lại tiết * Đọc câu ứng dụng Cho HS quan sát tranh, ghi câu khố Bức tranh vẽ nào? Đọc mẫu, hướng dẫn đọc * Đọc SGK 3, học sinh đọc Quan sát tranh nêu nhận xét Đọc thầm tìm tiếng mang vần phân tích đánh vần đọc trơn CN-ĐT CN-ĐT đọc Nghỉ tiết * Luyện nói - Tranh vẽ ai? - Bạn trai tranh làm gì? - Thái độ bạn nào? - Con tiêm chủng, uống thuốc chưa? - Khi ta phải uống thuốc? - Tiêm chủng uống thuốc để làm gì? - Trường tổ chức tiêm chủng bao Đọc chủ đề: Tiêm chủng, uống thuốc Quan sát tranh, nêu nhận xét? Giáo án Tiếng Việt lớp chưa? - Hãy kể cho bạn nghe tiêm chủng uống thuốc giỏi nào? GV liên hệ BVMT * Luyện viết vở: Bao quát lớp nhắc nhở tư thế, giúp HS yếu Thu chấm nhận xét Củng cố: Chơi trò chơi tìm tiếng mang vần NX khen đội tìm nhiều Dặn dò: Đọc lại chuẩn bị sau HS viết đội chơi tiếp sức .. .Giáo án Tiếng Việt lớp ghép thêm gì? - Các ghép cho cô tiếng mộc? - Bạn cho cô biết tiếng học hôm tiếng gì? - GV cho HS xem tranh ghi từ khố * Nhận diện vần c : + So sánh hai vần vừa... chân âm HS ghép Tiếng mộc HS phân tích, đánh vần, đọc trơn CNĐT HS QS tranh nêu từ khoá đọc trơn CN- ĐT * 3,4 HS đọc lại * 3,4 HS đọc lại Đọc thầm tìm tiếng mang vần, phân tích đánh vần đọc trơn... hướng dẫn đọc * Đọc SGK 3, học sinh đọc Quan sát tranh nêu nhận xét Đọc thầm tìm tiếng mang vần phân tích đánh vần đọc trơn CN-ĐT CN-ĐT đọc Nghỉ tiết * Luyện nói - Tranh vẽ ai? - Bạn trai tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay