Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:58

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần ÔC - C I - Mục tiêu: Đọc được: ơc, c, thợ mộc, đuốc; từ đoạn thơ ứng dụng Viết được: ốc, gốc cây, đơi guốc Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Tiêm chủng, uống thuốc II - Đồ dùng dạy học: Gv: Sgk, đồ dùng Hs: Sgk, đồ dùng III - Các hoạt động dạy học Hoạt động thầy 1-Kiểm tra cũ: uc-ưc 2-Bài mới: ơc-c *-ƠC –Hđ1: Nhận diện vần Hđ2: đánh vần, đọc trơn *-UÔC (tương tự) Hđ3: Viết bảng Viết mẫu, nêu cách viết *-Giải lao Hđ4: Đọc từ ngữ ứng dụng Hoạt động trò -Hát -Đọc Sgk -Bảng con: máy xúc cúc vạn thọ lọ mực nóng nực -Nhắc lại tựa -Vần ơc gồm trước c sau cài -ô-cờ-ôc (HsTBY) -cài + pt: mộc (m trước ôc sau ôc) -mờ-ôc-môc-nặng-mộc: thợ mộc -uôc, đuốc, đuốc -Đọc tổng hợp So sánh: ôc- c -Viết: ơc c thợ mộc đuốc -Hát -Tìm, đánh vần, đọc trơn tiếng mới: ốc, gốc, thuộc, guốc -Đọc trơn từ: ốc, gốc cây, đôi guốc, thuộc Tiết 2: Hoạt động thầy 1-Kiểm tra cũ: tiết Hoạt động trò -Hát -Đọc tiếng, từ khóa, từ ứng dụng Đọc tổng hợp 2-Bài mới: tiết Giáo án Tiếng Việt lớp Hđ1: Luyện đọc H/dẫn đọc đoạn thơ ứng dụng Hđ2: Luyện viết H/dẫn viết vào TV *-Giải lao Hđ3: Luyện nói Chủ đề: Tiêm chủng uống thuốc Gợi ý: Bạn tranh làm ? Thái độ bạn ? Khi uống thuốc ? Kể cho bạn nghe lần… Hđ4: Trò chơi *-Củng cố, dặn dò Dặn: Học Xem: iêc-ươc -Q/sát, nhận xét tranh -Đọc đoạn thơ ứng dụng (HsKG) -Cá nhân đọc nối tiếp câu (HsTBY) -Đọc bảng + Sgk (kể tiết 1) -Viết: ôc uôc thợ mộc đuốc -Hát -Đọc tên chủ đề -Nói theo gợi ý -Ghép từ thành đoạn thơ -Đọc lại .. .Giáo án Tiếng Việt lớp H 1: Luyện đọc H/dẫn đọc đoạn thơ ứng dụng Hđ2: Luyện viết H/dẫn viết vào TV *-Giải lao... -Đọc đoạn thơ ứng dụng (HsKG) -Cá nhân đọc nối tiếp câu (HsTBY) -Đọc bảng + Sgk (kể tiết 1) -Viết: ôc uôc thợ mộc đuốc -Hát -Đọc tên chủ đề -Nói theo gợi ý -Ghép từ thành đoạn thơ -Đọc lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay