Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:58

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần : ÔC - UÔC I Mục tiêu: Kiến thức: - Đọc được: ôc, uôc, thợ mộc, đuốc, từ ngữ ốc, gốc cây, đôi guốc, thuộc - Viết ôc, uôc, thợ mộc, đuốc Kĩ năng: - HS đọc trơn từ ngữ ứng dụng Thái độ: - HS mạnh dạn, tự tin đọc II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa từ khoá thợ mộc, đuốc; từ ngữ ứng dụng : ốc, đôi guốc III Phương pháp: Quan sát, đàm thoại, thực hành… III Các hoạt động dạy-học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động: Bài cũ: - HS đọc: cần trục, máy xúc, nóng nực, lực sĩ, cúc vạn thọ, lọ mực - HS đọc viết theo yêu cầu GV - HS đọc câu ứng dụng: “Con mào đỏ… thức dậy” tìm tiếng mang vần ưc ứng dụng - HS đọc bảng con:cần trục, lực sĩ, máy xúc, lọ mực cúc vạn thọ,nóng nực - HS tổ viết từ: cần trục, lọ mực, lực sĩ GV theo dõi ghi điểm nhận xét Giáo án Tiếng Việt lớp Bài Hoạt động 1: Giới thiệu GV ghi đầu lên bảng Hoạt động 2: Dạy vần « Vần ôc - HS đọc đồng thanh: ôc uôc a) Nhận diện vần - So sánh ôc với oc - Vần ôc tạo nên ô c - So sánh ôc với oc - Đánh vần đọc trơn vần + Giống nhau: kết thúc c + Khác nhau: bắt đầu ô - HS đánh vần: ô -cờ - ôc (cá nhân, lớp) - Vừa học vần gì? - HS đọc trơn: ôc ( cá nhân, lớp) - GV ghi vần ơc xuống dòng - HS trả lời ơc - GV: có vần ơc thêm âm mờ dấu HS trả lời : mộc nặng ta tiếng ? gọi HS nhận diện tiếng b/ Đánh vần đọc tiếng từ: - HS nhận diện tiếng: mộc nêu cấu - Yêu cầu HS nêu cấu tạo tiếng đánh vần tạo tiếng - đọc trơn tiếng - Âm m đứng trước, vần ôc đứng sau, dấu nặng ô - GV chỉnh sửa phát âm cho HS - HS đánh vần: mờ - ôc- môc- nặng mộc (cá nhân, lớp) - HS đọc trơn: mộc.(cá nhân, lớp) - HS nhận xét tranh nội dung tranh vẽ -GV giới thiệu tranh minh họa rút từ khóa - HS đọc từ khóa: cá nhân, lớp Giáo án Tiếng Việt lớp - GV ghi bảng: thợ mộc - Yêu cầu HS đọc từ - HS đọc : ôc- mộc- thợ mộc Gọi HS đọc (Cá nhân, lớp) « Vần c (quy trình tương tự) + Giống nhau: kết thúc c - Vần uôc tạo nên uô c + Khác nhau: bắt đầu uô - So sánh: uôc với ôc - HS đọc bảng lớp Hoạt động 2: Viết chữ - GV viết mẫu hướng dẫn HS viết: - HS theo dõi tập viết bảng ôc, , thợ mộc ,uôc, đuốc - GV theo dõi uốn nắn Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng: - Đọc thầm từ ngữ tìm tiếng mang - GV viết từ ứng dụng lên bảng: vần học gạch chân tiếngvần ốc gốc đôi guốc thuộc - GV theo dõi uốn nắn, kết hợp giải nghĩa - Cá nhân luyện đọc tiếng, từ - Phân tích số tiếngvần - HS đọc lớp từ Hoạt động 4: Trò chơi GV nêu tên trò chơi phổ biến luật chơi - HS theo dõi tham gia trò chơi (cây thơng minh) - Cả lớp cổ vũ, nhận xét, tuyên dương đội Chia lớp thành tổ tổ cử ba em thực thắng trò chơi Mỗi tổ phân cơng em chọn từ, 1em mang lên 1em gắn từ lên Giáo án Tiếng Việt lớp cành đội mình, sau phút tổ gắn nhiều từ tổ thắng Dặn dò: Về nhà học xem trước 80 Nhận xét tiết học .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Bài Hoạt động 1: Giới thiệu GV ghi đầu lên bảng Hoạt động 2: Dạy vần « Vần ơc - HS đọc đồng thanh: ôc uôc a) Nhận diện vần - So sánh ôc với oc - Vần ôc tạo nên... sánh ôc với oc - Đánh vần đọc trơn vần + Giống nhau: kết thúc c + Khác nhau: bắt đầu ô - HS đánh vần: ô -cờ - ôc (cá nhân, lớp) - Vừa học vần gì? - HS đọc trơn: ôc ( cá nhân, lớp) - GV ghi vần. .. Yêu cầu HS nêu cấu tạo tiếng đánh vần tạo tiếng - đọc trơn tiếng - Âm m đứng trước, vần ôc đứng sau, dấu nặng ô - GV chỉnh sửa phát âm cho HS - HS đánh vần: mờ - ôc- môc- nặng mộc (cá nhân, lớp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 79: Vần ÔC UÔC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay