Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:55

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần (2 tiết) BÀI 95: OANHOACH I Mục tiêu: - Đọc viết được:oanh, oach, doanh trại, thu hoạch - Đọc từ ngữ câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nhà máy cửa hàng doanh trại - Phần luyện nói giảm từ đến câu hỏi II Đồ dùng dạy - học: -GV: Tranh minh hoạ SGK, đồ dùng dạy học TV - HS: Bộ đồ dùng học vần, bảng III Các hoạt động dạy - học: Kiểm tra cũ - Cho học sinh đọc viết từ ứng dụng - Học sinh viết bảng - Học sinh đọc - Giáo viên nhận xét Bài a) Giới thiệu - Học sinh quan sát tranh thảo luận tìm - Cho HS quan sát tranh tìm vần vần oanh, oach - Học sinh đọc - Giáo viên đọc b) Dạy vần: oanh * Nhận diện - Học sinh nhận diện - Vần oanh gồm âm ? - Âm: o,a nh - GV hướng dẫn học sinh đánh vần: oanh - Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá: - Học sinh đánh vần oanh, doanh, doanh trại - Giáo viên chỉnh sửa - Giáo viên cho học sinh ghép vần tiếng - Học sinh đánh vần đọc trơn - Học sinh ghép vần ghép tiếng: Giáo án Tiếng Việt lớp chữ: oanh – doanh oang – hoang Giáo viên viết mẫu vần - Học sinh luyện bảng con: oanh, oan, khoan doanh - Giáo viên viết mẫu tiếng: oanh, doanh - Giáo viên nhận xét sửa sai c) Dạy vần: oach * Nhận diện - Học sinh luyện bảng - Vần oach gồm âm nào? - Học sinh nhận diện so sánh vần - Cho HS so sánh vần oach với oanh - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: oanh với oach - Học sinh đánh vần oăng -Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá: oach - hoạch - thu hoạch - Học sinh đánh vần đọc: oach - hoạch - thu hoạch - Giáo viên chỉnh sửa - Giáo viên cho học sinh ghép vần tiếng - Học sinh ghép vần ghép tiếng trên chữ chữ - Giáo viên viết mẫu vần:oach - Học sinh luyện bảng - Giáo viên viết mẫu tiếng: oach – doanh trại - Giáo viên nhận xét sửa sai Cho - học sinh đọc từ ngữ ứng dụng - Học sinh đọc từ ứng dụng - Giáo viên giải thích nghĩa - HS luyện đọc phát gạch chân - Giáo viên đọc lại tiếng chứa vần - HS đọc tiếng từ ngữ - HS đọc tồn bảng - HS chơi trò chơi tìm tiếng từ ngữ Tiết 2: LUYỆN TẬP Luyện tập a) Luyện đọc - Cho học sinh đọc lại toàn tiết - Học sinh đọc SGK Giáo án Tiếng Việt lớp - Học sinh đọc thầm đoạn thơ ứng dụng tìm tiếng có từ học - Học sinh đọc gạch chân vần - Cho học sinh quan sát tranh em tìm - Học sinh quan sát tranh thảo luận câu ứng dụng - Học sinh đọc - Giáo viên sửa sai - Lớp đọc câu ứng dụng - Giáo viên đọc mẫu câu ứng dụng b) Luyện viết - Cho học sinh viết tập viết - HS luyện đọc toàn SGK oanh, oach, doanh trại, thu hoạch oanh, oach, doanh trại, thu hoạch - Học sinh luyện viết tập viết: - Giáo viên quan sát uốn nắn em cầm bút sai em ngồi không tư c) Luyện nói - Cho học sinh đọc chủ đề luyện nói: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại Gợi ý: tranh vẽ gì? + Em thấy cảnh tranh? - Học sinh quan sát tranh thảo luận + Trong tranh em thấy gì? nhóm + Có ảnh họ làm gì? - Đại diện nhóm lên luyện nói theo chủ - Nói cửa hàng nhà máy đề doanh trại gần nơi em (Trao đổi - Các bạn khác nhận xét bổ sung nhóm) - GV nhận xét Củng cố, dặn dò - GV nhận xét - Về nhà ôn lại xem trước 96 .. .Giáo án Tiếng Việt lớp chữ: oanh – doanh oang – hoang Giáo viên viết mẫu vần - Học sinh luyện bảng con: oanh, oan, khoan doanh - Giáo viên viết mẫu tiếng: oanh, doanh - Giáo viên nhận... Dạy vần: oach * Nhận diện - Học sinh luyện bảng - Vần oach gồm âm nào? - Học sinh nhận diện so sánh vần - Cho HS so sánh vần oach với oanh - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: oanh với oach. .. sinh đánh vần oăng -Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá: oach - hoạch - thu hoạch - Học sinh đánh vần đọc: oach - hoạch - thu hoạch - Giáo viên chỉnh sửa - Giáo viên cho học sinh ghép vần tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay