Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:55

Giáo án Tiếng Việt lớp Tiếng Việt: BÀI 95: OANH - OACH I MỤC TIÊU - HS đọc được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch; Từ câu ứng dụng - HS viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch - Luyện nói 2, câu theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại - KNS: Kĩ hợp tác, kĩ giải vấn đề, kĩ tư sáng tạo II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sử dụng tranh minh hoạ SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Tiết Hoạt động thầy Kiểm tra cũ: - Đọc 94, viết bảng con: vỡ hoang, hoẵng Hoạt động trò * HS đọc, HS viết bảng lớp - GV nhận xét, ghi điểm Bài mới: HĐ1: Nhận diện vần: oanh a) Nhận diện vần: * HS phân tích vần oanh - Gọi HS phân tích vần oanh - Cả lớp thực - Cho HS lớp cài vần oanh - GV nhận xét b) Đánh vần: - HS quan sát trả lời - Có vần oanh, muốn có tiếng doanh ta làm nào? - HS lớp cài tiếng doanh - Cho H cài tiếng doanh - HS phân tích tiếng doanh - GV nhận xét ghi bảng tiếng doanh - Quan sát, lắng nghe - GV hướng dẫn đánh vần lần - Đánh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, - Dùng tranh giới thiệu từ “doanh trại” nhóm, lớp Giáo án Tiếng Việt lớp - Gọi đánh vần tiếng doanh, đọc trơn từ doanh trại * Vần oach: (Tiến hành tương tự) Cho HS nghỉ tiết HĐ2: Hướng dẫn viết * HS quan sát - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - HS tập viết vào bảng - Yêu cầu HS viết vào bảng - GV chỉnh sửa tư viết cho HS HĐ3: Dạy từ ứng dụng * HS luyện đọc cá nhân – nhóm – - GV ghi tiếng ứng dụng lên bảng lớp - GV chỉnh sửa cho HS - HS tìm - GV đọc mẫu, giải thích + Em tìm tiếng ghi vần vừa học từ ứng dụng? Củng cố - Dặn dò: - Gv nhận xét học TIẾT 2: LUYỆN TẬP HĐ1: Luyện đọc a Đọc bảng lớp - Yêu cầu HS luyện đọc toàn tiết * HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp - GV chỉnh sửa cho HS b Đọc câu ứng dụng: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét tranh minh hoạ - HS quan sát nhận xét - GV ghi câu ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS đọc - HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp - GV chỉnh sửa cho HS - GV đọc mẫu, giải thích gọi HS đọc CN - HS đọc cá nhân - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học câu ứng dụng - HS tìm Giáo án Tiếng Việt lớp Cho HS nghỉ tiết HĐ 2: Luyện viết - Hướng dẫn cách viết - KT cách cầm bút, tư ngồi viết - Giao việc * HS tập viết theo HD GV - GV quan sát giúp đỡ HS yếu - HS ý theo dõi + Chấm điểm số viết - Nhận xét chung viết HS, chữa số lỗi sai phổ biến HĐ3: Luyện nói - GV HD quan sát tranh vẽ, giói thiệu chủ đề luyện nói: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại - GV gợi ý câu hỏi, giúp học sinh luyện nói từ 2, * HS thảo luận nhóm theo yêu cầu GV câu - Các nhóm cử đại diện nêu kết thảo - Tranh vẽ gì? luận - Trong cảnh em thấy gì? - Có cảnh? Họ làm gì? - Các em kể theo nội dung tranh * Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét học .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Gọi đánh vần tiếng doanh, đọc trơn từ doanh trại * Vần oach: (Tiến hành tương tự) Cho HS nghỉ tiết HĐ2: Hướng dẫn... đọc mẫu, giải thích gọi HS đọc CN - HS đọc cá nhân - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học câu ứng dụng - HS tìm Giáo án Tiếng Việt lớp Cho HS nghỉ tiết HĐ 2: Luyện viết - Hướng dẫn cách viết -... ghi tiếng ứng dụng lên bảng lớp - GV chỉnh sửa cho HS - HS tìm - GV đọc mẫu, giải thích + Em tìm tiếng ghi vần vừa học từ ứng dụng? Củng cố - Dặn dò: - Gv nhận xét học TIẾT 2: LUYỆN TẬP H 1: Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay