Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:55

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: OANH - OACH I Mục tiêu: - Đọc được: oanh, oach, thu hoạch, doanh trại; Từ câu ứng dụng - Viết được: oanh, oach, thu hoạch, doanh trại - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại II Thiết bị dạy học: GV: Tranh minh hoạ từ khố, câu ƯD phần luyện nói HS: SGK – tập viết, đồ dùng Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thầy Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Giảng * Tiết 1: a GT bài: b Dạy vần *oanh + GV giới thiệu vần viết lên bảng Vần: oanh Trò - HS hát -1 em đọc vần câu ƯD 94 - Nhận xét - Đánh vần, đọc trơn, phân tích vần oanh - Viết vào bảng con: oanh - Viết thêm chữ d vào trước vần oanh để tạo thành tiếng mới: doanh - Đánh vần, đọc trơn phân tích tiếng: doanh (có chữ d đứng trước, vần oanh đứng - Viết bảng: doanh - Cho HS xem: tranh minh họa - Viết bảng: doanh trại *oach - Giới thiệu vần viết lên bảng: oach - Nhận xét - Cho HS so sánh oanh với vần oach - Nêu yêu cầu - Viết bảng: hoạch - Cho HS quan sát tranh hỏi tranh vẽ ? - Viết bảng: thu hoạch - HD hs viết bảng con: oanh, oach, doanh, sau) - Quan sát tranh minh họa - Đọc trơn: oanh, doanh, doanh trại * Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp: vần oach - Viết vào bảng con: oach - So sánh oanh với oach với * Giống nhau: bắt đầu = oa * Khác nhau: oanh kết thúc = nh oach kết thúc = ch - Viết thêm vào vần để tiếng - Đánh vần, đọc trơn, phân tích tiếng hoạch - Quan sát tranh - Đọc trơn: họach, thu hoạch Giáo án Tiếng Việt lớp hoạch - Dạy từ câu ứng dụng - Viết từ lên bảng HD đọc tìm tiếngvần vừa học * Tiết 2: Luyện tập a Luyện đọc SGK b HD viết: - Viết mẫu bảng lớp: oanh, oach - HD viết từ: thu hoạch, doanh trại c Luyện nói theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại * Em thấy cảnh tranh? * Trong cảnh em thấy gì? * Có cảnh, họ làm gì? d HD làm BTTV (nếu có) - Đọc thầm phát gạch chân tiếngvần bảng - Đọc trơn tiếng, trơn từ - Nêu - nhận xét - Đọc thầm câu ƯD Tìm tiếng - Đọc toàn SGK - Viết bảng - sửa lỗi - Viết vào tập viết - Kể trước lớp mà em quan sát thấy tranh: nhà máy, cửa hàng, doanh trại quân đội nhân dân - HS thực (nếu có) Củng cố, dặn dò: a Thi viết tiếng có vần: oanh, oach b GV nhận xét học c Dặn dò: nhà ơn lại ………………………………………… .. .Giáo án Tiếng Việt lớp hoạch - Dạy từ câu ứng dụng - Viết từ lên bảng HD đọc tìm tiếng có vần vừa học * Tiết 2: Luyện tập a Luyện đọc SGK b HD viết: - Viết mẫu bảng lớp: oanh, oach -... lớp mà em quan sát thấy tranh: nhà máy, cửa hàng, doanh trại quân đội nhân dân - HS thực (nếu có) Củng cố, dặn dò: a Thi viết tiếng có vần: oanh, oach b GV nhận xét học c Dặn dò: nhà ôn lại …………………………………………... d HD làm BTTV (nếu có) - Đọc thầm phát gạch chân tiếng có vần bảng - Đọc trơn tiếng, trơn từ - Nêu - nhận xét - Đọc thầm câu ƯD Tìm tiếng - Đọc toàn SGK - Viết bảng - sửa lỗi - Viết vào tập viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay