Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:55

Giáo án Tiếng Việt lớp Bài 95: OANH - OACH A Mục tiêu - Đọc, viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch - Đọc từ đoạn thơ ứng dụng - Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng doanh trại - HS tích cực tham gia làm kế hoạch nhỏ B Đồ dùng dạy học - GV chuẩn bị máy tính, máy projecter - HS chuẩn bị chữ, bảng C Hoạt động dạy học GV Tiết I Kiểm tra: HS ’ - Đọc 94 SGK - HS đọc cá nhân - Đọc câu ứng dụng - GV hiển thị tranh vẽ hoẵng, vỡ hoang, - HS nhìn tranh ghi từ vào bảng … II Bài :30’ Giới thiệu Dạy vần a Nhận diện - Yêu cầu HS ghép oanh - Ghép oanh - Các em vừa ghép vần gì? - Cá nhân nêu, nói cấu tạo vần - Hiển thị vần oanh - Đọc, đánh vần, trơn (cá nhân, lớp) - Cho HS tự ghép tiếng - Đánh vần, đọc trơn (cá nhân) - Hiển thị tiếng doanh - Ghép, đọc - GV hiển thị tranh vẽ doanh trại - Đọc (cá nhân, lớp) - Hiển thị từ: doanh trại - HS nghe Giáo án Tiếng Việt lớp * Dạy vần oach (tương tự) - So sánh oanh - oach - Đọc: oanh, doanh, doanh trại b Đọc từ ứng dụng - Cho HS tự nờu từ - Hiển thị từ - Cá nhân nêu - Luyện đọc (cá nhân, lớp) c Hướng dẫn viết - Đọc toàn - Viết mẫu, nêu quy trình Tiết - Nhận xét tiết học Luyện tập - Viết bảng a Luyện đọc : 19’ - Đọc bảng - Đọc cá nhân - Hiển thị tranh - HS quan sát tranh nói nội dung, luyện - Đọc câu ứng dụng đọc (cá nhân, lớp) * Giáo dục HS biết tham gia làm kế hoạch nhỏ Tuyên dương HS tham gia tích cực - Đọc SGK - Đọc CN - ĐT lần b Luyện nói: 5’ - Nêu số câu hỏi - HS đọc tên luyện nói - Bức tranh vẽ gỡ? - HS quan sát tranh, trả lời - Em thấy cảnh tranh? - Trong cảnh em thấy gì? - Có tranh? Họ làm gì? - Nói cửa hàng mà em biết? c Luyện viết: 9’ - Hướng dẫn HS viết vào Củng cố, dặn dò: 2’ - Nhắc lại nội dung bài, nhận xét học - Cả lớp viết theo chữ mẫu Giáo án Tiếng Việt lớp - Học bài, tìm tiếngvần oanh, oach .. .Giáo án Tiếng Việt lớp * Dạy vần oach (tương tự) - So sánh oanh - oach - Đọc: oanh, doanh, doanh trại b Đọc từ ứng dụng - Cho HS tự nờu từ - Hiển... vào Củng cố, dặn dò: 2’ - Nhắc lại nội dung bài, nhận xét học - Cả lớp viết theo chữ mẫu Giáo án Tiếng Việt lớp - Học bài, tìm tiếng có vần oanh, oach ... Luyện tập - Viết bảng a Luyện đọc : 19 ’ - Đọc bảng - Đọc cá nhân - Hiển thị tranh - HS quan sát tranh nói nội dung, luyện - Đọc câu ứng dụng đọc (cá nhân, lớp) * Giáo dục HS biết tham gia làm kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay