Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:55

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: OANHOACH I Mục tiêu: - HS đọc được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch; Từ, câu ứng dụng - Viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch - Luyện nói từ 1-2 câu theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại II Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ: doanh trại, thu hoạch, câu ứng dụng phần L.nói III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Tiết 1: A/ Bài cũ: Viết oang, oăng, vỡ hoang, Hoạt động HS HS viết B/con hoẵng Đọc từ, câu ứng dụng oang, oăng HS đọc B/ Bài mới: HĐ1: Dạy vần oanh - Nhận diện vần - Phân tích cấu tạo vần oanh - Ghép, đánh vần - đọc trơn - Tiếng từ - HS ghép tiếng, phân tích đọc Ghép thêm âm d vào vần oanh tạo tiếng doanh trại: Khu nhà riêng đơn vị đội - Nhận biết từ qua tranh vẽ * Dạy vần oach (như trên) thu hoạch: Thu lượm hái chín nhà So sánh: oanh, oach - Giống o đầu vần -a vần; Khác: HĐ2: Đọc từ ứng dụng nh, ch cuối vần Khoanh tay: động tác hai cánh tay đưa - Nhẩm nhận diện tiếngvần oanh, Giáo án Tiếng Việt lớp ngang xếp sát xếp sát trước thân người bắt oach chéo vào - Đọc vần, tiếng, từ Mới toanh: nguyên chưa dùng Kế hoạch: điều vạch cách có hệ thống cơng việc dự định thời gian định Tiết 2: - Đọc tiết HĐ3: Luyện tập HS nhẩm, nhận tiếng câu ứng dụng a/ Đọc câu đọc tiếng, từ, câu HDHS quan sát tranh nêu nội dung Viết 95 VTV b/ Luyện viết HS đọc tên chủ đề c/ Luyện nói: nhà máy, cửa hàng, doanh trại ống khói Hướng dẫn HS quan sát tranh nêu nội dung .mọi người mua bán Tranh vẽ cảnh gì? … đội duyệt binh Kể cửa hàng, nhà máy, doanh trại mà HS tự nêu em biết Đọc toàn SGK d/ Đọc (SGK) C Củng cố: * Trò chơi: Điền oanh, oach đứng kh tay, vụ thu h Dặn dò hs đọc thuộc xem trước oat, oăt .. .Giáo án Tiếng Việt lớp ngang xếp sát xếp sát trước thân người bắt oach chéo vào - Đọc vần, tiếng, từ Mới toanh: nguyên chưa dùng Kế hoạch: điều vạch... dung .mọi người mua bán Tranh vẽ cảnh gì? … đội duyệt binh Kể cửa hàng, nhà máy, doanh trại mà HS tự nêu em biết Đọc toàn SGK d/ Đọc (SGK) C Củng cố: * Trò chơi: Điền oanh, oach đứng kh tay,... tập HS nhẩm, nhận tiếng câu ứng dụng a/ Đọc câu đọc tiếng, từ, câu HDHS quan sát tranh nêu nội dung Viết 95 VTV b/ Luyện viết HS đọc tên chủ đề c/ Luyện nói: nhà máy, cửa hàng, doanh trại ống khói
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay