Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:55

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: BÀI 95: OANHOACH A/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Học sinh đọc: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch; Từ câu ứng dụng - Viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Nhà máy, cửu hàng, doanh trại - Viết đủ số dòng quy định TV - GD HS ý thức học tập, yêu thích Tiếng Việt B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1/GV chuẩn bị: - Tranh minh hoạ học - Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp 2/HS chuẩn bị: - Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt - Bảng C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT I Kiểm tra cũ: 5’ - em viết, đọc, phân tích: rau diếp, tiếp nối, - GV kiểm tra nườm nượp, ướp cá - em đọc câu ứng dụng sách giáo khoa II Các hoạt động: - đọc toàn 94 Giới thiệu Hoạt động 1: 15 phút a/ Giới thiệu vần oanh - Giáo viên ghi bảng: doanh trại - Đọc trơn từ - Trong từ “doanh trại” có tiếng âm - Tiếng trại, âm d học Giáo án Tiếng Việt lớp học ? - Ghi bảng: oanh - Đọc trơn vần b/ Phân tích; ghép vần - Vần oanh gồm có âm? - Có âm: o, a, nh - Đánh vần, đọc trơn vần oanh - Ghép vần: oanh c/ Ghép tiếngvần oanh, đọc, viết, từ có vần oanh: - Thêm âm d vào vần oanh - Ghép tiếng doanh - Đánh vần, đọc trơn tiếng “doanh” - Ghi bảng: doanh - Viết bảng con: oanh, doanh trại Vần oach (hướng dẫn tương tự) - So sánh oanh, oach - Học sinh nêu HĐ2: phút HD viết bảng con: GV hướng dẫn - HS viết: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch HĐ3: phút Đọc từ ứng dụng - Gắn từ lên bảng - Học sinh đọc thầm, tìm tiếng Trò chơi: Thi tìm, ghi tiếng chứa vần - Đọc trơn từ oanh, oach theo nhóm - Thi đọc từ, từ - Thi đọc TIẾT Hoạt động 3: 30 phút Luyện tập a/ Đọc sách giáo khoa - Đọc tiết - Đọc trơn vần, tiếng, từ SGK - Đọc câu ứng dụng - Học sinh theo lời đọc giáo viên - Giáo viên đọc mẫu - Học sinh đọc câu, - Tìm tiếngvần vừa học câu Giáo án Tiếng Việt lớp b/ Luyện viết - Yêu cầu lấy tập viết 95 - Lấy theo yêu cầu - Đọc vần, từ cần viết - Đọc đồng - Viết vào tập viết c/ Luyện nói: * Viết đủ số dòng quy định TV - Yêu cầu mở sách giáo khoa 95 - Đọc tên luyện nói - Quan sát tranh vẽ gì? - Luyện nói thành câu theo chủ đề - Nhà máy, cửa hàng, doanh trại Hoạt động nối tiếp: phút - Thi nói thành câu theo chủ đề - Tổ chức cho HS thi tìm nhanh tiếngvần học - HS thi chơi theo nhóm - Tổng kết tiết học - Theo dõi Bổ sung: .. .Giáo án Tiếng Việt lớp học ? - Ghi bảng: oanh - Đọc trơn vần b/ Phân tích; ghép vần - Vần oanh gồm có âm? - Có âm: o, a, nh - Đánh vần, đọc trơn vần oanh - Ghép vần: oanh c/ Ghép tiếng có vần. .. tiếng có vần oanh, đọc, viết, từ có vần oanh: - Thêm âm d vào vần oanh - Ghép tiếng doanh - Đánh vần, đọc trơn tiếng “doanh” - Ghi bảng: doanh - Viết bảng con: oanh, doanh trại Vần oach (hướng... theo lời đọc giáo viên - Giáo viên đọc mẫu - Học sinh đọc câu, - Tìm tiếng có vần vừa học câu Giáo án Tiếng Việt lớp b/ Luyện viết - Yêu cầu lấy tập viết 95 - Lấy theo yêu cầu - Đọc vần, từ cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay