Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:55

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: Bài 95: OANH - OACH A Mục tiêu: - Đọc oanh, oach, doanh trại, thu hoạch, từ đoạn thơ ứng dụng Viết oanh, oach, thu hoạch Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại - Rèn kỹ đọc, viết nhanh - Có ý thức tự giác học tập B Chuẩn bị: - GV: Bộ chữ thực hành, tranh minh hoạ, giáo án… - HS: Bộ thực hành Tiếng Việt, bảng con, tập viết C Hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy TG Hoạt động học * Tiết 1: I Ổn định tổ chức: 1' II Kiểm tra cũ: 4' - Yêu cầu học sinh đọc SGK - học sinh đọc - Nhận xét, sửa lỗi III Bài mới: Giới thiệu bài: Trực tiếp Dạy vần: - Hát 1' Giáo án Tiếng Việt lớp * Vần oanh: 6' a/ Nhận diện vần: - Giới thiệu tranh - HS QS tranh - Tranh vẽ gì? - Doanh trại - Từ doanh trại có tiếng? Tiếng - tiếng, tiếng trại học học rồi? - Tiếng doanh có âm dấu - Tiếng d học học rồi? + Cho HS ghép vần - HS ghép vần b/ Đánh vần: - Hướng dẫn học sinh đánh vần - (Cá nhân, nhóm, đồng thanh) Đánh vần - Hướng dẫn ghép tiếng: + Nêu cấu tạo tiếng ? CH: Thêm âm đứng trước vần oanh - Thêm d đứng trước vần oanh để dược tiếng doanh? tiếng oanh - Ghép bảng gài: + Cho HS ghép tiếng - Đánh vần: (cá nhân, tổ nhóm, đồng + HS đọc đánh vần tiếng thanh) + Cho HS ghép từ: CH: Có tiếng liếp muốn có từ liếp - Thêm tiếng đứng trước tiếng ta phải thêm tiếng nào? liếp + Hướng dẫn đọc trơn từ - CN – ĐT Giáo án Tiếng Việt lớp - Qui trình dạy học tương tự vần - So sánh vần? - Giống: o đầu vần - Khác: âm cuối vần c/ Đọc từ ứng dụng: 8' - Giáo viên giới thiệu ghi từ ngữ lên - Đọc thầm tìm tiếng mới, gạch bảng chân - Giải nghĩa từ: khoanh tay, kế hoạch - Gọi HS lên bảng gạch chân vần - em lên bảng - Cho HS đọc - Đánh vần đọc tiếng (tổ nhóm, cá nhân, đồng thanh) - Cho HS đọc - Đánh vần đọc trơn từ (cá nhân, tổ nhóm, đồng thanh) - Nhận xét, sửa lỗi phát âm cho học sinh d/ Viết bảng con: - Giáo viên viết mẫu hướng dẫn qui 10' trình viết - HS quan sát - Viết bảng con: oanh, oach, doanh trại - Nhận xét, sửa lỗi IV Củng cố: 2’ + Vừa học vần gì? - GV nhắc lại nội dung - Oanh, oach 2’ - Đọc lại toàn lần Giáo án Tiếng Việt lớp - Nhận xét tiết học * Tiết 2: I Ổn định tổ chức: 1' II Kiểm tra cũ: 4' - Gọi HS đọc bảng lớp III Bài mới: - Hát - em đọc bảng 8' Luyện đọc: - Đọc tiết - Đồng thanh, cá nhân - Nhận xét, ghi điểm * Đọc câu ứng dụng: - Giới thiệu tranh - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi - Chúng em làm kế hoạch nhỏ - Tranh vẽ hình ảnh gì? - Qua tranh giới thiệu câu ứng dụng - Đọc thầm, gạch chân vần Giáo viên viết lên bảng - Đánh vần đọc trơn vần mới, tiếng - Hướng dẫn học sinh đọc câu - Tổ, nhóm, cá nhân, đồng - Giáo viên đọc mẫu - Đọc lại câu lần * Đọc SGK: - Giáo viên đọc mẫu 7' - Theo dõi - Học sinh đọc (tổ nhóm, cá nhân - Nhận xét, sửa lỗi đồng thanh) Giáo án Tiếng Việt lớp Luyện nói: 8' - Giới thiệu tranh - Quan sát tranh trả lời câu hỏi + Trong tranh vẽ gì? - Chúng em tập viết + Cho HS thi nói - HS thi nói + GV chốt lại - Cho học sinh thi nói chủ đề: Nhà - Thi nói máy, cửa hàng, doanh trại - Đọc chủ đề luyện nói + Chủ đề luyện nói hơm gì? Luyện viết: 8' - Hướng dẫn học sinh viết - Viết vào tập viết - Giáo viên theo dõi, uốn nắn - Thu chấm IV Củng cố: - HS nộp 2’ - Vần oanhtiếng nào? Từ nào? - Trong tiếng doanh, từ doanh - Trò chơi: Thi tìm tiếng, từ có vần trại - Cho HS đọc lại tồn - Chơi trò chơi V Tổng kết, dặn dò: 2’ - Nhắc lại nội dung - Nhận xét tiết học, dặn học sinh chuẩn bị sau - Đọc ĐT toàn .. .Giáo án Tiếng Việt lớp * Vần oanh: 6' a/ Nhận diện vần: - Giới thiệu tranh - HS QS tranh - Tranh vẽ gì? - Doanh trại - Từ doanh trại có tiếng? Tiếng - tiếng, tiếng trại học học rồi? - Tiếng. .. Thêm âm đứng trước vần oanh - Thêm d đứng trước vần oanh để dược tiếng doanh? tiếng oanh - Ghép bảng gài: + Cho HS ghép tiếng - Đánh vần: (cá nhân, tổ nhóm, đồng + HS đọc đánh vần tiếng thanh) +... doanh có âm dấu - Tiếng d học học rồi? + Cho HS ghép vần - HS ghép vần b/ Đánh vần: - Hướng dẫn học sinh đánh vần - (Cá nhân, nhóm, đồng thanh) Đánh vần - Hướng dẫn ghép tiếng: + Nêu cấu tạo tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 95: Vần OANH OACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay