Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:46

Giáo án Tiếng Việt lớp Tiếng việt: Bài 98: - UY I Mục tiêu: - HS hiểu cấu tạo vần uê, uy, tiếng: huệ, huy - Phân biệt khác vần uê, uy - Đọc viết vần uê, uy, từ: huệ, huy hiệu - Đọc từ câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng - Tranh minh hoạ luyện nói: Tàu hỏa, tàu thủy, tô, máy bay - Bộ ghép vần GV học sinh III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV KTBC: Hỏi trước Hoạt động HS Học sinh nêu tên trước Đọc sách kết hợp bảng HS cá nhân -> em Gọi học sinh số tiếng, từ theo ý giáo viên có đọc để tránh học sinh đọc vẹt đọc Viết bảng N1: khai hoang; N2: ngoan ngoãn GV nhận xét chung Bài mới: GV giới thiệu tranh rút vần uê, ghi bảng Gọi HS phân tích vần HS phân tích, cá nhân em Lớp cài vần Cài bảng cài GV nhận xét HD đánh vần vần u – ê – Giáo án Tiếng Việt lớp Có uê, muốn có tiếng huệ ta làm nào? CN em, đọc trơn em, nhóm Cài tiếng huệ Thêm âm h đứng trước vần nặng GV nhận xét ghi bảng tiếng huệ âm ê Gọi phân tích tiếng huệ Tồn lớp GV hướng dẫn đánh vần tiếng huệ CN em Hờ – – huê – nặng – huệ Dùng tranh giới thiệu từ “bông huệ” CN em, đọc trơn em, nhóm ĐT Hỏi: Trong từ có tiếng mang vần học Gọi đánh vần tiếng huệ, đọc trơn từ huệ Gọi đọc sơ đồ bảng Tiếng huệ Vần 2: vần uy (dạy tương tự) CN em, đọc trơn em, nhóm So sánh vần Đọc lại cột vần CN em Gọi học sinh đọc toàn bảng Hướng dẫn viết bảng con: uê, huệ, uy, huy Giống nhau: bắt đầu âm u hiệu Khác nhau: kết thúc âm khác nhau, uy GV nhận xét sửa sai kết thúc y Đọc từ ứng dụng em Qua tranh mẫu vật giáo viên giới thiệu từ ứng em dụng, giải nghĩa từ (nếu thấy cần), rút từ ghi bảng Nghỉ tiết Toàn lớp viết Cây vạn tuế, xum xuê, tàu thuỷ, khuy áo Gọi đánh vần tiếng có chứa vần học đọc trơn tiếng, đọc trơn từ Đọc sơ đồ Học sinh quan sát giải nghĩa từ GV Gọi đọc toàn bảng Củng cố tiết 1: Hỏi vần học Đọc HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em Giáo án Tiếng Việt lớp Tìm tiếng mang vần học CN em NX tiết CN em, đồng Tiết Luyện đọc bảng lớp: Vần uê, uy Đọc trơn vần, tiếng, từ lộn xộn CN em Luyện đọc câu đoạn ứng dụng: GT tranh minh Đại diện nhóm hoạ rút câu đoạn ghi bảng: Cỏ mọc xanh chân đê Dâu xum xuê nương bãi Cây cam vàng thêm trái CN -> em, lớp đồng Hoa khoe sắc nơi nơi GV nhận xét sửa sai HS đọc thầm, phát gạch chân Luyện nói: Chủ đề: “Tàu hỏa, tàu thủy, tơ, máy bảng tiếng có chức vần Đọc trơn bay” dòng thơ, đọc liền dòng thơ, đọc GV treo tranh gợi ý hệ thống câu hỏi, đoạn thơ có nghỉ cuối dòng (đọc giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Tàu hỏa, tàu đồng thanh, đọc cá nhân) thủy, ô tô, máy bay” Học sinh thi đọc nối tiếp nhóm, Em thấy tranh? nhóm đọc dòng thơ, thi đọc đoạn thơ Em loại ô tô, tàu thuỷ, tàu hoả, máy bay hay chưa? Đi phương tiện Học sinh làm việc nhóm nhỏ em, nói nào? phương tiện giao thơng nói GV giáo dục tình cảm theo hướng dẫn giáo viên Đọc sách kết hợp bảng Học sinh khác nhận xét GV đọc mẫu lần HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng em GV Nhận xét cho điểm Học sinh lắng nghe Luyện viết TV Toàn lớp GV thu số em để chấm điểm CN em Nhận xét cách viết Đại diện nhóm nhóm 10 học sinh lên Củng cố: Gọi đọc chơi trò chơi Giáo án Tiếng Việt lớp GV nhận xét trò chơi Học sinh lớp cổ vũ tinh thần bạn Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem nhà, tự nhóm chơi tìm từ mang vần vừa học Học sinh khác nhận xét ... đọc trơn từ, CN vài em Giáo án Tiếng Việt lớp Tìm tiếng mang vần học CN em NX tiết CN em, đồng Tiết Luyện đọc bảng lớp: Vần uê, uy Đọc trơn vần, tiếng, từ lộn xộn CN em Luyện đọc câu đoạn ứng... xuê, tàu thuỷ, khuy áo Gọi đánh vần tiếng có chứa vần học đọc trơn tiếng, đọc trơn từ Đọc sơ đồ Học sinh quan sát giải nghĩa từ GV Gọi đọc toàn bảng Củng cố tiết 1: Hỏi vần học Đọc HS đánh vần, .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Có uê, muốn có tiếng huệ ta làm nào? CN em, đọc trơn em, nhóm Cài tiếng huệ Thêm âm h đứng trước vần uê nặng GV nhận xét ghi bảng tiếng huệ âm ê Gọi phân tích tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay