Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

2 0 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:46

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: Bài 98: UY I Mục tiêu: - Học sinh đọc được: uê, uy, huệ, huy hiệu; Từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: uê, uy, huệ, huy hiệu - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay - Viết đủ số dòng quy định TV - GD HS ý thức học tập, yêu thích Tiếng Việt II Đồ dùng dạy học: - Bộ đồ dùng Tiếng Việt - Tranh minh họa phần luyện nói III Các hoạt động dạy học: TIẾT Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: Hoạt động học sinh - em đọc, viết: quạ khoang, khoa học, - GV kiểm tra khoanh giò, thu hoạch - em đọc toàn - Nhận xét, cho điểm:………………… - Lắng nghe Dạy học mới: a) Giới thiệu b) Giới thiệu vần - Giáo viên ghi bảng: - Quan sát - Giáo viên phát âm: - Đọc trơn vần, phân tích vần - Phân tích, ghép vần - Ghép vần - Vần gồm có âm? - âm: u ê - Ghép tiếng, đọc, viết - Ghép tiếng: huệ - Thêm âm h dấu nặng - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Ghi bảng: huệ, bơng huệ - Đọc trơn từ Giáo án Tiếng Việt lớp Vần uy (hướng dẫn tương tự) - So sánh: uy - HS so sánh c) HS viết bảng - HD HS viết vào bảng - HS viết: uê, uy, huệ, huy hiệu d) Đọc từ ứng dụng - Đọc thầm, tìm tiếng - Giới thiệu từ lên bảng: - Đọc trơn từ, thi đọc tiếp sức TIẾT - Thi đọc lại bảng Luyện tập: a) Luyện đọc: - Đọc tiết sách giáo khoa - Đọc sách giáo khoa - Giáo viên đọc mẫu thơ ứng dụng - Vài em đọc lại - Luyện đọc toàn - Đọc câu, câu, đoạn - Đọc tiếp sức - Tìm tiếngvần uy, - Thi đọc toàn sách giáo khoa b) Luyện viết: - Lấy vở, đọc vần, từ cần viết - Yêu cầu lấy tập viết, viết - Viết vào c) Luyện nói: - Yêu cầu mở sách giáo khoa 98 - Quan sát tranh cho biết tranh vẽ gì? - Đọc tên luyện nói - Luyện nói thành câu theo chủ đề - Thi nói thành câu Củng cố, dặn dò: - Trò chơi: tìm tiếng, từ có vần uê, uy - Lớp chia thành nhóm chơi - Nhận xét tiết học - Lắng nghe .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Vần uy (hướng dẫn tương tự) - So sánh: uy – uê - HS so sánh c) HS viết bảng - HD HS viết vào bảng - HS viết: uê, uy, huệ, huy hiệu d) Đọc từ ứng dụng - Đọc thầm, tìm tiếng. .. Luyện tập: a) Luyện đọc: - Đọc tiết sách giáo khoa - Đọc sách giáo khoa - Giáo viên đọc mẫu thơ ứng dụng - Vài em đọc lại - Luyện đọc toàn - Đọc câu, câu, đoạn - Đọc tiếp sức - Tìm tiếng có vần. .. - Tìm tiếng có vần uy, - Thi đọc toàn sách giáo khoa b) Luyện viết: - Lấy vở, đọc vần, từ cần viết - Yêu cầu lấy tập viết, viết - Viết vào c) Luyện nói: - Yêu cầu mở sách giáo khoa 98 - Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay