Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:46

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần (2 tiết) BÀI 98: - UY I Mục tiêu: - Đọc viết được: - uy, huệ, huy hiệu - Đọc đoạn thơ ứng dụng: Cỏ mọc xanh chân đê … Hoa khoe sắc nơi nơi - Biết nói liên tục câu chủ đề: Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay - Phần luyện nói giảm từ đến câu hỏi II Đồ dùng dạy-học: - GV: Bộ đồ dùng dạy học vần, ranh minh hoạ SGK - HS: Bộ đồ dùng dạy học vần, bảng III Các hoạt động dạy-học: Kiểm tra cũ - Cho học sinh đọc viết từ ứng dụng - Học sinh đọc câu ứng dụng - Học sinh viết bảng - Học sinh đọc - Giáo viên nhận xét Bài a) Giới thiệu - Cho HS quan sát tranh tìm vần - Học sinh quan sát tranh - uy thảo luận tìm vần - Giáo viên đọc b) Dạy vần: * Nhận diện - Học sinh đọc - Vần gồm âm nào? * Đánh vần phát âm - Âm u âm ê - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: - Học sinh đánh vần - Học sinh nhận diện - Giáo viên đánh vần phát âm từ khố: - bơng huệ - Học sinh đánh vần đọc trơn - Giáo viên chỉnh sửa * Cho học sinh ghép vần: - Học sinh ghép vần ghép Giáo án Tiếng Việt lớp - Giáo viên cho học sinh ghép vần tiếng tiếng: - huệ chữ: - huệ * Luyện bảng: - Giáo viên viết mẫu tiếng: - huệ - Học sinh luyện bảng con: - Giáo viên nhận xét sửa sai - huệ c) Dạy vần: uy * Nhận diện: - Vần uy gồm âm nào? - Học sinh luyện bảng - Cho HS so sánh vần uy với * Đánh vần phát âm: sánh vần uy với - Học sinh nhận diện so - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: - Học sinh đánh vần uy - Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá - Học sinh đánh vần đọc: uy – huy hiệu uy – huy hiệu - Giáo viên chỉnh sửa * Cho học sinh ghép vần: - Học sinh ghép vần ghép - Giáo viên cho học sinh ghép vần tiếng tiếng chữ chữ * Luyện bảng: - Giáo viên viết mẫu tiếng: uy - huy - Học sinh luyện bảng - Giáo viên nhận xét sửa sai * Đọc từ ngữ ứng dụng: - Cho - học sinh đọc từ ngữ ứng - Học sinh đọc từ ứng dụng dụng - HS luyện đọc phát - Giáo viên giải thích nghĩa gạch chân tiếng chứa vần - Giáo viên đọc lại mới: - GV quan sát chỉnh sửa - HS đọc tiếng từ ngữ - HS đọc toàn bảng Tiết 2: LUYỆN TẬP Luyện tập Giáo án Tiếng Việt lớp * Luyện đọc - Cho học sinh đọc lại toàn tiết - Học sinh đọc thầm đoạn thơ ứng - Học sinh đọc SGK - Học sinh đọc gạch chân dụng tìm tiếng có từ học vần - Cho HS quan sát tranh em tìm câu - HS quan sát tranh thảo ứng dụng luận - Giáo viên đọc mẫu - Học sinh đọc - Giáo viên sửa sai - Lớp đọc câu ứng dụng - Giáo viên đọc mẫu câu ứng dụng * Luyện viết - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết - HS luyện đọc toàn SGK tập viết: uê, uy, hụê, huy hiệu tập viết: uê, uy, - Giáo viên quan sát uốn nắn em hụê, huy hiệu - Học sinh luyện viết cầm bút sai em ngồi khơng tư * Luyện nói - Cho học sinh đọc chủ đề: -Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy Gợi ý: tranh vẽ gì? bay + Em thấy cảnh tranh? - Học sinh quan sát tranh + Em ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ, thảo luận nhóm máy bay chưa? Em phương tiện - Đại diện nhóm lên luyện nào? nói theo chủ đề - Nói phương tiện giao thông mà - Các bạn khác nhận xét em bổ sung - GV nhận xét Củng cố, dặn dò - GV nhận xét Về nhà ôn lại ... sửa sai uê - huệ c) Dạy vần: uy * Nhận diện: - Vần uy gồm âm nào? - Học sinh luyện bảng - Cho HS so sánh vần uy với uê * Đánh vần phát âm: sánh vần uy với uê - Học sinh nhận diện so - Giáo viên... sinh đánh vần: - Học sinh đánh vần uy - Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá - Học sinh đánh vần đọc: uy – huy hiệu uy – huy hiệu - Giáo viên chỉnh sửa * Cho học sinh ghép vần: - Học sinh ghép vần. . .Giáo án Tiếng Việt lớp - Giáo viên cho học sinh ghép vần tiếng tiếng: uê - huệ chữ: uê - huệ * Luyện bảng: - Giáo viên viết mẫu tiếng: uê - huệ - Học sinh luyện bảng con: - Giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay