Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:45

Giáo án Tiếng Việt lớp TIẾNG VIỆT: BÀI 98: - UY I MỤC TIÊU: - HS đọc được: uê, uy, huệ, huy hiệu; Từ đoạn thơ ứng dụng - HS viết được: uê, uy, huệ, huy hiệu - Luyện nói 2, câu theo chủ đề: Tàu hoả, tàu thuỷ,ô tô, máy bay - KNS: Kĩ hợp tác, kĩ giải vấn đề, kĩ tư sáng tạo II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sử dụng tranh minh hoạ SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động thầy Kiểm tra cũ: Hoạt động trò - Đọc 97, viết bảng con: ngoan ngoãn, khai * HS đọc, HS viết bảng lớp hoang - GV nhận xét, ghi điểm Bài mới: HĐ1: Nhận diện vần: a) Nhận diện vần: - Gọi HS phân tích vần * HS phân tích vần - Cho HS lớp cài vần - Cả lớp thực - GV nhận xét b) Đánh vần: - Có vần uê, muốn có tiếng huệ ta làm nào? - HS quan sát trả lời - Cho HS cài tiếng huệ - HS lớp cài tiếng huệ - GV nhận xét ghi bảng tiếng huệ - HS phân tích tiếng huệ - GV hướng dẫn đánh vần lần - Quan sát, lắng nghe Giáo án Tiếng Việt lớp - Dùng tranh giới thiệu từ “bông huệ” - Gọi đánh vần tiếng huệ, đọc trơn từ huệ - Đánh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhóm, lớp * Vần uy: (Tiến hành tương tự) Cho HS nghỉ tiết HĐ2: Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết vào bảng - GV chỉnh sửa tư viết cho HS * HS quan sát HĐ3: Dạy từ ứng dụng - HS tập viết vào bảng - GV ghi tiếng ứng dụng lên bảng - GV chỉnh sửa cho HS - GV đọc mẫu, giải thích * HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp + Em tìm tiếng ghi vần vừa học từ ứng dụng? - HS tìm Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét học TIẾT 2: LUYỆN TẬP HĐ1: Luyện đọc a Đọc bảng lớp - Yêu cầu HS luyện đọc toàn tiết * HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp - GV chỉnh sửa cho HS b Đọc câu ứng dụng: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét tranh minh - HS quan sát nhận xét hoạ - GV ghi câu ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS - HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp đọc - GV chỉnh sửa cho HS - GV đọc mẫu, giải thích gọi HS đọc cá nhân - HS đọc cá nhân Giáo án Tiếng Việt lớp - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học - HS tìm câu ứng dụng Cho HS nghỉ tiết HĐ 2: Luyện viết - Hướng dẫn cách viết - KT cách cầm bút, tư ngồi viết - Giao việc * HS tập tập viết theo HD GV - GV quan sát giúp đỡ HS yếu - HS ý theo dõi + Chấm điểm số viết - Nhận xét chung viết HS, chữa số lỗi sai phổ biến HĐ 3: Luyện nói - GV HD quan sát tranh vẽ, giới thiệu chủ đề * HS thảo luận nhóm theo yêu cầu GV luyện nói:Tàu hoả, tàu thuỷ, tơ, máy bay - GV gợi ý câu hỏi, giúp học sinh luyện nói từ - Các nhóm cử đại diện nêu kết thảo 2, câu luận - Em thấy tranh? - Trong tranh em thấy gì? - Em ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ, máy bay chưa? - Em phương tiện nào? * Củng cố - Dặn dò - GV nhận xét học .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Dùng tranh giới thiệu từ “bông huệ” - Gọi đánh vần tiếng huệ, đọc trơn từ huệ - Đánh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, nhóm, lớp * Vần uy: (Tiến hành tương... * HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp + Em tìm tiếng ghi vần vừa học từ ứng dụng? - HS tìm Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét học TIẾT 2: LUYỆN TẬP H 1: Luyện đọc a Đọc bảng lớp - Yêu cầu HS luyện... yêu cầu HS - HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp đọc - GV chỉnh sửa cho HS - GV đọc mẫu, giải thích gọi HS đọc cá nhân - HS đọc cá nhân Giáo án Tiếng Việt lớp - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay