Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:45

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: Bài 98: - UY I Mục tiêu: - HS viết được: uê, uy, huệ, huy hiệu - Đọc từ câu ứng dụng: Cỏ mọc xanh chân đê nơi nơi - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay - GD HS có ý thức học tập II Thiết bị dạy học: GV: Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng phần luyện nói HS: SGK - tập viết, đồ dùng Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học chủ yếu: GV HS Ổn định tổ chức - HS hát Kiểm tra cũ -1 em đọc vần câu ứng dụng 97 Giảng - Nhận xét * Tiết : a GT b Dạy vần * + GV giới thiệu vần viết lên bảng vần: - Đánh vần, đọc trơn, phân tích vần - Viết vào bảng con: - Viết thêm chữ h vào trước vần dấu nặng để tạo thành tiếng mới: huệ - Viết bảng: huệ - Đánh vần, đọc trơn phân tích tiếng: - Cho HS xem tranh minh họa huệ - Viết bảng: huệ - Đọc trơn: huệ * uy Giáo án Tiếng Việt lớp - Giới thiệu vần viết lên bảng: uy * Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp: - Nhận xét vần uy - Cho HS so sánh vần với uy - Viết vào bảng con: uy - So sánh với uy - Nêu yêu cầu * Giống nhau: bắt đầu u * Khác nhau: kết thúc = ê - Viết bảng: huy - Viết thêm h vào vần uy để tiếng - Cho HS quan sát tranh hỏi tranh vẽ gì? mới: huy - Viết bảng: huy hiệu - Đánh vần, đọc trơn phân tích tiếng: - Dạy từ câu ứng dụng huy - Viết từ lên bảng - Quan sát tranh - Đọc trơn: huy hiệu * Tiết 2: Luyện tập a Luyện đọc SGK - Đọc thầm phát gạch chân tiếngvần bảng - Đọc trơn tiếng, trơn từ - Nêu - Nhận xét - Đọc thầm câu ứng dụng Tìm tiếng b HD viết: uê, uy - Đọc trơn câu thơ ứng dụng - Viết mẫu bảng lớp - Đọc toàn SGK - HD viết từ: huệ, huy hiệu - Viết bảng - sửa lỗi c Luyện nói theo chủ đề: Tàu hỏa, tàu thủy, - Viết vào tập viết ô tô, máy bay - Trong tranh em thấy gì? - Kể trước lớp em quan sát - Em ô tô, tàu thủy, tàu hỏa, máy thấy tranh bay chưa? d HD làm BTTV (nếu có) - Nhiều em bày tỏ ý kiến - HS thực Củng cố, dặn dò: Giáo án Tiếng Việt lớp a Thi viết tiếng có vần: uê, uy b GV nhận xét học c Dặn dò: nhà ôn lại ……………………………………… .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Giới thiệu vần viết lên bảng: uy * Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp: - Nhận xét vần uy - Cho HS so sánh vần uê với uy - Viết vào bảng con: uy - So sánh uê với uy - Nêu... Khác nhau: uê kết thúc = ê - Viết bảng: huy - Viết thêm h vào vần uy để tiếng - Cho HS quan sát tranh hỏi tranh vẽ gì? mới: huy - Viết bảng: huy hiệu - Đánh vần, đọc trơn phân tích tiếng: - Dạy... làm BTTV (nếu có) - Nhiều em bày tỏ ý kiến - HS thực Củng cố, dặn dò: Giáo án Tiếng Việt lớp a Thi viết tiếng có vần: uê, uy b GV nhận xét học c Dặn dò: nhà ôn lại ………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay