Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:45

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: UY I Mục tiêu: - HS đọc được: uê, uy, huệ, huy hiệu; Từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: uê, uy, huệ, huy hiệu - Luyện nói từ 1-2 câu theo chủ đề: tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay II Đồ dùng dạy học: Vật thật: huệ, huy hiệu, tranh đoạn thơ ứng dụng phần luyện nói III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Tiết 1: A Bài cũ: Đọc bài: Ôn tập Viết vần: oa, oe, oai, oay, oat, oach Hoạt động HS HS HS viết bảng Viết từ: ngoan ngoãn, khai hoang B Bài mới: HĐ1: Dạy vần - Nhận diện vần - Phân tích cấu tạo vần - Ghép, đọc, viết vần - Tiếng từ Ghép thêm âm h dấu nặng tạo tiếng - Ghép tiếng huệ Bông huệ: xếp thành chùm, màu trắng, hương thơm - Nhận biết huệ qua tranh vẽ Dạy vần uy (như trên) Huy hiệu: có hình búp măng, dùng cho thiếu nhi đeo So sánh: uê, uy Giống: u; Khác: ê, y HS nhẩm, nhận tiếng, đọc (CN-ĐT) Giáo án Tiếng Việt lớp HĐ2: Đọc từ ứng dụng Cây vạn tuế: có dài nhọn đầu trồng làm cảnh; Xum xuê: có nhiều cành rậm rạp, tươi tốt; Tàu thuỷ: tàu lớn chạy động thường sông, biển Tiết HĐ3: Luyện tập a Đọc câu ứng dụng Đọc tiết QS tranh nêu nội dung, đọc tiếng, từ, câu b Luyện viết (CN – ĐT) c Luyện nói: chủ đề: HS viết 98 VTV tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay HS đọc chủ đề HS quan sát tranh nêu tên Em tàu hoả, tàu thuỷ ? phương tiện giao thơng Em thích loại phương tiện nào? d.Đọc SGK: C/ Củng cố, dặn dò: - Cho HS chơi trò chơi tìm tiếng, từ có chứa vần vừa học - Nhận xét lớp - Chuẩn bị bài: uơ - uya - HS đọc toàn .. .Giáo án Tiếng Việt lớp HĐ2: Đọc từ ứng dụng Cây vạn tuế: có dài nhọn đầu trồng làm cảnh; Xum xuê: có nhiều cành rậm rạp, tươi tốt; Tàu thuỷ: tàu lớn chạy động thường sông, biển Tiết HĐ3: Luyện... nào? d.Đọc SGK: C/ Củng cố, dặn dò: - Cho HS chơi trò chơi tìm tiếng, từ có chứa vần vừa học - Nhận xét lớp - Chuẩn bị bài: uơ - uya - HS đọc toàn ... Tiết HĐ3: Luyện tập a Đọc câu ứng dụng Đọc tiết QS tranh nêu nội dung, đọc tiếng, từ, câu b Luyện viết (CN – ĐT) c Luyện nói: chủ đề: HS viết 98 VTV tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay HS đọc chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay