Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:45

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: Bài 98: - UY A/ MỤC TIÊU: - Học sinh đọc được: uê, uy, huệ, huy hiệu; Từ đoạn thơ ứng dụng Viết được: uê, uy, huệ, huy hiệu - Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, máy bay * Viết đủ số dòng quy định TV - GD HS ý thức học tập, yêu thích Tiếng Việt B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Bộ đồ dùng TV 1, tranh minh hoạ từ viết sẵn HS: Bảng con, đồ dùng TV C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT I Kiểm tra cũ: phút - em đọc, viết, phân tích từ: quạ khoang, GV kiểm tra khoa học, khoanh giò, thu hoạch - em đọc toàn II Các hoạt động: Giới thiệu HĐ1: 17 phút Giới thiệu vần - Giáo viên ghi bảng: - Lắng nghe - Giáo viên phát âm: - Quan sát Phân tích, ghép vần - Đọc trơn vần, phân tích vần - Vần gồm có âm? -2 em đọc cho xem, mơi tròn - âm: u & ê Giáo án Tiếng Việt lớp Ghép tiếng, đọc, viết - Ghép vần - Thêm âm h dấu nặng - Ghi bảng: huệ, huệ - Ghép tiếng: huệ - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Đọc trơn từ - Học sinh nêu Vần uy (hướng dẫn tương tự) - So sánh: uy - HS so sánh HĐ 2: 6’ HS viết bảng HD HS viết vào bảng - HS viết: uê, uy, huệ, huy hiệu HĐ3: phút Đọc từ ứng dụng - Giới thiệu từ lên bảng - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn từ, thi đọc tiếp sức TIẾT - Thi đọc lại bảng Hoạt động 5: 30 phút Luyện tập a/ Luyện đọc: - Đọc tiết sách giáo khoa - Giáo viên đọc mẫu thơ ứng dụng - Đọc sách giáo khoa - Vài em đọc lại - Đọc câu, câu, đoạn - Đọc tiếp sức - Luyện đọc tồn - Tìm tiếngvần uy, - Thi đọc tồn sách giáo khoa b/ Luyện viết: - Yêu cầu lấy tập viết - Lấy vở, đọc vần, từ cần viết - Viết vào c/ Luyện nói: * Viết đủ số dòng quy định TV Giáo án Tiếng Việt lớp - Yêu cầu mở sách giáo khoa 98 - Đọc tên luyện nói - Quan sát tranh cho biết tranh vẽ gì? - Luyện nói thành câu theo chủ đề Hoạt động nối tiếp: phút - Trò chơi: tìm gạch chân tiếngvần uê, uy - Thi nói thành câu - Tổng kết, tuyên dương - Nhận xét tiết học Bổ sung: .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Ghép tiếng, đọc, viết - Ghép vần uê - Thêm âm h dấu nặng - Ghi bảng: huệ, huệ - Ghép tiếng: huệ - Đánh vần, đọc trơn, phân tích - Đọc trơn từ - Học sinh nêu Vần uy (hướng... tiếng có vần uy, uê - Thi đọc toàn sách giáo khoa b/ Luyện viết: - Yêu cầu lấy tập viết - Lấy vở, đọc vần, từ cần viết - Viết vào c/ Luyện nói: * Viết đủ số dòng quy định TV Giáo án Tiếng Việt lớp... phút Luyện tập a/ Luyện đọc: - Đọc tiết sách giáo khoa - Giáo viên đọc mẫu thơ ứng dụng - Đọc sách giáo khoa - Vài em đọc lại - Đọc câu, câu, đoạn - Đọc tiếp sức - Luyện đọc tồn - Tìm tiếng có vần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay