Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:45

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: Bài 98: - UY A Mục tiêu: - Đọc uê, uy, huệ, huy hiệu, từ đoạn thơ ứng dụng Viết uê, uy, huệ, huy hiệu Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, nhà máy - Rèn kỹ đọc, viết nhanh - Có ý thức tự giác học tập B Chuẩn bị: - GV: Bộ chữ thực hành, tranh minh hoạ, giáo án… - HS: Bộ thực hành tiếng Việt, bảng con, tập viết C Hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy * Tiết 1: I Ổn định tổ chức: II Kiểm tra cũ: - Yêu cầu học sinh đọc SGK - Nhận xét, sửa lỗi III Bài mới: Giới thiệu bài: Trực tiếp TG 1' 4' Hoạt động học - Hát - học sinh đọc 1' Dạy vần: * Vần uê: 6' a/ Nhận diện vần: - Giới thiệu tranh + Tranh vẽ gì? + Từ bơng huệ có tiếng? Tiếng - HS QS tranh - Bông huệ - tiếng, tiếng học học rồi? + Tiếng huệ có âm dấu - Tiếng huệ có âm h dấu nặng học học rồi? + Cho HS ghép vần - HS ghép vần Giáo án Tiếng Việt lớp b/ Đánh vần: - Hướng dẫn học sinh đánh vần - (Cá nhân, nhóm, đồng thanh) Đánh vần - Hướng dẫn ghép tiếng: + Nêu cấu tạo tiếng? CH: Thêm âm đứng trước vần để - Thêm đứng trước vần tiếng - Ghép bảng gài: tiếng? + Cho HS ghép tiếng + HS đọc đánh vần tiếng + Cho HS ghép từ CH: Có tiếng huệ muốn có từ bơng huệ - Đánh vần: (cá nhân, tổ nhóm, đồng thanh) - Thêm tiếng bơng đứng trước tiếng ta phải thêm tiếng nào? + Hướng dẫn đọc trơn từ * Vần uy: huệ - CN - ĐT - Qui trình dạy học tương tự vần - So sánh vần? c/ Đọc từ ứng dụng: - Giáo viên giới thiệu ghi từ ngữ lên - Giống: u đầu vần - Khác: âm đầu vần 8' - Đọc thầm tìm tiếng mới, gạch bảng chân - Giải nghĩa từ: vạn tuế, tàu thuỷ - Gọi HS lên bảng gạch chân vần - Cho HS đọc - em lên bảng - Đánh vần đọc tiếng (tổ nhóm, cá nhân, đồng thanh) - Cho HS đọc - Đánh vần đọc trơn từ (cá nhân, tổ nhóm, đồng thanh) - Nhận xét, sửa lỗi phát âm cho học sinh d/ Viết bảng con: - Giáo viên viết mẫu hướng dẫn qui 10' - HS quan sát Giáo án Tiếng Việt lớp trình viết - Viết bảng con: , uy, bơng hụê - Nhận xét, sửa lỗi IV Củng cố: + Vừa học vần gì? - GV nhắc lại nội dung - Nhận xét tiết học 2’ 2’ - uê, uy - Đọc lại toàn lần * Tiết 2: I Ổn định tổ chức: II Kiểm tra cũ: - Gọi HS đọc bảng lớp III Bài mới: Luyện đọc: 1' 4' - Hát - em đọc bảng 8' - Đọc tiết - Đồng thanh, cá nhân - Nhận xét, ghi điểm * Đọc câu ứng dụng: - Giới thiệu tranh - Tranh vẽ hình ảnh gì? - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi - Cánh đồng dâu - Qua tranh giới thiệu câu ứng dụng - Đọc thầm, gạch chân vần Giáo viên viết lên bảng - Đánh vần đọc trơn vần mới, tiếng - Hướng dẫn học sinh đọc câu - Tổ nhóm, cá nhân, đồng - Giáo viên đọc mẫu - Đọc lại câu lần * Đọc SGK: - Giáo viên đọc mẫu 7' - Theo dõi - Học sinh đọc (tổ nhóm, cá nhân đồng thanh) Giáo án Tiếng Việt lớp - Nhận xét, sửa lỗi Luyện nói: - Giới thiệu tranh 8' - Quan sát tranh trả lời câu hỏi + Trong tranh vẽ gì? - Tồ nhà, tàu thuỷ, tơ, máy bay + Cho HS thi nói - HS thi nói + GV chốt lại - Cho học sinh thi nói chủ đề: Tồ - Thi nói - Đọc chủ đề luyện nói nhà, tàu thuỷ, xe máy + Chủ đề luyện nói hơm gì? Tồ nhà, tàu thuỷ, xe máy Luyện viết: - Hướng dẫn học sinh viết 8' - Viết vào tập viết - Giáo viên theo dõi, uốn nắn - Thu chấm IV Củng cố: - Vần tiếng nào? Từ nào? - Trò chơi: Thi tìm tiếng, từ có vần - Cho HS đọc lại toàn V Tổng kết, dặn dò: - HS nộp 2’ - Trong tiếng huệ, từ bơng huệ - Chơi trò chơi - Đọc ĐT toàn 2’ - Nhắc lại nội dung - Nhận xét tiết học, dặn học sinh chuẩn bị sau .. .Giáo án Tiếng Việt lớp b/ Đánh vần: - Hướng dẫn học sinh đánh vần - (Cá nhân, nhóm, đồng thanh) Đánh vần - Hướng dẫn ghép tiếng: + Nêu cấu tạo tiếng? CH: Thêm âm đứng trước vần để -... trước vần tiếng - Ghép bảng gài: tiếng? + Cho HS ghép tiếng + HS đọc đánh vần tiếng + Cho HS ghép từ CH: Có tiếng huệ muốn có từ bơng huệ - Đánh vần: (cá nhân, tổ nhóm, đồng thanh) - Thêm tiếng. .. Thêm tiếng đứng trước tiếng ta phải thêm tiếng nào? + Hướng dẫn đọc trơn từ * Vần uy: huệ - CN - ĐT - Qui trình dạy học tương tự vần - So sánh vần? c/ Đọc từ ứng dụng: - Giáo viên giới thiệu ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 98: Vần UÊ UY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay