Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:37

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần (2 tiết) BÀI 96: OATOĂT I Mục tiêu: - Đọc viết được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt - Đọc từ ngữ câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Phim hoạt hình - Phần luyện nói giảm từ đến câu hỏi II Đồ dùng dạy - học: GV: Bộ đồ dùng dạy học vần Tranh vẽ SGK HS: Bộ đồ dùng học vần, bảng III Các hoạt động dạy - học: Kiểm tra cũ - Cho học sinh đọc viết từ ứng dụng - Giáo viên nhận xét Bài a) Giới thiệu - Học sinh viết bảng - Học sinh đọc - Học sinh quan sát tranh - Cho học sinh quan sát tranh tìm vần thảo luận tìm vần oat, oăt - Học sinh đọc - Giáo viên đọc b) Dạy vần: oat * Nhận diện - Học sinh nhận diện - Vần oat gồm âm nào? - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: oat -Âm o, ă t - Học sinh đánh vần - Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá: oat, - Học sinh đánh vần đọc trơn hoạt, hoạt hình - Giáo viên chỉnh sửa - Giáo viên cho học sinh ghép vần tiếng - Học sinh ghép vần ghép chữ: oat – hoạt tiếng: oat– hoạt Giáo viên viết mẫu vần, tiếng: oat, hoạt - Học sinh luyện bảng Giáo án Tiếng Việt lớp - Giáo viên nhận xét sửa sai c) Dạy vần: oăt * Nhận diện - Học sinh nhận diện - Vần oăt gồm âm nào? - o, ă t - Cho HS so sánh vần oăt với oat Giống: Kết thúc âm t - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần Khác: oăt bắt đầu o, ă - Học sinh đánh vần - Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá: - Học sinh đánh vần đọc: oăt - choắt - loắt choắt oăt - choắt - Giáo viên chỉnh sửa Giáo viên cho HS ghép vần tiếng loắt choắt - Học sinh ghép vần ghép tiếng chữ * Luyện bảng - Giáo viên viết mẫu tiếng: oăt – choắt - Học sinh luyện bảng - Giáo viên nhận xét sửa sai GV viết từ Hoạt bát chỗ ngoặt - HS đọc thầm tìm tiếng Đoạt giải nhọn hoắt - Cho - học sinh đọc từ ngữ ứng dụng có vần - HS luyện đọc phát - Giáo viên giải thích nghĩa gạch chân tiếng chứa vần - Giáo viên đọc lại Hướng dẫn HS đọc - HS đọc tiếng từ ngữ - HS đọc toàn bảng Tiết 2: LUYỆN TẬP Luyện tập a) Luyện đọc - Cho học sinh đọc lại toàn tiết - Học sinh đọc thầm đoạn thơ ứng - Học sinh đọc SGK - Học sinh đọc gạch chân dụng tìm tiếng có từ học vần Giáo án Tiếng Việt lớp - Cho học sinh quan sát tranh em tìm câu - Học sinh quan sát tranh ứng dụng thảo luận - Giáo viên đọc mẫu - Học sinh đọc - Giáo viên sửa sai - Lớp đọc câu ứng dụng - Giáo viên đọc mẫu câu ứng dụng b) Luyện viết - HS luyện đọc toàn SGK - Học sinh luyện viết tập - Cho học sinh viết Giáo viên hướng dẫn học sinh viết tập viết oat, oăt, hoạt hình, loắt viết: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt choắt - Giáo viên quan sát uốn nắn em cầm bút sai em ngồi không tư c) Luyện nói - Cho học sinh đọc chủ đề luyện nói: - Phim hoạt hình Gợi ý: tranh vẽ gì? + Em thấy cảnh tranh? Mọi người xem phim +Trong cảnh em thấy gì? hoạt hình +Mỗi buổi tối em thường làm gì? - Em xem phim hoạt - Nói phim hoạt hình em xem (tên hình phim, phim có nhân vật em thích việc làm nhân vật phim hoạt hình mà em thích - GV nhận xét Củng cố, dặn dò - GV nhận xét Về nhà ơn lại .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Giáo viên nhận xét sửa sai c) Dạy vần: oăt * Nhận diện - Học sinh nhận diện - Vần oăt gồm âm nào? - o, ă t - Cho HS so sánh vần oăt với oat Giống: Kết thúc âm t - Giáo. .. học sinh đánh vần Khác: oăt bắt đầu o, ă - Học sinh đánh vần - Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá: - Học sinh đánh vần đọc: oăt - choắt - loắt choắt oăt - choắt - Giáo viên chỉnh sửa Giáo viên... chỉnh sửa Giáo viên cho HS ghép vần tiếng loắt choắt - Học sinh ghép vần ghép tiếng chữ * Luyện bảng - Giáo viên viết mẫu tiếng: oăt – choắt - Học sinh luyện bảng - Giáo viên nhận xét sửa sai GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay