Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

4 9 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:37

Giáo án Tiếng Việt lớp Tiếng việt: Bài 96: OAT - OĂT I Mục tiêu: - HS hiểu cấu tạo vần oat, oăt, tiếng: hoạt, choắt - Phân biệt khác vần oat, oăt - Đọc viết vần oat, oăt, từ: hoạt hình, loắt choắt - Đọc từ câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Phim hoạt hình II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ từ khóa, tranh minh hoạ câu ứng dụng - Tranh minh hoạ luyện nói: Phim hoạt hình - Bộ ghép vần GV học sinh III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV KTBC: Hỏi trước Hoạt động HS Học sinh nêu tên trước Đọc sách kết hợp bảng HS cá nhân -> em Viết bảng N1: khoanh tay; N2: thu hoạch GV nhận xét chung Bài mới: GV giới thiệu tranh rút vần oat, ghi bảng Gọi HS phân tích vần oat HS phân tích, cá nhân em Lớp cài vần oat Cài bảng cài GV nhận xét HD đánh vần vần oat o – a – tờ – oat Có oat, muốn có tiếng hoạt ta làm nào? CN em, đọc trơn em, nhóm Cài tiếng hoạt Thêm âm h đứng trước vần oat GV nhận xét ghi bảng tiếng hoạt nặng âm a Giáo án Tiếng Việt lớp Gọi phân tích tiếng hoạt Tồn lớp GV hướng dẫn đánh vần tiếng hoạt Dùng tranh giới thiệu từ “hoạt hình” CN em Hỏi: Trong từ có tiếng mang vần học Hờ – oat – hoat – nặng – hoạt Gọi đánh vần tiếng hoạt, đọc trơn từ hoạt hình CN em, đọc trơn em, nhóm ĐT Gọi đọc sơ đồ bảng Vần 2: vần oăt (dạy tương tự ) So sánh vần Tiếng hoạt Đọc lại cột vần CN em, đọc trơn em, nhóm Gọi học sinh đọc tồn bảng Hướng dẫn viết bảng con: oat, hoạt hình, oăt, loắt CN em choắt GV nhận xét sửa sai Giống nhau: kết thúc t Đọc từ ứng dụng Khác nhau: oăt bắt đầu oă Giáo viên đưa tranh, mẫu vật vật thật để giới em thiệu từ ứng dụng, giải nghĩa từ (nếu thấy em cần), rút từ ghi bảng Nghỉ tiết Lưu lốt, đoạt giải, chỗ ngoặt, nhọn hoắt Tồn lớp viết Gọi đánh vần tiếng có chứa vần học đọc trơn từ Đọc sơ đồ Gọi đọc toàn bảng Học sinh quan sát giải nghĩa từ Củng cố tiết 1: GV Hỏi vần học Đọc HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em Tìm tiếng mang vần học NX tiết Tiết Luyện đọc bảng lớp: CN em CN em, đồng Giáo án Tiếng Việt lớp Đọc vần, tiếng, từ lộn xộn Luyện đọc câu đoạn ứng dụng: GT tranh rút Vần oat, oăt câu, đoạn ghi bảng CN em Thoắt cái, Sóc Bơng leo lên Đó Đại diện nhóm bé hoạt bát cánh rừng Giáo viên đọc mẫu, cho học sinh vào chữ theo lời đọc giáo viên CN -> em, lớp đồng GV nhận xét sửa sai Luyện nói: Chủ đề: “Phim hoạt hình” GV treo tranh gợi ý hệ thống câu hỏi, Học sinh vào chữ theo lời đọc giáo giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Phim hoạt viên Học sinh đọc câu có ngắt hình” dấy phẩy, đọc liền câu có nghỉ dấu + Em thấy cảnh tranh? chấm (đọc đồng thanh, đọc cá nhân) Thi + Trong cảnh em thấy gì? đọc đoạn nhóm (chú ý ngắt, + Có cảnh? Họ làm gì? nghỉ gặp dấu câu) Giáo viên nhận xét luyện nói học sinh GV giáo dục tình cảm Đọc sách kết hợp bảng GV đọc mẫu lần GV nhận xét cho điểm Học sinh nói theo hướng dẫn giáo Luyện viết TV viên GV thu số em để chấm điểm Học sinh khác nhận xét Nhận xét cách viết Học sinh tự nói theo chủ đề Củng cố: Gọi đọc HS đọc nối tiếp kết hợp đọc bảng Trò chơi: em Tìm vần tiếp sức: Toàn lớp Giáo viên gọi học sinh chia thành nhóm CN em nhóm khoảng 10 em Thi tìm tiếng có chứa vần Đại diện nhóm nhóm 10 học sinh vừa học lên chơi trò chơi Cách chơi: Học sinh lớp cổ vũ tinh thần bạn Giáo án Tiếng Việt lớp Học sinh nhóm nêu vần, học sinh nhóm nhóm chơi nêu tiếng có chứa vần vừa học, thời gian Học sinh khác nhận xét định nhóm nói nhiều tiếng nhóm thắng GV nhận xét trò chơi Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem nhà, tự tìm từ mang vần vừa học - .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Gọi phân tích tiếng hoạt Toàn lớp GV hướng dẫn đánh vần tiếng hoạt Dùng tranh giới thiệu từ “hoạt hình” CN em Hỏi: Trong từ có tiếng mang vần học Hờ – oat – hoat –... – nặng – hoạt Gọi đánh vần tiếng hoạt, đọc trơn từ hoạt hình CN em, đọc trơn em, nhóm ĐT Gọi đọc sơ đồ bảng Vần 2: vần oăt (dạy tương tự ) So sánh vần Tiếng hoạt Đọc lại cột vần CN em, đọc trơn... đánh vần tiếng có chứa vần học đọc trơn từ Đọc sơ đồ Gọi đọc toàn bảng Học sinh quan sát giải nghĩa từ Củng cố tiết 1: GV Hỏi vần học Đọc HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em Tìm tiếng mang vần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay