Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:37

Giáo án Tiếng Việt lớp Bài 96: OAT - OĂT A Mục tiêu: - Đọc oat, oăt, hoạt, choắt, từ đoạn thơ ứng dụng Viết oat, oăt, hoạt, choắt Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Phim hoạt hình - Rèn kỹ đọc, viết nhanh - Có ý thức tự giác học tập B Chuẩn bị: - GV: Bộ chữ thực hành, tranh minh hoạ, giáo án… - HS: Bộ thực hành Tiếng Việt, bảng con, tập viết C Hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy TG Hoạt động học * Tiết 1: I Ổn định tổ chức: 1' II Kiểm tra cũ: 4' - Yêu cầu học sinh đọc SGK - học sinh đọc - Nhận xét, sửa lỗi III Bài mới: Giới thiệu bài: Trực tiếp 1' Dạy vần: * Vần oat - Hát 6' Giáo án Tiếng Việt lớp a/ Nhận diện vần: - Giới thiệu tranh - HS QS tranh - Tranh vẽ gì? - Phim hoạt hình - Từ hoạt hình có tiếng? Tiếng - tiếng, tiếng hình học học rồi? - Tiếng hoạt có âm dấu - Tiếng hoạt có âm h dấu nặng học học rồi? + Cho HS ghép vần - HS ghép vần b/ Đánh vần: - Hướng dẫn học sinh đánh vần - (Cá nhân, nhóm, đồng thanh) - Đánh vần - Hướng dẫn ghép tiếng: + Nêu cấu tạo tiếng? CH: Thêm âm đứng trước vần oat - Thêm h đứng trước vần oat tiếng để dược tiếng hoạt? hoạt - Ghép bảng gài: + Cho HS ghép tiếng - Đánh vần: (cá nhân, tổ nhóm, đồng + HS đọc đánh vần tiếng thanh) + Cho HS ghép từ CH: Có tiếng hoạt muốn có từ hoạt - Thêm tiếng hình đứng trước tiếng hình ta phải thêm tiếng nào? hoạt + Hướng dẫn đọc trơn từ - CN – ĐT - Qui trình dạy học tương tự vần *Vần oăt Giáo án Tiếng Việt lớp - So sánh vần? - Giống: o đầu vần - Khác: âm cuối vần c/ Đọc từ ứng dụng: 8' - Giáo viên giới thiệu ghi từ ngữ lên - Đọc thầm tìm tiếng mới, gạch bảng chân - Giải nghĩa từ: lưu loát, chỗ ngoặt - Gọi HS lên bảng gạch chân vần - em lên bảng - Cho HS đọc - Đánh vần đọc tiếng (tổ nhóm, cá nhân, đồng thanh) - Cho HS đọc - Đánh vần đọc trơn từ (cá nhân, tổ nhóm, đồng thanh) - Nhận xét, sửa lỗi phát âm cho học sinh d/ Viết bảng con: 10' - Giáo viên viết mẫu hướng dẫn quy - HS quan sát trình viết - Viết bảng oat, oăt, hoạt hình - Nhận xét, sửa lỗi IV Củng cố: 2’ + Vừa học vần gì? - GV nhắc lại nội dung - oat, oăt 2’ - Đọc lại toàn lần 1' - Hát - Nhận xét tiết học * Tiết 2: I Ổn định tổ chức: Giáo án Tiếng Việt lớp 4' II Kiểm tra cũ: - Gọi HS đọc bảng lớp 8' - em đọc bảng III Bài mới: Luyện đọc: - Đọc tiết - Đồng thanh, cá nhân - Nhận xét, ghi điểm * Đọc câu ứng dụng: - Giới thiệu tranh - HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi - Tranh vẽ hình ảnh gì? - Các vật sống rừng - Qua tranh giới thiệu câu ứng dụng - Đọc thầm, gạch chân vần Giáo viên viết lên bảng - Đánh vần đọc trơn vần mới, tiếng - Hướng dẫn học sinh đọc câu - Tổ nhóm, cá nhân, đồng - Giáo viên đọc mẫu - Đọc lại câu lần * Đọc SGK: 7' - Giáo viên đọc mẫu - Theo dõi - Học sinh đọc (tổ nhóm, cá nhân đồng thanh) - Nhận xét, sửa lỗi Luyện nói: 8' - Giới thiệu tranh - Quan sát tranh trả lời câu hỏi + Trong tranh vẽ gì? - Cảnh phim hoạt hình Giáo án Tiếng Việt lớp +Cho HS thi nói - HS thi nói + GV chốt lại - Cho học sinh thi nói chủ đề: Phim - Thi nói hoạt hình - Đọc chủ đề luyện nói + Chủ đề luyện nói hơm gì? Luyện viết: 8' - Hướng dẫn học sinh viết - Viết vào tập viết - Giáo viên theo dõi, uốn nắn - Thu chấm IV Củng cố: - HS nộp 2’ - Vần oattiếng nào? Từ nào? - Trong tiếng hoạt, từ hoạt hình - Trò chơi: Thi tìm tiếng, từ có vần - Chơi trò chơi - Cho HS đọc lại tồn V Tổng kết, dặn dò: - Nhắc lại nội dung - Nhận xét tiết học, dặn học sinh chuẩn bị sau - Đọc ĐT toàn 2’ ... tạo tiếng? CH: Thêm âm đứng trước vần oat - Thêm h đứng trước vần oat tiếng để dược tiếng hoạt? hoạt - Ghép bảng gài: + Cho HS ghép tiếng - Đánh vần: (cá nhân, tổ nhóm, đồng + HS đọc đánh vần tiếng. .. Có tiếng hoạt muốn có từ hoạt - Thêm tiếng hình đứng trước tiếng hình ta phải thêm tiếng nào? hoạt + Hướng dẫn đọc trơn từ - CN – ĐT - Qui trình dạy học tương tự vần *Vần oăt Giáo án Tiếng Việt. . .Giáo án Tiếng Việt lớp a/ Nhận diện vần: - Giới thiệu tranh - HS QS tranh - Tranh vẽ gì? - Phim hoạt hình - Từ hoạt hình có tiếng? Tiếng - tiếng, tiếng hình học học rồi? - Tiếng hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay