Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:37

Giáo án Tiếng Việt lớp HỌC VẦN: BÀI 96: OAT - OĂT A/ MỤC TIÊU: - Học sinh đọc oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt; Từ câu ứng dụng - Viết được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Phim hoạt hình - Viết đủ số dòng quy định TV - GD HS ý thức học tập, yêu thích Tiếng Việt B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1/GV chuẩn bị: -Tranh minh hoạ học: quạt - Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp 2/HS chuẩn bị: - Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt - Bảng C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT I Kiểm tra cũ: phút - em đọc viết từ bảng con: tung hoành, thu hoạch, loanh quanh GV kiểm tra - em đọc SGK câu ứng dụng; em II Các hoạt động: đọc toàn 95 Giới thiệu Hoạt động 1: 15 phút a/ Giới thiệu vần oat - Đọc trơn từ - Ghi bảng: hoạt hình - Tiếng hình âm h học - Trong từ “hoạt hình” có tiếng âm học? - Đọc trơn vần Giáo án Tiếng Việt lớp - Ghi bảng: oat Hoạt động cá nhân b/ Ghép vần, phân tích - Có âm o, a, t - Vần oat gồm có âm? - Ghép vần oat - Đánh vần, đọc trơn vần oat Hoạt động cá nhân c/ Ghép, đọc, viết từ có vần oat - Ghép tiếng “hoạt” - Thêm âm h, nặng - Đánh vần, đọc trơn tiếng “hoạt’’ - Viết bảng con: oat, hoạt hình - Ghi bảng: hoạt hình Vần oăt (hướng dẫn tương tự) - Học sinh nêu - So sánh oat, oăt HĐ2: phút HD viết bảng con: - HS viết: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt GV hướng dẫn HĐ3: phút Đọc từ ứng dụng - Đọc thầm, tìm tiếng - Gắn từ lên bảng - Đọc từ, đọc từ - Giải nghĩa từ - Thi đọc từ - Thi đọc - Trò chơi: Thi tìm tiếng có chứa vần oat, - Thi tìm theo nhóm oăt văn GV chuẩn bị TIẾT Hoạt động 3: 30 phút Luyện tập Hoạt động cá nhân a/ Luyện đọc: - Đọc trơn nhiều em - Đọc tiết - Học sinh theo lời đọc giáo viên - Đọc câu ứng dụng - Đọc thầm, tìm tiếng - Giáo viên đọc mẫu - Đọc câu, - Thi đọc tiếp sức - Thi đọc thơ Giáo án Tiếng Việt lớp Hoạt động cá nhân b/ Luyện viết: - Viết vào - Yêu cầu lấy tập viết * Viết đủ số dòng quy định TV - Đọc vần, từ cần viết c/ Luyện nói: Hoạt động cá nhân - Yêu cầu mở sách giáo khoa 96 - Quan sát tranh vẽ gì? - Đọc tên luyện nói - Phim hoạt hình - Luyện nói thành câu - Thi nói thành câu theo chủ đề Hoạt động nối tiếp: phút - Đọc toàn - Tổng kết, khen ngợi - Nhận xét tiết học -Theo dõi Bổ sung: .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Ghi bảng: oat Hoạt động cá nhân b/ Ghép vần, phân tích - Có âm o, a, t - Vần oat gồm có âm? - Ghép vần oat - Đánh vần, đọc trơn vần oat Hoạt động cá... có vần oat - Ghép tiếng “hoạt” - Thêm âm h, nặng - Đánh vần, đọc trơn tiếng “hoạt’’ - Viết bảng con: oat, hoạt hình - Ghi bảng: hoạt hình Vần oăt (hướng dẫn tương tự) - Học sinh nêu - So sánh oat, ... lời đọc giáo viên - Đọc câu ứng dụng - Đọc thầm, tìm tiếng - Giáo viên đọc mẫu - Đọc câu, - Thi đọc tiếp sức - Thi đọc thơ Giáo án Tiếng Việt lớp Hoạt động cá nhân b/ Luyện viết: - Viết vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay