Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:37

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: OAT - OĂT I Mục tiêu: - HS đọc được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt; Từ, câu ứng dụng - Viết được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt - Luyện nói từ 1- câu theo chủ đề: Phim hoạt hình II Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ hoạt hình, loắt choắt ứng dụng phần luyện nói III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Tiết Hoạt động HS A/ Bài cũ: Đọc oanh, oach HS đọc Viết: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch HS viết B/con B/ Bài mới: HĐ1: Dạy vần oat - Nhận diện vần - Phân tích cấu tạo vần oat - Ghép, đọc, viết vần oat - Tiếng từ Ghép thêm h dấu nặng tạo tiếng - Ghép tiếng đánh vần đọc hoạt hình: phim xây dựng từ tranh vẽ hình rối (cử động được) * Dạy vần oăt (như trên) Loắt choắt: vóc dáng nhỏ bé nhanh nhẹn - Giống: o đầu vần, t cuối vần So sánh: oat, oăt Khác: a, ă vần Đọc vần, tiếng, từ (CN – ĐT) HĐ2: Luyện đọc từ ứng dụng HS nhẩm, nhận tiếng mới, đọc tiếng, Giáo án Tiếng Việt lớp Lưu lốt: trơi chảy thơng suốt; Đoạt giải: từ, câu, ứng dụng chiếm giải thi; Nhọn hoắt: ý nói nhọn gây cảm giác ớn sợ Tiết HĐ3: Luỵên tập - HS đọc ghi tiết a Đọc đoạn thơ ứng dụng - HS nêu nội dung tranh vẽ Sóc loại thú nhỏ đuôi dài trèo giỏi b Luyện viết Viết 96 VTV c Luyện nói: Chủ đề: Phim hoạt hình HS đọc tên chủ đề - Em thấy tranh? Phim hoạt hình - Hãy kể tên vài phim hoạt hình nhân vật phim hoạt hình mà em biết? d Đọc SGK: HD HS quan sát qua tranh C Củng cố: * Trò chơi: Điền oat hay oăt? nhọn h ; đ giải; t mồ Dặn dò: hs đọc thuộc xem trước ôn tập HS đọc SGK .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Lưu lốt: trơi chảy thông suốt; Đoạt giải: từ, câu, ứng dụng chiếm giải thi; Nhọn... phim hoạt hình mà em biết? d Đọc SGK: HD HS quan sát qua tranh C Củng cố: * Trò chơi: Điền oat hay oăt? nhọn h ; đ giải; t mồ Dặn dò: hs đọc thuộc xem trước ôn tập HS đọc SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay