Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:37

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: Bài 96: OATOĂT A Mục tiêu - Đọc, viết được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt - Đọc từ đoạn thơ ứng dụng - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Phim hoạt hình B Đồ dùng dạy học - GV chuẩn bị chữ thực hành - HS chuẩn bị chữ, bảng C Hoạt động dạy học Tiết1 GV I Kiểm tra: 5’ HS - Đọc 95 SGK - Đọc cá nhân - Viết số từ - Viết bảng II Bài mới: 30’ Giới thiệu Dạy vần a Nhận diện - Yêu cầu HS ghép oat - Ghép oat - Các em vừa ghép vần gì? - Trả lời, nói cấu tạo vần - Ghộp: oat - Đọc, đánh vần, trơn (cá nhân, lớp) - Cho HS tự ghép tiếng - Đánh vần, đọc trơn (cá nhân) - Ghép: hoạt - Ghép, đọc - Giới thiệu từ: hoạt hình (tranh) - Đọc (cá nhân, lớp) - Ghép: hoạt hình Giải thích từ hoạt hình Giáo án Tiếng Việt lớp * Dạy vần oăt (tương tự) - Đọc: oat, hoạt, hoạt hình - So sánh oăt với oat? b Đọc từ ứng dụng - Cho HS nêu từ - GV ghi từ lên bảng - Cá nhân nêu - Luyện đọc (cá nhân, lớp) c Hướng dẫn viết - Đọc tồn - Viết mẫu, nêu quy trình - Nhận xét tiết học - Viết bảng Luyện tập Tiết a Luyện đọc: 19’ - Đọc bảng - Đọc ứng dụng - Đọc cá nhân - HS quan sát tranh nói nội dung, tìm tiếng * Giáo dục HS biết tham gia làm kế hoạch có vần học nhỏ Tuyên dương HS tham gia tích - Luyện đọc (cá nhân, lớp) cực - Đọc SGK b Luyện nói: 5’ - Bức tranh vẽ gì? - Đọc CN nối tiếp - Em thấy cảnh tranh? - Em nói tên phim hoạt hình mà em biết? c Luyện viết: 9’ Hướng dẫn HS viết vào - Bao quát, động viên HS viết - Chấm số Củng cố, dặn dò: 2’ - HS đọc tên Giáo án Tiếng Việt lớp - Nhắc lại nội dung bài, nhận xét học - Học bài, làm tập, đọc 97 - Viết vào theo chữ mẫu - .. .Giáo án Tiếng Việt lớp * Dạy vần oăt (tương tự) - Đọc: oat, hoạt, hoạt hình - So sánh oăt với oat? b Đọc từ ứng dụng - Cho HS nêu từ - GV ghi từ... động viên HS viết - Chấm số Củng cố, dặn dò: 2’ - HS đọc tên Giáo án Tiếng Việt lớp - Nhắc lại nội dung bài, nhận xét học - Học bài, làm tập, đọc 97 - Viết vào theo chữ mẫu ... bảng Luyện tập Tiết a Luyện đọc: 19 ’ - Đọc bảng - Đọc ứng dụng - Đọc cá nhân - HS quan sát tranh nói nội dung, tìm tiếng * Giáo dục HS biết tham gia làm kế hoạch có vần học nhỏ Tuyên dương HS tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay