Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:37

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: OATOĂT I Mục tiêu: - HS viết được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt - Đọc vần, từ câu ứng dụng: “Thoắt …cả cánh rừng” - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Phim hoạt hình - GD HS có ý thức học tập II Thiết bị dạy học: GV: Tranh minh hoạ từ khố, câu ƯD phần luyện nói HS: SGK – tập viết, đồ dùng Tiếng Việt III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thầy Ổn định tổ chức Trò - HS hát Kiểm tra cũ -1 em đọc vần câu ƯD 95 Giảng - Nhận xét * Tiết 1: a GT b Dạy vần * oat + GV giới thiệu vần viết lên bảng - Đánh vần, đọc trơn, phân tích vầnoat vần: oat - Viết vào bảng con: oat - Viết thêm chữ h vào trước vần oat dấu nặng để tạo thành tiếng mới: hoạt - Đánh vần, đọc trơn phân tích tiếng: hoạt - Viết bảng: hoạt - Quan sát tranh - Cho HS xem tranh minh họa - Đọc trơn: hoạt hình * oăt - Giới thiệu vần viết lên bảng: * Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp: vần oăt oăt - Viết vào bảng con: oăt Giáo án Tiếng Việt lớp - Nhận xét - So sánh oat với oăt - Cho HS so sánh vần oat với oăt * Giống nhau: kết thúc t * Khác nhau: oat bắt đầu = oa oăt bắt đầu - Nêu yêu cầu = oă - Viết thêm ch vào vần oăt để tiếng mới: choắt Đánh vần, đọc trơn phân tích tiếng: choắt - Quan sát tranh - Đọc trơn: loắt choắt - HS viết bảng Viết bảng: loắt choắt HD viết bảng - Đọc thầm phát gạch chân tiếngvần bảng đoạt, ngoặt, hoắt - Cho HS quan sát tranh hỏi tranh vẽ - Đọc trơn tiếng, trơn từ gì? - Viết bảng: loắt choắt - Dạy từ câu ứng dụng - Đọc thầm câu ƯD Tìm tiếng - Viết từ lên bảng - Đọc trơn câu thơ ƯD * Tiết 2: Luyện tập - Đọc toàn SGK a Luyện đọc SGK - Viết bảng - sửa lỗi b HD viết: - Viết vào tập viết - Viết mẫu bảng lớp oat, oăt - Kể trước lớp điều em quan sát - HD viết từ: hoạt hình, loắt choắt tranh c Luyện nói theo chủ đề: Phim hoạt thực (nếu có ) hình * Em thấy cảnh tranh? * Trong cảnh em thấy gì? * Có cảnh, họ làm Giáo án Tiếng Việt lớp d HD làm BTTV (nếu có) Củng cố, dặn dò: a Thi viết tiếng có vần: oat, oăt b GV nhận xét học c Dặn dò: nhà ơn lại .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Nhận xét - So sánh oat với oăt - Cho HS so sánh vần oat với oăt * Giống nhau: kết thúc t * Khác nhau: oat bắt đầu = oa oăt bắt đầu - Nêu yêu cầu... tranh? * Trong cảnh em thấy gì? * Có cảnh, họ làm Giáo án Tiếng Việt lớp d HD làm BTTV (nếu có) Củng cố, dặn dò: a Thi viết tiếng có vần: oat, oăt b GV nhận xét học c Dặn dò: nhà ơn lại ... vào vần oăt để tiếng mới: choắt Đánh vần, đọc trơn phân tích tiếng: choắt - Quan sát tranh - Đọc trơn: loắt choắt - HS viết bảng Viết bảng: loắt choắt HD viết bảng - Đọc thầm phát gạch chân tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 96: Vần OAT OĂT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay