Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:29

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: IÊP - ƯƠP A Mục tiêu: - Đọc được: iêp, ươp, liếp, giàn mướp; Từ đoạn thơ ứng dụng - Viết được: iêp, ươp, liếp, giàn mướp - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: Nghề nghiệp cha mẹ - Rèn kỹ đọc, viết, nghe, trả lời câu hỏi - Yêu thích học tập, biết tơn trọng nghề nghiệp cha mẹ cha mẹ bạn B Đồ dùng dạy học: Bảng con, bảng cài, sgk, tập viết C Các hoạt động dạy học: Tiết 1 Ổn định: sĩ số Kiểm tra cũ: - Tiết trước học gì? – ip, up - Cho hs đọc sgk - CN - Cho hs viết bảng con: ip – bắt nhịp, up – búp sen - HS viết bảng Nhận xét, sửa sai - Nhận xét kiểm tra cũ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: iêp, ươp - HS nhắc lại b/ Dạy vần: * iêp: b.1/ Nhận diện vần: - GV tơ iêp: iêp có iê ghép với p - HS quan sát, nghe - So sánh iêp với êp? - Giống: p, khác: iê – ê - HS trả lời b.2/ Đánh vần đọc trơn: - Cho hs cài, phân tích đọc: iêp - GV giới thiệu viết: liếp - Cài: iêp, CN đọc Giáo án Tiếng Việt lớp + Cho hs cài, phân tích đọc: liếp + Sửa sai cho hs - Cài: liếp CN đọc - Tranh vẽ gì? - liếp + GV viết – hs đọc: liếp - HS trả lời + Cho hs đọc: iêp – liếp – liếp + Sửa sai cho hs * ươp: - CN Tiết - CN, tổ b.1/ Nhận diện vần: - GV tơ ươp: ươp có ươ ghép với p - HS qsát,nghe - So sánh ươp với iêp? - Giống: p, khác: iê – ươ - HS trả lời b.2/ Đánh vần đọc trơn: - Cho hs cài, phân tích đọc: ươp - GV giới thiệu viết: mướp - Cài: ươp CN đọc + Cho hs cài, phân tích đọc: mướp + Sửa sai cho hs - Cài: mướp CN đọc - Tranh vẽ gì? - giàn mướp HS trả lời + GV viết – hs đọc: giàn mướp + Cho hs đọc: ươp – mướp – giàn mướp - CN + Sửa sai cho hs - CN, tổ Đọc từ ứng dụng: - GV viết: rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp - HS đọc thầm - Cho hs tìm, phân tích: diếp, tiếp, ướp, nượp? - CN - HD hs đọc từ ứng dụng - CN, lớp Sửa sai cho hs - GV hs giải nghĩa từ - HS nghe HD viết bảng con: * iêp: - HS phân tích viết - Cho hs phân tích: iêp – liếp bảng Giáo án Tiếng Việt lớp - HD hs viết: iêp – liếp Sửa sai cho hs * ươp: - Cho hs phân tích: ươp – mướp - HD hs viết bảng con: ươp – giàn mướp Sửa sai cho hs Củng cố: - HS trả lời - Hơm học gì? – iêp, ươp - Cho hs thi viết: iêp – liếp, ươp – giàn mướp - HS thi viết Nhận xét Nhận xét tiết học Tiết a/ Luyện đọc: - Đọc tiết 1: GV bảng cho hs đọc lại - HS trả lời - Đọc đoạn ứng dụng: + HD hs quan sát tranh - CN + GV viết: Nhanh tay Chậm tay thua Chân giậm giã vờ - CN, tổ, lớp Cướp cờ mà chạy + Cho hs tìm,phân tích: cướp? - HS quan sát tranh + HD hs đọc câu ứng dụng - HS đọc thầm Sửa sai cho hs b/ Luyện viết: - GV HD hs viết tập viết dòng GV quan sát, sửa sai tư thế, nhắc nhở hs viết chữ mẫu - CN - GV chấm tổ - CN, lớp Nhận xét viết Giáo án Tiếng Việt lớp c/ Luyện nói: - GV viết: Nghề nghiệp cha mẹ - HS viết tập viết - HD hs quan sát tranh, trả lời câu hỏi: + Em giới thiệu nghề nghiệp người tranh? + Em giới thiệu nghề nghiệp cha mẹ mình? - GV sửa câu trả lời cho hs Chúng ta phải biết tơn trọng nghề nghiệp cha mẹ - HS đọc tên chủ đề cha mẹ bạn - HS quan sát tranh Củng cố: trả lời câu hỏi - Hôm học ? – iêp, ươp - Cho hs đọc sgk - HS nghe - Cho hs thi tìm tiếng có iêp, ươp Nhận xét - HS trả lời Dặn dò: học bài, xem - Nhận xét tiết học - Lớp đồng - CN cài tiếng ... sai cho hs * ươp: - CN Tiết - CN, tổ b .1/ Nhận diện vần: - GV tơ ươp: ươp có ươ ghép với p - HS qsát,nghe - So sánh ươp với iêp? - Giống: p, khác: iê – ươ - HS trả lời b.2/ Đánh vần đọc trơn:... * iêp: - HS phân tích viết - Cho hs phân tích: iêp – liếp bảng Giáo án Tiếng Việt lớp - HD hs viết: iêp – liếp Sửa sai cho hs * ươp: - Cho hs phân tích: ươp – mướp - HD hs viết bảng con: ươp. .. hỏi - Hơm học ? – iêp, ươp - Cho hs đọc sgk - HS nghe - Cho hs thi tìm tiếng có iêp, ươp Nhận xét - HS trả lời Dặn dò: học bài, xem - Nhận xét tiết học - Lớp đồng - CN cài tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay