Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:29

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: IÊP - ƯƠP A Mục tiêu: - Học sinh đọc iêp, ươp, liếp, giàn mướp, từ đoạn thơ ứng dụng - Viết iêp, ươp, liếp, giàn mướp - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Nghề nghiệp cha mẹ - Viết đủ số dòng quy định TV - GD HS yêu thích Tiếng Việt B Đồ dùng dạy học: 1/ GV chuẩn bị: Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt lớp Tranh minh hoạ học 2/ HS chuẩn bị: Bộ chữ biểu diễn Tiếng Việt Bảng C Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN I Kiểm tra cũ: phút - Đọc, viết từ ngữ ứng dụng 88 - Đọc toàn II Dạy học mới: 30 phút 1/ Giới thiệu bài: (Ghi đề bài) Giới thiệu HĐ1: Nhận diện vần - Ghi bảng: iêp, ươp HĐ2: Đánh vần, phân tích, đọc trơn - Yêu cầu ghép tiếng: liếp - Ghi bảng: liếp - GT tranh: Đây liếp, làm tre, dùng để làm vách nhà, phơi nông sản, che mát cho rau non…(còn gọi phên) - Ghi bảng: liếp HOẠT ĐỘNG HỌC SINH - HS - HS - Hoạt động lớp - Nhận diện - So sánh Hoạt động cá nhân Đánh vần, đọc trơn vần Ghép vần: iêp, ươp Ghép tiếng: liếp - Đánh vần, phân tích, đọc trơn tiếng Giáo án Tiếng Việt lớp Vần ươp (hướng dẫn tương tự) HĐ3: Hướng dẫn viết - HD viết chữ đứng riêng chữ kết hợp HĐ4: Đọc từ ứng dụng - Giới thiệu từ gắn lên bảng - Giải nghĩa từ Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: 15 phút - Yêu cầu mở sách giáo khoa - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Đọc thầm đoạn thơ - Đọc trơn nhiều em - Thi đọc câu, - Luyện đọc toàn b Luyện viết: phút - HD viết mẫu c Luyện nói: phút - Yêu cầu mở sách giáo khoa 80 - Quan sát tranh vẽ gì? - Đọc tên luyện nói - Luyện nói thành câu (giáo viên ghi sẵn thẻ từ, in sẵn tranh) Củng cố, dặn dò: phút Trò chơi: Thi tìm nhanh từ có tiếng chứa vần iêp, ươp Nhận xét tiết học - Đọc trơn từ Đọc lại Hoạt động cá nhân -Viết bảng Hoạt động cá nhân - Đọc thầm, tìm tiếng - Đọc trơn từ - Đọc từ - Thi đọc từ toàn Hoạt động cá nhân - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Đọc thầm đoạn thơ - Thi tìm tiếng đoạn thơ - Đọc trơn câu - Thi đọc đoạn thơ - Thi đọc tiếp sức câu, Hoạt động cá nhân - Viết vào * Viết đủ số dòng quy định TV Hoạt động cá nhân - Quan sát tranh vẽ gì? - tổ thi đua tìm nhanh - Chuẩn bị sau .. .Giáo án Tiếng Việt lớp Vần ươp (hướng dẫn tương tự) HĐ3: Hướng dẫn viết - HD viết chữ đứng riêng chữ kết hợp... sách giáo khoa 80 - Quan sát tranh vẽ gì? - Đọc tên luyện nói - Luyện nói thành câu (giáo viên ghi sẵn thẻ từ, in sẵn tranh) Củng cố, dặn dò: phút Trò chơi: Thi tìm nhanh từ có tiếng chứa vần iêp, ... Giới thiệu từ gắn lên bảng - Giải nghĩa từ Tiết Luyện tập: a Luyện đọc: 15 phút - Yêu cầu mở sách giáo khoa - Quan sát tranh 1, 2, vẽ gì? - Đọc thầm đoạn thơ - Đọc trơn nhiều em - Thi đọc câu, -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay