Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:29

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: IÊP - ƯƠP I MỤC TIÊU: - Đọc viết được: iêp, ươp, liếp, giàn mướp; Từ đoạn thơ ứng dụng - Luyện nói từ - câu theo chủ đề: Nghề nghiệp cha mẹ - KNS: học sinh tích cực, chủ động học tập II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sử dụng tranh minh hoạ SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động thầy Kiểm tra cũ: - Đọc 88, viết bảng con: chụp đèn; bắt nhịp Hoạt động trò * HS đọc, HS viết bảng lớp - GV nhận xét, ghi điểm Bài mới: HĐ1: Nhận diện vần: iêp a) Nhận diện vần: - Gọi hs phân tích vần iêp - Cho hs lớp cài vần iêp * hs phân tích vần iêp - GV nhận xét - Cả lớp thực b) Đánh vần: - Có vần iêp, muốn có tiếng liếp ta làm nào? - Cho H cài tiếng liếp - HS quan sát trả lời - GV nhận xét ghi bảng tiếng liếp - HS lớp cài tiếng liếp - GV hướng dẫn đánh vần lần - hs phân tích tiếng liếp - Dùng tranh giới thiệu từ “tấm liếp” - Quan sát, lắng nghe - Gọi đánh vần tiếng liếp, đọc trơn từ liếp - Đánh vần tiếng, đọc trơn từ: CN, * Vần ươp: (Tiến hành tương tự) nhóm, lớp Giáo án Tiếng Việt lớp Cho HS nghỉ tiết HĐ2: Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - Yêu cầu HS viết vào bảng - GV chỉnh sửa tư viết cho HS HĐ3: Dạy từ ứng dụng * HS quan sát - GV ghi tiếng ứng dụng lên bảng - HS tiếp tục viết bảng - GV chỉnh sửa cho HS - GV đọc mẫu, giải thích + Em tìm tiếng ghi vần vừa học từ * HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp ứng dụng? Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét học - HS tìm TIẾT 2: LUYỆN TẬP HĐ1: Luyện đọc a Đọc bảng lớp - Yêu cầu HS luyện đọc toàn tiết * HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp - GV chỉnh sửa cho HS b Đọc câu ứng dụng - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét tranh minh hoạ - HS quan sát nhận xét - GV ghi câu ứng dụng lên bảng, yêu cầu HS đọc - HS luyện đọc cá nhân – nhóm – lớp - GV chỉnh sửa cho HS - GV đọc mẫu, giải thích gọi HS đọc cá nhân - HS đọc cá nhân - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học câu ứng dụng - HS tìm Giáo án Tiếng Việt lớp Cho HS nghỉ tiết HĐ2: Luyện viết - Hớng dẫn cách viết - KT cách cầm bút, tư ngồi viết - Giao việc - GV quan sát giúp đỡ HS yếu * HS tập tập viết theo HD GV + Chấm điểm số viết - HS ý theo dõi - Nhận xét chung viết hs, chữa số lỗi sai phổ biến HĐ3: Luyện nói - Cho hs quan sát tranh minh hoạ để luyện nói theo câu hỏi gợi ý: * HS thảo luận nhóm theo yêu cầu - Tranh vẽ GV - Em có bố mẹ làm nghề giống tranh? - Các nhóm cử đại diện nêu kết thảo - Nghề nghiệp bố mẹ em nào? Em luận biết nghề ấy? - Em làm để đáp lại cơng ơn bố mẹ vất vả nuôi nấng thành người? * Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét học ... mẫu, giải thích gọi HS đọc cá nhân - HS đọc cá nhân - Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học câu ứng dụng - HS tìm Giáo án Tiếng Việt lớp Cho HS nghỉ tiết HĐ2: Luyện viết - Hớng dẫn cách viết - KT.. .Giáo án Tiếng Việt lớp Cho HS nghỉ tiết HĐ2: Hướng dẫn viết - GV viết mẫu, nêu quy trình viết - Yêu cầu... Dạy từ ứng dụng * HS quan sát - GV ghi tiếng ứng dụng lên bảng - HS tiếp tục viết bảng - GV chỉnh sửa cho HS - GV đọc mẫu, giải thích + Em tìm tiếng ghi vần vừa học từ * HS luyện đọc cá nhân –
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay