Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:29

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: IÊP - ƯƠP A MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - HS đọc được: iêp – ươp – giàn mướp – liếp Từ đoạn thơ ứng dụng - HS viết được: iêp – ươp – giàn mướp – liếp - Luyện nói từ – câu theo chủ đề: Nghề nghiệp cha mẹ B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh tăng cường TV: rau diếp – ướp cá C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC Văn nghệ đầu KIỂM TRA BÀI CŨ - GV đọc cho HS viết từ ngữ ứng dụng tổ viết từ - GV gọi -> em đọc câu ứng dụng - GV nhận xét – sửa chữa – cho điểm đuổi kịp chụp đèn kính lúp Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến dừa múa ca Trời đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay BÀI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV Bài 3.1 Giới thiệu - GV giới thiệu ghi bảng iêp, ươp 3.2 Dạy vần: Vần iêp a Nhận diện vần - GV hướng dẫn HS đọc trơn vần iêp - GV hỏi: + Vần iêp gồm âm ghép lại? Âm đứng trước âm đứng sau? - GV cho HS so sánh iêp với ip HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS nối tiếp nhắc tên bài: iêp, ươp - HS: > em đọc trơn vần - HS: Có âm, âm iê đứng trước, âm p đứng sau - HS so sánh nêu: + Giống nhau: kết thúc p + Khác nhau: ip bắt đầu i, iêp bắt Giáo án Tiếng Việt lớp - Vậy đánh vần nào? - GV cho HS đánh vần đọc - GV nhận xét, sửa chữa lỗi phát âm cho HS * Dạy tiếng khóa - GV vừa viết vần ip xuống vừa nói em vừa biết vần iêp Vậy em xem cô viết thêm âm đứng trước vần iêp? Vần iêp thêm âm lờ tạo thành tiếng gì? - GV nhận xét tuyên dương - GV cho HS đọc trơn - Em phân tích tiếng liếp cho - Vậy ta đánh vần nào? - GV nhận xét cho HS đánh vần - GV nhận xét - GV nói: Các em vừa đọc tiếng liếp có âm lờ vần iêp Vậy em xem tranh vẽ gì? - GV nhận xét rút từ khóa - Cơ có từ liếp (GV vừa nói vừa ghi bảng) - GV cho HS đọc trơn từ - GV nhận xét tuyên dương - GV cho HS đọc xuôi, ngược lại vần tiếng, từ vừa học - GV nhận xét tuyên dương * ươp: Quy trình tương tự a Nhận diện vần - GV vần up hỏi: + Vần ươp gồm có âm ghép lại? âm đứng trước âm đứng sau? - GV cho HS so sánh ươp với iêp - GV nhận xét b Đánh vần - GV cho HS đọc - GV chỉnh, sửa lỗi cho HS - GV cho HS đọc tổng hợp vần đầu iê iê – pờ – iêp - iêp - HS đọc cá nhân nối tiếp – lớp - Âm lờ đứng trước dấu sắc ê, tạo thành tiếng liếp - HS: > em đọc trơn - Có âm l đứng trước vần iêp đứng sau - lờ – iêp – liếp – sắc – liếp - liếp - HS đánh vần theo: cá nhân nối tiếp, nhóm, lớp - HS: Tranh vẽ liếp - HS nhẩm đọc trơn từ - HS đọc nối tiếp cá nhân, lớp liếp - HS đọc xuôi, đọc ngược - HS: Có âm ươ âm p, ươ đứng trước, p đứng sau - HS so sánh nêu: + Giống nhau: kết thúc p + Khác nhau: ươp mở đầu ươ - HS phân tích – đánh vần – đọc trơn theo: Cá nhân nối tiếp – nhóm –cả lớp ươ – p - ươp mờ - ươp – mươp – sắc – mướp Giáo án Tiếng Việt lớp - GV nhận xét giàn mướp - HS đọc lớp NGHỈ PHÚT b Luyện viết - GV viết mẫu – hướng dẫn HS cách viết: + Viết iê nối liền sang p - GV viết mẫu nêu cách viết - GV cho HS viết vào bảng - GV chỉnh sửa tuyên dương + Tương tự GV hướng dẫn viết ươp – giàn mướp - HS nghe theo dõi cách viết - HS viết vào bảng iêp liếp GV nhận xét tuyên dương c Đọc từ ứng dụng: - GV ghi bảng từ - GV đọc mẫu cho HS đọc từ ứng dụng - GV giải thích từ - GV cho HS tìm tiếng có vần học - GV cho HS đọc từ ứng dụng, GV đặt thước tiếng có âm học cho HS phân tích - GV nhận xét tuyên dương - GV chỉnh, sửa lỗi phát âm cho HS - GV cho HS đọc lại - GV nhận xét ươp giàn mướp - HS nhẩm đọc tìm rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp - HS đọc cá nhân vừa đọc vừa phân tích theo dẫn GV cá nhân - lớp - HS đọc lớp Tiết Luyện tập a Luyện đọc - Luyện đọc lại vần tiết - GV không theo thứ tự cho HS đọc - HS nối tiếp đọc lại i – ê – p – iếp lờ – iêp – liêp – sắc – liếp liếp – – p - ươp mờ – ươp - mươp – mướp giàn mướp rau diếp tiếp nối - GV theo dõi nhận xét sửa sai - Thi đọc: GV cho HS dãy bàn thi ướp cá nườm nượp Giáo án Tiếng Việt lớp đọc đồng - GV nhận xét, tuyên dương b Đọc câu ứng dụng - GV giới thiệu tranh SGK cho HS quan sát, sau chia lớp làm nhiều nhóm nhỏ nêu câu hỏi cho HS thảo luận - Tranh vẽ gì? - GV gọi HS nhận xét bổ sung - Rút câu ứng dụng - GV đọc mẫu - Khi đọc hết câu thơ em cần phải làm gì? - GV gọi HS đọc - GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS NGHỈ PHÚT b Luyện viết: - GV cho HS mở tập viết, HD HS viết - GV HD em viết vào tập viết - GV quan sát lớp giúp đỡ em yếu - Chấm nhận xét số c Luyện nói - GV cho HS mở SGK quan sát tranh gọi HS đọc tên luyện nói - GV chia lớp làm nhiều nhóm 4,giới thiệu - GV nêu số câu hỏi gợi ý: + Trong tranh vẽ gì? + GV mời đại diện nhóm trả lời - GV nhận xét hỏi cho HS luyện nói thêm + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ gì? + Trong tranh vẽ hai bạn nhỏ làm gì? - GV bảng cho HS đọc lại Các bạn chơi cướp cờ Nhanh tay Chậm tay thua Chân giậm giả Cướp cờ mà chạy - Cần nghỉ HS đọc cá nhân – nhóm – lớp - HS nhắc tư ngồi viết - HS viết vào Nghề nghiệp cha mẹ + Cảnh làm đồng (nhà nông) + Bác công nhân + Vẽ cô giáo + Giúp đỡ cha mẹ CỦNG CỐ – DẶN DÒ - GV củng cố lại bài: bảng HS đọc lại toàn bảng lớp - Dặn em nhà đọc lại – xem trước 90 - GV nhận xét học Giáo án Tiếng Việt lớp .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Vậy đánh vần nào? - GV cho HS đánh vần đọc - GV nhận xét, sửa chữa lỗi phát âm cho HS * Dạy tiếng khóa - GV vừa viết vần ip xuống vừa nói em vừa biết vần iêp Vậy... đứng trước vần iêp? Vần iêp thêm âm lờ tạo thành tiếng gì? - GV nhận xét tuyên dương - GV cho HS đọc trơn - Em phân tích tiếng liếp cho - Vậy ta đánh vần nào? - GV nhận xét cho HS đánh vần - GV... so sánh nêu: + Giống nhau: kết thúc p + Khác nhau: ươp mở đầu ươ - HS phân tích – đánh vần – đọc trơn theo: Cá nhân nối tiếp – nhóm –cả lớp ươ – p - ươp mờ - ươp – mươp – sắc – mướp Giáo án Tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay