Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:29

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: IÊPƯƠP I Mục tiêu: - Đọc viết được: iêp, ươp, liếp, giàn mướp - Đọc từ ngữ câu ứng dụng - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nghề nghiệp cha mẹ - HS u thích mơn học II Đồ dùng dạy - học: - GV: Bộ đồ dùng dạy học vần, tranh SGK - HS: SGK, đồ dùng học vần III Các hoạt động dạy - học: Ổn định tổ chức: Lớp hát Kiểm tra cũ - Cho học sinh đọc viết từ ứng dụng - Giáo viên nhận xét Bài a) Giới thiệu - Học sinh viết bảng - Học sinh đọc - Học sinh quan sát tranh thảo - Cho HS quan sát tranh tìm vần iêpươp luận tìm vần - Giáo viên đọc b) Dạy vần: iêp * Nhận diện - Học sinh đọc - Vần iêp gồm âm nào? - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: iêp - Vần iêp gồm âm iê âm p - Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá: - Học sinh đánh vần - Học sinh nhận diện i - ê - pờ - iêp - Học sinh đánh vần đọc lờ - iêp - liếp - sắc - liếp trơn, cá nhân, nhóm, lớp đọc liếp đồng - Giáo viên chỉnh sửa Giáo viên cho học sinh ghép vần tiếng - Học sinh ghép vần ghép chữ : iêp – liếp tiếng: iêp – liếp Giáo án Tiếng Việt lớp - Giáo viên nhận xét sửa sai * Dạy vần: ươp Nhận diện - Vần ươp gồm âm nào? - Học sinh nhận diện - Cho HS so sánh vần ươp với iêp? - Vần ươp gồm ươ p - Giống: kết thúc p - Khác: ươp có ươ iêp có - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: ươp iê Học sinh đánh vần, đọc trơn - Giáo viên đánh vần phát âm từ khố cá nhân, nhóm lớp đọc đồng ươp - mướp – giàn mướp - Giáo viên chỉnh sửa - Học sinh đánh vần đọc ươp - mướp – giàn mướp - Học sinh ghép vần ghép - Giáo viên cho học sinh ghép vần tiếng tiếng chữ chữ - Giáo viên nhận xét sửa sai - GV chép từ ứng dụng rau diếp tiếp nối - Học sinh đọc thầm từ ứng ướp cá dụng gạch chân tiếng nườm nượp chứa vần mới: diếp, tiếp, - GV đọc mẫu lần ướp, nượp - Giáo viên đọc lần hai giải nghĩa từ - HS đọc tiếng từ ngữ - Giáo viên đọc lại - HS đọc toàn bảng -GV theo dõi chỉnh sửa Cá nhân, nhóm, lớp đọc đồng - HS chơi trò chơi tìm tiếng từ ngữ Tiết 2: LUYỆN TẬP Giáo án Tiếng Việt lớp Luyện tập a) Luyện đọc - Cho học sinh đọc lại toàn tiết - Học sinh đọc SGK - Học sinh đọc thầm đoạn thơ ứng dụng tìm tiếng có từ học: cướp - Học sinh đọc gạch chân vần - Cho học sinh quan sát tranh em tìm câu ứng - Học sinh quan sát tranh dụng thảo luận - Giáo viên đọc mẫu - Học sinh đọc - Giáo viên sửa sai - Lớp đọc câu ứng dụng - Giáo viên đọc mẫu câu ứng dụng - HS luyện đọc toàn SGK, cá nhân, nhóm, lớp đọc đồng b) Luyện viết - Cho học sinh viết tập viết - Học sinh luyện viết - Giáo viên hướng dẫn học sinh viết tập viết tập viết: iêp, ươp, liếp, iêp, ươp, liếp, giàn mướp giàn mướp - Giáo viên quan sát uốn nắn em cầm bút sai em ngồi khơng tư c) Luyện nói - Cho học sinh đọc chủ đề luyện nói - Học sinh quan sát tranh thảo - Nghề nghiệp cha mẹ luận nhóm Gợi ý: tranh vẽ gì? - Đại diện nhóm lên luyện nói - HS trình bày trước lớp nghề nghiệp cha me làm theo chủ đề công việc gì? - Các bạn khác nhận xét - GV nhận xét bổ sung Củng cố, dặn dò - GV nhận xét - Về nhà ôn lại xem trước 90 Giáo án Tiếng Việt lớp .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Giáo viên nhận xét sửa sai * Dạy vần: ươp Nhận diện - Vần ươp gồm âm nào? - Học sinh nhận diện - Cho HS so sánh vần ươp với iêp? - Vần ươp gồm ươ p - Giống:... Khác: ươp có ươ iêp có - Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh vần: ươp iê Học sinh đánh vần, đọc trơn - Giáo viên đánh vần phát âm từ khoá cá nhân, nhóm lớp đọc đồng ươp - mướp – giàn mướp - Giáo. .. mướp - Giáo viên chỉnh sửa - Học sinh đánh vần đọc ươp - mướp – giàn mướp - Học sinh ghép vần ghép - Giáo viên cho học sinh ghép vần tiếng tiếng chữ chữ - Giáo viên nhận xét sửa sai - GV chép từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay