Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:29

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: IÊPƯƠP I Yêu cầu: Kiến thức: - Đọc được: iêp, ươp, liếp, giàn mướp, từ đoạn thơ ứng dụng; Viết iêp, ươp, liếp, giàn mướp - Luyện nói - câu theo chủ đề: Nghề nghiệp cha mẹ Kĩ năng: Rèn cho HS đọc, viết thành thạo tiếng , từ có chứa vần iêp, ươp Thái độ: Giáo dục HS tính cẩn thận - Em Hoàng đọc viết vần iêp, ươp, giàn mướp, liếp II Chuẩn bị: Tranh: liếp, giàn mướp, câu ứng dụng Bộ ghép chữ học vần III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Bài cũ: Viết: búp sen, bắt nhịp, đuổi kịp Hoạt động HS Lớp viết bảng em đọc câu ứng dụng, tìm tiếng có chứa vần ip, up em câu Nhận xét ghi điểm Bài mới: * Vần iêp: a) Nhận diện vần: - Phát âm: iêp Đọc trơn Ghép vần iêp lớp ghép vần iêp - Phân tích vần iêp? Vần iêp có âm iê đứng trước, âm p đứng sau - So sánh vần iêp với vần ip? + Giống: kết thúc âm p +Khác: vần iêp mở đầu âm iê Giáo án Tiếng Việt lớp b) Đánh vần: i - ê- pờ -iêp Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp Chỉnh sửa Ghép thêm tiếng khác vào vần iêp để tạo tiếng Ghép tiếng liếp Phân tích tiếng liếp? Đánh vần: lờ - iêp - liêp - sắc - liếp Có âm l đứng trước, vần iêp đứng sau, Giới thiệu tranh liếp sắc đặt âm ê Đọc từ: liếp Rút từ liếp Đọc tồn phần Cá nhân, nhóm, lớp * Vần ươp: Cá nhân, lớp Thay âm iê ươ giữ nguyên âm cuối p Phân tích vần ươp? Ghép vần ươp Có âm ươ đứng trước, âm p đứng sau So sánh vần iêp với vần ươp? + Giống: kết thúc âm p Đánh vần: - - pờ - ươp + Khác: vần ươp mở đầu âm ươ mờ - ươp - mươp - sắc - mướp Cá nhân, nhóm, lớp giàn mướp c)Viết: Viết mẫu, hướng dẫn cách viết Theo dõi viết định hình Viết bảng Nhận xét, sửa sai Viết: Viết mẫu, hướng dẫn cách viết Theo dõi Nhận xét, sửa sai d) Luyện đọc từ: Ghi từ lên bảng Gạch chân Viết định hình Viết bảng Đọc thầm tìm tiếng có chứa vần iêp, ươp Phân tích tiếng Giáo án Tiếng Việt lớp Chỉnh sửa Đọc cá nhân, nhóm, lớp Giải thích từ, đọc mẫu - HS đọc lại TIẾT 2: Luyện tập a) Luyện đọc: Lần lượt đọc ôn tiết Lần lượt đọc âm, tiếng, từ khố Cá nhân, nhóm, lớp Lần lượt đọc từ ứng dụng Lần lượt đọc câu ứng dụng Treo tranh hỏi: Tranh vẽ gì? Nhanh tay cướp cờ Đọc câu ứng dụng Cá nhân, nhóm, lớp Chỉnh sửa Tìm tiếng có chứa vần iêp, ươp? Nêu, phân tích Khi đọc hết câu cần ý điều gì? Nghỉ Bài có câu? câu Đọc mẫu – em đọc lại b) Luyện viết: Treo bảng viết mẫu Quan sát nhận xét độ cao khoảng cách Hướng dẫn HS viết vào tập viết Viết vào tập viết Theo dõi giúp đỡ HS chậm Thu chấm 1/3 lớp, nhận xét Luyện nói: Chủ đề: “Nghề nghiệp cha mẹ” Nghề nghiệp cha mẹ GV treo tranh gợi ý hệ thống câu hỏi, giúp học sinh nói tốt theo chủ đề “Nghề nghiệp cha mẹ” Bố mẹ em làm nghề gì? Nối tiếp nói nghề nghiệp bố mẹ GV giáo dục tình cảm cho lớp nghe Củng cố dặn dò: So sánh vần iêp với vần ươp? Thi luyện nói chủ đề Tìm nhanh tiếng có chứa vần iêp vần ươp em so sánh Xem trước HS thi tìm tiếng bảng cài Nhận xét học Thực nhà Giáo án Tiếng Việt lớp .. .Giáo án Tiếng Việt lớp b) Đánh vần: i - ê- pờ -iêp Đánh vần cá nhân, nhóm, lớp Chỉnh sửa Ghép thêm tiếng khác vào vần iêp để tạo tiếng Ghép tiếng liếp Phân tích tiếng liếp? Đánh vần: lờ - iêp. .. Phân tích vần ươp? Ghép vần ươp Có âm ươ đứng trước, âm p đứng sau So sánh vần iêp với vần ươp? + Giống: kết thúc âm p Đánh vần: - - pờ - ươp + Khác: vần ươp mở đầu âm ươ mờ - ươp - mươp - sắc... nghiệp bố mẹ GV giáo dục tình cảm cho lớp nghe Củng cố dặn dò: So sánh vần iêp với vần ươp? Thi luyện nói chủ đề Tìm nhanh tiếng có chứa vần iêp vần ươp em so sánh Xem trước HS thi tìm tiếng bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay