Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 09:29

Giáo án Tiếng Việt lớp Học vần: IÊP - ƯƠP I/ Mục tiêu:      HS nắm cách đọc iêp, liếp, liếp, ươp, mướp, giàn mướp câu ứng dụng HS nắm cách viết iêp, liếp, liếp, ươp, mướp, giàn mướp HS viết iêp, liếp, liếp, ươp, mướp, giàn mướp HS đọc rau diếp, ướp cá, tiếp nối, nườm nượp câu ứng dụng Luyện nói từ 2- câu theo chủ đề: Nghề nghiệp cha mẹ (HS giỏi luyện nói –  câu) GD HS u thích mơn học II/ Chuẩn bị: - GV: Tranh minh hoạ, phấn màu - HS: Bảng con, TV, bảng cài III/ Các hoạt động dạy học: Tiết T G 5’ Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ1: Cá nhân - KT HS Viết bảng đọc từ: nhân dịp, - HS thực theo yêu cầu chụp đèn, giúp đỡ - Đọc câu ứng dụng: Tiếng dừa … bay - Nhận xét ghi điểm 16’ HĐ2: Giải mục tiêu (1.1, 1.2) - GV ghi vần iêp - HS thực iêp - Cho HS cài, phân tích - Cá nhân, nhóm, lớp - Đánh vần - HS cài phân tích tiếng - Đọc trơn - GV ghi tiếng: iêp - Đánh vần lờ – iêp – liêp – sắc - liếp - Cá nhân nhóm lớp Giáo án Tiếng Việt lớp - Đọc trơn Tấm liếp - Giới thiệu tranh - HS phân tích từ - Tranh vẽ - HS đọc cá nhân, nhóm, lớp - GV ghi từ: liếp - GV viết vần: ươp ươp - Vần: ươp (tiến hành ) mướp giàn mướp - Cho HS đọc tổng hợp 5’ HS đọc cá nhân – nhóm - lớp Nghỉ 14’ HĐ3: Giải mục tiêu ( 2.1) - GV viết mẫu vần - Yêu cầu HS viết bảng - GV nhận xét – sửa sai HS nêu cách viết - Yêu cầu HS viết vào HS viết bảng - Thu ghi điểm -Trò chơi: cài nhanh, tiếngvần vừa học Nhận xét tuyên dương TIẾT 18’ HĐ1: Giải mục tiêu ( 2.2 ) - GV ghi từ - Đọc CN + ĐT: - Tìm từ có vần rau diếp ướp cá - Gọi HS đọc từ đánh vần tiếp nối nườm nượp - Giới thiệu tranh - HS tìm - Tranh vẽ gì? - Đọc cá nhân – nhóm lớp - Ghi bảng câu ứng dụng - Quan sát tranh (trả lời câu hỏi) - Cho HS tìm tiếng Nhanh tay - Yêu cầu HS đánh vần đọc trơn từ Chậm tay thua - Sửa sai giải nghĩa từ Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy Giáo án Tiếng Việt lớp 5’ Nghỉ 12’ HĐ2: Giải mục tiêu ( 2.3) - HS tìm - HS đọc CN+ĐT Luyện nói: - Tổ chức thảo luận cặp đôi - HS quan sát tranh - Treo tranh - HS trả lời - Tranh vẽ gì? - Hãy kể người tranh? - Trình bày theo cặp đôi - Hãy kể cho nghe nghề nghiệp ba mẹ Đọc nhóm – cá nhân – lớp mình? - Hãy kể trước lớp? - Luyện nói theo nhóm - Tổ chức trò chơi - Nói cho lớp nghe - Nhận xét tuyên dương 5’ - Cho HS đọc SGK HĐ3: Kết thúc - Trò chơi học tập: gắn nhanh âm tiếng vừa học - Giáo dục HS - Về nhà đọc lại bài, chuẩn bị sau …………………………………………………………………………………… .. .Giáo án Tiếng Việt lớp - Đọc trơn Tấm liếp - Giới thiệu tranh - HS phân tích từ - Tranh vẽ - HS đọc cá nhân, nhóm, lớp - GV ghi từ: liếp - GV viết vần: ươp ươp - Vần: ươp (tiến hành... câu hỏi) - Cho HS tìm tiếng Nhanh tay - Yêu cầu HS đánh vần đọc trơn từ Chậm tay thua - Sửa sai giải nghĩa từ Chân giậm giả vờ Cướp cờ mà chạy Giáo án Tiếng Việt lớp 5’ Nghỉ 12 ’ HĐ2: Giải mục tiêu... chơi: cài nhanh, tiếng có vần vừa học Nhận xét tuyên dương TIẾT 18 ’ H 1: Giải mục tiêu ( 2.2 ) - GV ghi từ - Đọc CN + ĐT: - Tìm từ có vần rau diếp ướp cá - Gọi HS đọc từ đánh vần tiếp nối nườm nượp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 89: Vần IÊP ƯƠP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay