Đề số 3 và đáp án

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:48

ĐỀ THI THỬ LẦN III - KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2014-2015 Mơn thi: TỐN 2x − (1) x−2 a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số (1) b) Tìm m đề đường thẳng (d): x − y + 2m = cắt đồ thị (C) hàm số hai điểm phân biệt A, B cho độ dài đoạn AB Câu 2: (1 điểm) a) Giải phương trình: Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số y = b) Trong mặt phẳng tọa độ Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: z − i = z − − 3i Trong số phức thỏa mãn điều kiện trên, tìm số phức có mơ đun nhỏ Câu 3: (0.5 điểm)Giải phương trình: Câu 4: (1 điểm) Giải hệ phương trình: Câu 5: (1 điểm)Tính tích phân: I = ∫ (1 + x +1 ) dx + 2x Câu 6: (1 điểm) Cho hình chóp S ABCD có đáy hình chữ nhật Hai mặt phẳng ( SAC ) ( SBD) vng góc với đáy.Điểm I thuộc đoạn SC cho SC = 3IC Tính thể tích khối chóp S ABCD khoảng cách hai đường thẳng AI SB biết AI vng góc với SC Biết AB = a, BC = a Câu 7: (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD Hai điểm B C thuộc trục tung Phương trình đường chéo AC: 3x + 4y – 16 = Xác định tọa độ đỉnh hình chữ nhật cho, biết bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ACD Câu 8: (1 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai mặt phẳng (α ) : x − y + z − = ( β ) : x + y + z − = Viết phương trình đường thẳng (d) nằm mặt phẳng (α ) , song song cách mặt phẳng ( β ) khoảng Câu (0.5 điểm) Cho chữ sau: R,O,N,U,G,A,N,T,U,Q,G Được xếp vào 11 vị trí theo hàng ngang Tính xác xuất chữ xếp thành chữ TRUONGQUANG Câu 10 :(1 điểm) Cho thức: Ngô Quang Trường Tìm giá trị nhỏ biểu Đáp án đề Số 3: Câu 1: b) m = ± Câu 2: a) b) z= - i 5 Câu 3: x=1 Câu 4: Câu 5: I= ln − Câu 6: Câu 7: A(4;1), B(0;1),D(4;4) Câu 8: (d1 ): A(-4;7), B(0;-7),D(-4;4) x − 11 / y − 12 / z x −1 y z = = = = ; (d2) : −5 −5 Câu 9: Câu 10: Ngô Quang Trường .. .Đáp án đề Số 3: Câu 1: b) m = ± Câu 2: a) b) z= - i 5 Câu 3: x=1 Câu 4: Câu 5: I= ln − Câu 6: Câu 7: A(4;1), B(0;1),D(4;4) Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 3 và đáp án , Đề số 3 và đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay