đề số 2+đáp án

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:48

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 (Đề số 2) Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số y  x3  3x2  (C) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số b) Tìm m để đường thẳng (): y  (2m 1)x  4m cắt đồ thị (C) hai điểm M, N phân biệt M, N với điểm P( 1;6) tạo thành tam giác MNP nhận gốc tọa độ làm trọng tâm Câu 2: (1 điểm) a) Giải phương trình: b) Tìm số phức z thỏa mãn Câu 3: (0.5 điểm)Giải phương trình: Câu 4: (1 điểm) Giải hệ phương trình: Câu 5: (1 điểm)Tính tích phân: Câu 6: (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có SA=a chiều cao, đáy ABCD hình thang vng A B có AB=BC=a,AD=2a.Tính thể tích hình chóp S.ACD khoảng cách hai đường thẳng SB CD Câu 7: (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân A.Gọi N trung điểm AB Gọi E(7;1) F(11/5;13/5) chân đường cao kẻ từ đỉnh B,C tam giác ABC.Tìm tọa độ đỉnh A biết phương trình (CN): 2x+y-13=0 Câu 8: (1 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;1;1),B(3;2;4) mặt phẳng (P): x+5y-2z-5=0 Tìm điểm M thuộc (P) cho Câu (0.5 điểm) Trường THPT Trần Hưng Đạo có 50 thầy giáo, bao gồm 20 giáo viên nam 30 giáo viên nữ Cần lập hội đồng xem thi tuyển sinh vào lớp 10 tới gồm 30 người.Tính xác xuất lập hội đồng số giáo viên nam gấp hai lần số giáo viên nữ Câu 10 :(1 điểm) Cho thức: Ngô Quang Trường Tìm giá trị nhỏ biểu Đáp án đề Số 2: Câu 1: b) Câu 2: a) b) Câu 3: x=3 Câu 4: Câu 5: I=ln 18 -2 Câu 6: Câu 7: A(7;9), B(1;1), C(7;-1) Câu 8: M(-15;6;5) , M(19;-4;-3) Câu 9: Câu 10: Ngô Quang Trường ...Đáp án đề Số 2: Câu 1: b) Câu 2: a) b) Câu 3: x=3 Câu 4: Câu 5: I=ln 18 -2 Câu 6: Câu 7: A(7;9), B(1;1),
- Xem thêm -

Xem thêm: đề số 2+đáp án , đề số 2+đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay