bài tập về quy tắc tính đạo hàm, vi phân, ứng dụng của đạo hàm

8 5 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:48

Học Viện Online Lize Website: www.lize.vn Gặt vạn điều hay - Vào đại học Fanpage: www.facebook.com/littlezeros Bài tập Quy tắc tính đạo hàm, vi phân, ứng dụng đạo hàm Thời gian: 50 phút Mỗi câu hỏi kèm theo mã số dấu ngoặc [ ] Xem đáp án lời giải cho câu hỏi cách: (1) - Vào trang lize.vn, nhập mã số câu hỏi vào tìm kiếm để xem (2) - Nhập mã số câu hỏi vào tìm kiếm ứng dụng lize điện thoại di động để xem Tải miễn phí ứng dụng Lize Play Store (Android) Apple Store (iOs) cho điện thoại bạn Câu 1: [0015953] Vi phân  A  B  C  D Câu 2: [0015993] Cho hàm số phương trình  A  C Câu 3: Tập nghiệm  B  D [0015991] Cho hàm số kết sau đây?  A –  C Giá trị biểu thức  B  D 16 cos4x Câu 4: [0013877] Đạo hàm hàm số biểu thức đây?  A  B  C  D Câu 5: [0013896] Cho hàm số Tính  A Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu Học Viện Online Lize Website: www.lize.vn Gặt vạn điều hay - Vào đại học Fanpage: www.facebook.com/littlezeros  B  C  D Câu 6: [0013916] Đạo hàm cấp hai hàm số thức đây? biểu  A  B  C  D Câu 7: [0015954] Cho hàm số Vi phân hàm số  A  C Câu 8: [0015607] Cho hàm số nghiệm bất phương trình  B  D Với giá trị m x=1 ?  A  C  B  D Câu 9: [0015926] Đạo hàm hàm số  A  B  C  D Câu 10: [0015923] Đạo hàm hàm số  A  C  B  D Câu 11: [0015994] Cho hàm số Tìm hệ thức đúng:  A  C  B  D Câu 12: [0015915] Đạo hàm hàm số Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu Học Viện Online Lize Website: www.lize.vn Gặt vạn điều hay - Vào đại học Fanpage: www.facebook.com/littlezeros  A  B  C  D Câu 13: [0015947] Đạo hàm hàm số  A  B  C  D Câu 14: [0015936] Hàm số  A  C có đạo hàm  B  D Câu 15: [0013895] Tìm vi phân hàm số  A  B  C  D Câu 16: [0013882] Đạo hàm hàm số thức đây? biểu  A  B  C  D Câu 17: [0015990] Cho hàm số cấp ta kết triệu tiêu (bằng 0)?  A  B  C Câu 18: [0015925] Đạo hàm hàm số  A  B Hỏi đạo hàm đến  D  C  D Câu 19: [0013908] Đạo hàm hàm số biểu thức sau đây? Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu Học Viện Online Lize Website: www.lize.vn Gặt vạn điều hay - Vào đại học Fanpage: www.facebook.com/littlezeros  A  B  C  D Câu 20: [0015985] Cho hàm số có nghiệm thuộc đoạn  A  C trình  B  D Câu 21: [0015929] Đạo hàm hàm số  A  B  C  D Câu 22: [0013902]  A Phương  B  C  D Câu 23: [0013884] Đạo hàm hàm biểu thức sau đây?  A  C (với a số)  B  D Câu 24: [0015949] Cho hàm số Khi  A  B  C  D Câu 25: [0015922] Cho hàm số nghiệm Khi phương trình  A  B  C  D có Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu Học Viện Online Lize Website: www.lize.vn Gặt vạn điều hay - Vào đại học Fanpage: www.facebook.com/littlezeros Câu 26: [0015952] Vi phân hàm số  A  B  C  D Câu 27: [0015988] Cho hàm số  A  B Câu 28: [0015948] Cho hàm số Khi  C  D Vi phân hàm số  A  B  C  D Câu 29: [0013911] Đạo hàm hàm số biểu thức sau đây?  A  B  C  D Câu 30: [0015605] Cho hàm số Đạo hàm y’ hàm số biểu thức sau đây?  A  B  C  D Câu 31: [0015983] Cho hàm số  A  B Câu 32: [0015984] Cho hàm số Khi  C  D Đạo hàm cấp hàm số Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu Học Viện Online Lize Website: www.lize.vn Gặt vạn điều hay - Vào đại học Fanpage: www.facebook.com/littlezeros  A  B  C  D Câu 33: [0015931] Cho hàm số Hãy chọn khẳng định ĐÚNG  A  B  C  D Câu 34: [0013906] Đạo hàm hàm số biểu thức sau đây?  A  B  C  D Câu 35: [0013904] Đạo hàm hàm số đây? biểu thức sau  A  B  C  D Câu 36: [0015910] Cho hàm số  A Khi  B  C Câu 37: [0015944] Cho hàm số  A  B  B Câu 39: [0013898] Tìm vi phân hàm số  D Giá trị  C Câu 38: [0013888] Đạo hàm hàm số  A  D biểu thức đây?  C  D  A  B Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu Học Viện Online Lize Website: www.lize.vn Gặt vạn điều hay - Vào đại học Fanpage: www.facebook.com/littlezeros  C  D Câu 40: [0015924] Hàm số có đạo hàm  A  B  C  D Câu 41: [0015955] Cho hàm số Vi phân hàm số  A  B  C  D Câu 42: [0015930] Cho  A Khi  B Câu 43: [0015941] Đạo hàm  A 2sin8x  B 8sin8x có giá trị sau đây?  C  D  C 4sin8x  D sin8x Câu 44: [0013878] Đạo hàm hàm số đây? biểu thức  A  B  C  D Câu 45: [0013897] Tìm vi phân hàm số  A  C Câu 46: [0015609] Cho hàm số sau đây?  B  D Đạo hàm y’ hàm số biểu thức Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu Học Viện Online Lize Website: www.lize.vn Gặt vạn điều hay - Vào đại học Fanpage: www.facebook.com/littlezeros  A  B  C  D Câu 47: [0015989] Cho hàm số x? Đẳng thức sau với  A  C  B  D Câu 48: [0013894] Đạo hàm hàm số đây? biểu thức sau  A  B  C  D Câu 49: [0015940] Hàm số có đạo hàm  A  C Câu 50: [0013893] Đạo hàm hàm số sau đây?  B  D biểu thức  A  B  C  D Kho tài liệu Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12 + Ôn thi THPT Quốc Gia địa chỉ: www.lize.vn/khotailieu ... 26: [0015952] Vi phân hàm số  A  B  C  D Câu 27: [0015988] Cho hàm số  A  B Câu 28: [0015948] Cho hàm số Khi  C  D Vi phân hàm số  A  B  C  D Câu 29: [0013911] Đạo hàm hàm số biểu... Câu 30: [0015605] Cho hàm số Đạo hàm y’ hàm số biểu thức sau đây?  A  B  C  D Câu 31: [0015983] Cho hàm số  A  B Câu 32: [0015984] Cho hàm số Khi  C  D Đạo hàm cấp hàm số Kho tài liệu... với  A  C  B  D Câu 48: [0013894] Đạo hàm hàm số đây? biểu thức sau  A  B  C  D Câu 49: [0015940] Hàm số có đạo hàm  A  C Câu 50: [0013893] Đạo hàm hàm số sau đây?  B  D biểu thức 
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập về quy tắc tính đạo hàm, vi phân, ứng dụng của đạo hàm , bài tập về quy tắc tính đạo hàm, vi phân, ứng dụng của đạo hàm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay