Bài giảng hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:48

Khóa học TỐN 10 – Thầy Đặng Việt Hùng Chun đề : PT Hệ PT (nền tảng) Tài liệu giảng (Khóa Tốn 10) 09 HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ẨN Thầy Đặng Việt Hùng – www.facebook.com/Lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP có website MOON.VN Group thảo luận tập : www.facebook.com/groups/Thayhungdz Bài 1: [ĐVH] Giải hệ phương trình sau: 5 x − y = a)  7 x − y = 2 x + y = 11 b)  5 x − y = 3 x − y = c)  6 x − y = Bài 2: [ĐVH] Giải hệ phương trình sau: ( + 1) x + y = − a)  2 x − ( − 1) y = 2 3  x + y = 16 b)   x − y = 11 2  x − y = c)  5x + y = Bài 3: [ĐVH] Giải hệ phương trình sau: 1  x − y = 18 a)   + = 51  x y  10  x − + y + = b)   25 + =  x − y +  27 32  x − y + x + 3y = c)   45 − 48 = −1  x − y x + 3y Bài 4: [ĐVH] Giải hệ phương trình sau: 2 x − + y + = a)  5 x − − y + = 2 x + y − x − y = b)  3 x + y + x − y = 17 4 x + y + x − y = c)  3 x + y − x − y = Bài 5: [ĐVH] Giải biện luận hệ phương trình sau: mx + (m − 1)y = m + a)  2 x + my =  mx + (m − 2) y = b)  m x + (m + 1) y = ( + 2)  Bài 6: [ĐVH] Giải biện luận hệ phương trình sau: (m − 1) x + y = 3m − a)   (m + 2) x − y = − m  (m + 4) x − (m + 2) y = b)  (2 m − 1) x + (m − 4) y = m Bài 7: [ĐVH] Giải biện luận hệ phương trình sau: (m + 1) x − y = m − a)  m2 x − y = m + 2m   mx + y = m + b)  2 x + my = 2m + Bài 8: [ĐVH] Giải biện luận hệ phương trình sau: ax + y = b a)  3 x + y = −5  y − ax = b b)  2 x − 3y = Bài 9: [ĐVH] Giải biện luận hệ phương trình sau: ax + y = a + b a)   x + 2y = a (a + b) x + (a − b)y = a b)  (2 a − b) x + (2a + b)y = b Tham gia khóa học TỐN 10 MOON.VN: Tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia !
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng hệ phương trình bậc nhất hai ẩn , Bài giảng hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay