11 chuyên đề trọng tâm toán

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 08:48

11 chuyên đề trọng tâm toán: sách bổ ích cho em vào giai đoạn đầu q trình ơn thi Sách bao gồm chun đề trọng tâm nhất, quan trọng với em, chuyên đề bao gồm lý thuyết tập, giúp em nắm dễ dàng Hãy đọc sách sớm tốt để nắm vững kiến thức làm nhanh câu dễ đề thi đại học Link: http://megaurl.in/hSW55q5
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 chuyên đề trọng tâm toán , 11 chuyên đề trọng tâm toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay