Nghiên cứu một số chỉ số hóa sinh của người bị gút được hỗ trợ điều trị bằng thảo dược tại khu vực phía bắc

83 12 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:34

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Nguyễn Thị Hằng NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH CỦA NGƯỜI BỊ GÚT ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BẰNG THẢO DƯỢC TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÁI NGUYÊN - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Nguyễn Thị Hằng NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH CỦA NGƯỜI BỊ GÚT ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BẰNG THẢO DƯỢC TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC Chun ngành: Cơng nghệ sinh học Mã số: 60.42.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lương Thị Hồng Vân TS Lê Thị Hương Lan THÁI NGUYÊN - 2014 i Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu tơi hướng dẫn PGS.TS Lương Thị Hồng Vân TS Lê Thị Hương Lan Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố tác giả khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hằng ii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo PGS.TS Lương Thị Hồng Vân – Nguyên Phó viện trưởng Viện khoa học sống – Đại học Thái Nguyên, TS Lê Thị Hương Lan – Trưởng khoa sinh hóa bệnh viện Đa Khoa TW Thái Nguyên tận tình bảo hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô cán sở đào tạo Khoa khoa học sống thuộc trường Đại học Khoa Học – Đại học Thái Nguyên Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán khoa sinh hóa bệnh viện Đa Khoa TW Thái Nguyên, Viện Gút Hải Dương Đặc biệt TS Lê Thị Hương Lan ơng Nguyễn Đình Thắng – Giám đốc Viện Gút Hải Dương tập thể cán Viện tận tình hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiên tốt để tơi hồn thành luận văn Tôi trân trọng biết ơn giúp đỡ quý báu Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả Nguyễn Thị Hằng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 lược lịch sử bệnh gút 1.2 Một số đặc điểm bệnh gút 1.2.1 Khái niệm bệnh gút 1.2.2 Đặc điểm bệnh gút 1.3.1 Phân loại theo nguyên nhân 1.3.1.1 Gút nguyên phát 1.3.1.2 Gút thứ phát 1.3.1.3 Gút bất thường enzym 1.3.2 Phân loại theo thể lâm sàng 1.3.2.1 Gút cấp tính 1.3.2.2 Gút mạn tính 1.4 Nguyên nhân chế phát sinh bệnh gút 11 1.4.1 Nguồn gốc acid uric máu ngoại vi 11 1.4.2 Cơ chế phát sinh bệnh gút 14 1.5 Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh gút 15 1.6 Mối liên quan rối loạn chuyển hóa lipid bệnh gút 15 1.7 Một số loại chế phẩm từ thảo dược dùng hỗ trợ điều trị bênh gút 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Tình hình nghiên cứu bệnh gút giới Việt Nam 19 1.8.1 Trên giới 19 1.8.2 Tại Việt Nam 19 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……21 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.2.1 Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu 21 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 21 2.2 Vật liệu thiết bị nghiên cứu 22 2.2.1 Các chế phẩm thảo dược dùng nghiên cứu 22 2.2.2 Hóa chất 23 2.2.3 Thiết bị 23 2.3 Địa điểm nghiên cứu 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu 24 2.6 Xử lý số liệu 24 2.7 Kỹ thuật tiến hành 24 2.7.1 Kỹ thuật lấy mẫu 24 2.7.2 Kỹ thuật tiến hành phân tích 25 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUTHẢO LUẬN 30 3.1 Kết nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhóm đối tượng nghiên cứu 30 3.1.1 Đặc điểm nhóm người mắc bệnh gút cấp tính mạn tính 30 3.1.2 Một số số sinh học người mắc bênh gút nghiên cứu 33 3.1.3 Một số yếu tố nguy bệnh lý kèm theo nhóm người mắc bệnh gút nghiên cứu 36 3.2 Kết nghiên cứu số hóa sinh máu nhóm đối tượng nghiên cứu 40 3.2.1 Kết phân tích nồng độ acid uric glucose máu người bị gút trước sau điều trị 40 3.2.2 Kết phân tích nồng độ ure creatinin máu 44 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2.3 Kết phân tích hoạt độ enzym AST ALT/máu 46 3.2.4 Kết phân tích nồng độ lipid máu nhóm nghiên cứu 47 3.3 Kết số hóa sinh nước tiểu nhóm người nghiên cứu 51 3.5 Kết phân tích số miễn dịch nhóm nghiên cứu 56 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ HA Huyết áp Glu Glucose Cre Creatinin CHO Cholesterol HDL-C High density lipoprotein cholesterol LDL-C Low density lipoprotein cholesterol AST Aspartate amino transferase ALT Alanin amino trasferase SG Specific gravity RBC Red blood cell PLT Platelet WBC White blood cell HBG Hemoglobine GRAN Granulocyte Lym Lymphocyte Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tỉ lệ người mắc bệnh gút theo nhóm tuổi 30 Bảng 3.2 Tỉ lệ người mắc bệnh gút theo địa bàn cư trú 32 Bảng 3.3 Chỉ số huyết áp trung bình trước sau điều trị 33 Bảng 3.4 Chỉ số trung bình BMI nhóm người mắc bệnh gút nghiên cứu 35 Bảng 3.5.Yếu tố nguy người mắc bệnh gút thuộc nhóm đối tượng nghiên cứu 36 Bảng 3.6 Một số bệnh lý kèm theo nhóm người mắc bệnh gút nghiên cứu 38 Bảng 3.7 Nồng độ acid uric máu trung bình trước sau điều trị 40 Bảng 3.8 Kết điều trị bệnh gút số tác giả khác…………………46 Bảng 3.9 Nồng độ glucose/ máu trung bình trước sau điều trị 43 Bảng 3.10 Nồng độ creatinin máu trung bình trước sau điều trị 44 Bảng 3.12 Hoạt độ enzyme AST trung bình trước sau điều trị 46 Bảng 3.13 Hoạt độ enzyme ALT trung bình trước sau điều trị 47 Bảng 3.14 Nồng độ cholesterol trung bình trước sau điều trị 47 Bảng 3.15 Nồng độ triglyceride trung bình trước sau điều trị 48 Bảng 3.17 Nồng độ LDL-C trung bình trước sau điều trị 50 Bảng 3.18 Chỉ số pH nước tiểu trung bình trước sau điều trị 51 Bảng 3.19 Tỷ trọng nước tiểu trung bình trước sau điều trị 52 Bảng 3.21 Số lượng tiểu cầu máu trung bình trước sau điều trị 54 Bảng 3.22 Chỉ số Hemoglobin trung bình trước sau điều trị 55 hồng cầu tăng sau trình điều trị Lý giải điều cho hồng cầu giảm thể bị viêm nhiễm Sau điều trị RBC trở giới hạn bình thường Bảng 3.21 Số lượng tiểu cầu máu trung bình trước sau điều trị Nhóm bệnh Chỉ số X ±SD Giá trị cao Giá trị thấp PLT (x 10 l) p Gút cấp tính (n= 70) Trước điều Sau điều trị (1) trị (2) Gút mạn tính (n = 91) Trước điều Sau điều trị (3) trị (4) 334,80±98,59 297,77±81,53 296,10±77,27 276,08±70,65 658 534 468 461 167 174 109 105 P1-2 < 0,05 P3-4 < 0,05 Nhậ n xét: Số lượng tiểu cầu (PLT): Tiểu cầu mảnh nhỏ tế bào nhân khổng lồ tủy xương Khi tế bào bể vỡ, chúng giải phóng tiểu cầu đưa vào máu Chức tiểu cầu làm máu đông lại Trong trình đơng máu cục máu đơng hình thành nhờ yếu tố đông máu huyết tương, tiểu cầu mơ giải phóng Ngồi tác dụng làm đơng máu, tiểu cầu có đặc tính ngưng kết thành cục gặp diện tích thơ ráp vật lạ, tiểu cầu làm cho vết thương khép lại nhanh chóng, có tác dụng cầm máu Khi có vết thương gây chảy máu, tiểu cầu tụ lại mép vết thương, kết dính với bể vỡ giải phóng chất ADP, serotonin adrenalin gây co mạch đóng miệng vết thương để cầm máu Số lượng tiểu cầu bình thường 150.000 - 400.000 tiểu cầu/mm³ máu Tiểu cầu tăng bệnh sau chảy máu, xơ hóa tủy xương, bệnh viêm, … Số lượng tiểu cầu trung bình nhóm người mắc bệnh gút cấp tính trước điều 334,80 ± 89,59, sau điều trị 297,77 ± 81,53, với p1-2 < 0,05 PLT gút mạn tính trước điều trị 296,10 ± 77,27, sau điều trị 276,08±70,65, với p3-4 < 0,05.Ta thấy số lượng tiểu cầu giảm sau điều trị Có thể sau q trình điều trị trình viêm giảm nên lượng tiểu cầu giảm dần Bảng 3.22 Chỉ số Hemoglobin trung bình trước sau điều trị Nhóm bệnh Chỉ số Gút cấp tính (n= 70) Trước điều Sau điều trị (1) trị (2) Gút mạn tính (n = 91) Trước điều Sau điều trị (3) trị (4) X ±SD 164,10±41,88 142,14±16,83 143,59±34,44 124,66±29,24 Giá trị cao (g/l) Giá trị thấp p Hb 282 192 245 200 118 116 87 56 P1-2 < 0,05 P3-4 < 0,05 Nhậ n xét: Hemoglobin (HBG): Hemoglobin - huyết sắc tố - protein phức tạp chứa phần tử sắt có khả thu nhập, lưu giữ phóng thích ơxy thể Chỉ số hemoglobin trung bình nhóm gút cấp tính trước điều trị 164,10 ± 41,88, sau điều trị 142,14 ± 16,83 với p1-2 < 0,05 HBG cuả nhóm người mắc bệnh gút mạn tính trước điều trị 143,59±34,44, sau điều trị 124,66 ± 29,4 với p3-4 < 0,05 Theo số người Việt Nam bình thường [5]: tuổi 18 - 59 nam giới (151 ± 6); nữ giới (135 ± 5) Tuổi từ 60 - 80 nam (125 - 160) (g/l) [9] Như sau trình điều trị HBG hướng giảm dần mức bình thường Bảng 3.23 Tốc độ máu lắng trung bình trước sau điều trị Nhóm bệnh Chỉ số X ±SD Gút cấp tính (n= 70) Trước điều Sau điều trị (1) trị (2) 51,23±12,28 50,41±9,14 Gút mạn tính (n = 91) Trước điều Sau điều trị (3) trị (4) 66,42±15,28 60,85±10,80 Giá trị VSS cao 109 90 127 112 (mm) Giá trị thấp 37 38 45 48 P1-2 < 0,05 P3-4 < 0,05 p Nhậ n xét: Tốc độ máu lắng (VSS): Đó tốc độ mà hồng cầu máu ngưng kết với Tốc độ máu lắng tăng đồng nghĩa với trình trạng viêm thể Trong nghiên cứu có 93,79 % người có tốc độ máu lắng > 40mm/giờ Tốc độ máu lắng trung bình nhóm người mắc bệnh gút cấp tính trước điều trị 51,23 ± 12,28, sau điều trị 50,4 1± 9,14 với p1-2 < 0,05; Mạn tính trước điều trị 66,42 ± 15,28, sau điều trị 60,85 ± 10,80 Ta thấy sau điều trị tốc độ máu lắng giảm, với p3-4 < 0,05 3.5 Kết phân tích số miễn dịch nhóm nghiên cứu Bảng 3.24 Số lượng bạch cầu trung bình trước sau điều trị Nhóm bệnh Chỉ số X ±SD Giá trị WBC cao (10 /l) Giá trị thấp p Gút cấp tính (n= 70) Trước điều Sau điều trị (1) trị (2) Gút mạn tính (n = 91) Trước điều Sau điều trị (3) trị (4) 7,08±2,14 6,87±1,55 7,05±2,51 6,89±1,73 12,1 11,8 11 11,3 3,4 4,6 3,6 2,2 P1-2 < 0,05 P3-4 < 0,05 Nh ận xét : Bạch cầu giúp thể chống lại bệnh truyền nhiễm vật thể lạ máu Số lượng bạch cầu tăng lên ăn uống, hoạt động thể lực, tháng cuối thời kỳ mang thai, sau sinh Đó thay đổi sinh lý bạch cầu Đặc biệt số lượng bạch cầu tăng lên nhiễm khuẩn, bệnh bạch cầu đặc biệt cao bệnh bạch huyết cấp mạn tính Số lượng bạch cầu giảm lạnh, bị đói, già yếu, suy nhược tủy, nhiễm virus, nhiễm độc, nhiễm trùng nặng [23] Kết nghiên cứu chúng tơi cho thấy: số bạch cầu nhóm bệnh nhân gút cấp tính mạn tính có xu hướng giảm sau điều trị Trước điều trị số bạch cầu trung bình nhóm bệnh nhân gút cấp 7,05 ± 2,51, sau điều trị 6,87 ± 1,55, với p1-2 < 0,05 WBC nhóm người mắc bệnh gút mạn tính trước điều trị 7,05 ± 2,51, sau điều trị 6,89 ± 1,73 với p3-4 < 0,05 So với nghiên cứu giá trị bình thường người Việt Nam theo “ giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 kỷ XX” [64]: số bạch cầu người Việt Nam bình thường: tuổi 18 - 59 nam giới (8,0 ± 2,0); nữ giới (8,1 ± 2,0) Tuổi 60 - 80 nam (6,1 ± 0,8), nữ (6,1±1,2) kết chúng tơi hai nhóm người mắc bệnh gút cấp mạn tính cao Lý giải điều chúng tơi cho số lượng bạch cầu tăng giá trị bình thường thể bị nhiễm khuẩn Sau điều trị chó thấy số bạch cầu hai nhóm người bệnh có xu hướng trở giá trị bình thường Bảng 3.25 Số lượng bạch cầu lympho trung bình trước sau điều trị Nhóm bệnh Chỉ số X ±SD Giá trị cao Lym Giá trị thấp p Nhậ n xét: Gút cấp tính (n= 70) Trước điều Sau điều trị (1) trị (2) Gút mạn tính (n = 91) Trước điều Sau điều trị (3) trị (4) 3,78±1,42 3,44±1,20 4,05±1,46 3,55±0,98 5,4 4,54 7,6 4,54 0,5 0,5 1,7 1,02 P1-2 < 0,05 P3-4 < 0,05 Lymphocytes tế bào có khả miễn dịch thể, chúng trở thành tế bào “nhớ” sau tiếp xúc với tác nhân gây bệnh tồn lâu dài tiếp xúc lần với tác nhân ấy, chúng gây phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, nhanh kéo dài so với lần đầu Lympho bào tăng ung thư máu, nhiễm khuẩn máu,nhiễm lao, nhiễm virus ho gà, sởi… Giảm thương hàn, sốt phát ban, [16] Kết nghiên cứu cho thấy: số bạch cầu lympho trung bình hai nhóm người mắc bệnh gút cấp tính mạn tính tăng Trước điều trị số bạch cầu lympho nhóm người mắc bệnh gút cấp trước điều trị 3,78 ± 1,42, sau điều trị 3,44 ± 1,20, với p1-2 < 0,05 Số lượng bạch cầu lympho trung bình nhóm người mắc bệnh gút mạn tính trước điều trị 4,05±1,46, trước điều trị 3,55±0,98, với p3-4 < 0,05 Qua ta thấy sau điều trị số lượng bạch cầu lympho có xu hướng quay dần giá trị bình thường Bảng 3.26 Số lượng bạch cầu trung tính trung bình trước sau điều trị Nhóm bệnh Chỉ số X ±SD Giá trị cao GRAN Giá trị thấp p Nhậ n xét : Gút cấp tính (n= 70) Trước điều Sau điều trị (1) trị (2) Gút mạn tính (n = 91) Trước điều Sau điều trị (3) trị (4) 3,74±1,34 2,58±0,74 3,89±1,92 3,45±1,32 7,4 3,8 6,8 7,9 2,3 1,1 1,32 P1-2 < 0,05 P3-4 < 0,05 Nhờ khả thực bào mà loại bạch cầu công phá hủy loại vi khuẩn, virus máu tuần hoàn sinh vật vừa xâm nhập thể Vì bạch cầu đa nhân trung tính tăng trường hợp nhiễm trùng cấp Đôi trường hợp nhiễm trùng nặng nhiễm trùng huyết bệnh nhân suy kiệt, trẻ sinh lượng bạch cầu giảm xuống Nếu giảm thấp trạng thái bệnh nhân nguy hiểm sức chống cự vi khuẩn gây bệnh giảm sút nghiêm trọng Bạch cầu giảm trường hợp nhiễm độc kim loại chì, arsenic, suy tủy, nhiễm số virus…[16] Kết nghiên cứu cho thấy bạch cầu trung tính có xu hướng giảm sau điều trị: Số lượng bạch cầu trung tính trước điều trị nhóm người mắc bệnh gút cấp 3,74±1,34, sau điều trị 2,58±0,74, với p1-2 23 Chỉ số HATT trung bình trước điều trị 161 người mắc bệnh gút 85,64±12,1, cao gấp 1,18 lần so với người bình thường (72,4±7,5), HATr 130,83±20,13, cao gấp 1,15 lần so với người bình thường (114,2±10,8) Một số số hoá sinh nhóm người mắc gút nghiên cứu Nồng độ acid uric trung bình 161 người mắc bệnh gút nghiên cứu 525±81,68 (µmol/l), cao 1,25 lần so với người bình thường Có 13,66% người mắc bệnh gút có nồng độ creatinin > 115µmol/l; Có 1,24% người có nồng độ ure > 8,3mmol/l; Có 51,55% người có hoạt độ enzyme AST 0 > 37 U/l/37 C; Có 59,62% người có hoạt độ enzyme ALT > 40 U/l/37 C; Có 58,38% người có nồng độ triglyceride > 1,8 (mmo/l) Một số số huyết học miễn dịch nhóm người mắc gút nghiên cứu 12 RBC trung bình 161 người mắc bệnh gút 3,94 ± 0,5 (x10 /l), thấp 0,98 lần so với người bình thường Có 18,63% người có WBC > 10 (x10 /l); Có 93,79% ngườisố VSS > 40 (mm) Bạch cầu lympho tăng, 48,45% người có Lym > (x10 /l) Số lượng bạch cầu trung tính hướng giá trị bình thường sau điều trị Hiệu nhóm thảo dược hỗ trợ điều trị gút Sau trình điều trị hỗ trợ thảo dược số acid uric giảm có ý nghĩa Nồng độ ure creatinin giảm nhẹ Hoạt độ hai enzyme AST, ALT không tăng Chỉ số RBC tăng dần giá trị bình thường KIẾN NGHỊ Cần xét nghiệm theo dõi số sinh hóa, huyết học trinh điều trị bệnh nhân gút, để phát kịp thời thay đổi có biện pháp điều trị thích hợp Cần nên tiến hành thêm nghiên cứu tác dụng loại thảo dược điều trị hỗ trợ bệnh nhân gút DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN Nguyễn Thị Hằng, Lương Thị Hồng Vân, Lê Thị Hương Lan (2014), “ Nghiên cứu thay đổi số số sinh hóa bệnh nhân gút hỗ trợ điều trị thực phẩm chức nguồn gốc thảo dược”, Tạp chí Y học Thực hành, số (932), tr 127-130” TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Hà Ngọc Anh (2009), “Đánh giá nhận thức bệnh nhân bệnh sử dụng thuốc trước sau điều trị khoa cơ-xương-khớp bệnh viện Bạch Mai”, tr.18-21 Trần Ngọc Ân (1999), Bệnh thấp khớp, Nhà xuất Y học Hà Nội tr 425-426 Trần Ngọc Ân (2002), Bệnh gút, Bách khoa thư bệnh học Nhà xuất từ điển bách khoa, tập 3, tr.24-26 Bài giảng bệnh học nội kho Nhà xuất Y học Hà Nội, 2008, tr.320330 Bộ mơn hóa sinh, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh (2005), Hóa sinh lâm sang.NXB Y học, Thành Phố Hồ Chí Minh, tr17-18 Bộ Y tế (2003), giá trị sinh học người Việt Nam bình thường thập kỷ 90 kỷ XX, NXB Y học, Hà Nội Hồng Văn Bính (2008), “Đánh giá tác dụng thuốc GLP hạ acid uric máu bệnh nhân gút”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, trường Đại học Y Hà Nội Phạm Hữu Chính (2004), “Bước đầu nhận xét bệnh thống phong bệnh viện tỉnh Khánh Hòa” NXB Y học, Khánh Hòa, tr.33 Phạm Tử Dương, Nguyễn Thế Khanh (2001), Hóa nghiệm sử dụng lâm sàng NXB Y học, Hà Nội 10.Darmawan Trần Thị Minh Hoa, Cao Thị Nhi, Tạ Diệu Yên, Nguyễn Văn Hùng, Vũ Đình Chính, Trần Ngọc Ân (2002), “Tình hình bệnh xương khớp hai quần thể dân cư Trung Liệt (Hà Nội) Tân Trường (Hải Dương)” NXB Y học, tr 8-12 11.Đoàn Văn Đệ (2003), Bệnh gút, Bệnh khớp-Nội tiết NXB Quân đội nhân dân, tập III, tr 39-47 12.Đoàn Văn Đệ (2004), “Nghiên cứu nồng độ acid uric máu số yếu tố liên quan đến hội chứng tăng acid uric máu cán quân đội”, Tạp chí y học Quân sự, số 1,tr.22 13.Nguyễn Văn Đoàn(2005) “Nghiên cứu Dị ứng thuốc điều trị bệnh gút đặc hiệu khoa di ứng-miễn dịch lâm sàng bệnh viện Bạch Mai” Tạp chí nghiên cứu y học số 36, tr.33-38 14.Nguyễn Minh Hà (2005), “Nghiên cứu tác dụng điều trị hạ acid uric máu thuốc thống phong hoàn”, luận văn tiến sĩ y học, Học viện quân y, tr 48 15.Đỗ Đình Hồ (1994), “Lipid rối loạn chuyển hóa lipid với bệnh tim mạch”, Tạp chí y học Trường Đại Học Y Dược TP HCM, số 1, tr 9-13 16.Phạm Gia Khải (2000), Cẩm nang điều trị nội khoa NXB Y học, Hà Nội 17.Nguyễn Thị Ngọc Lan (2004), Bệnh học nội khoa sau đại học, trường đại học Y Hà Nội Nhà xuất Y học, tr.412-421 18.Nguyễn Mãnh Luật (2007), hóa sinh NXB Y học, Hà Nội 19.Phạm Hải Nam (2006), Một số xét nghiêm hóa sinh lâm sàng NXB Học viên Quân Y, Hà Nội 20.Nguyễn Vĩnh Ngọc (2010), Bệnh gút Nhà xuất Y học Hà Nội, tr.189212 21.Nguyễn Vĩnh Ngọc, Nguyễn Ngọc Lan (2002), “Kiểm soát yếu tố nguy gây rối loạn chuyển hóa aicd uric bệnh nhân gút”, Tạp chí nội tiết rối loạn chuyển hóa Số 6, tr11-18 22.Bùi Ngọc Quang, Vũ Xuân Tạo, Lương Thị Hồng Vân, Hứa Văn Thao (2013), “Nghiên cứu đặc điểm vi thể thành phần hóa học hạt tophi gút người Việt Nam”, Tạp chí Y học thực hành, số (861), ISSN 18591663, 2013, tr.53-55 23.Nguyễn Thị Kim Thủy (1998), “đặc điểm lâm sàng mối liên quan gút số bệnh nội khoa khác” Tạp chí y học thực hành số Tr 8-10 24.Lê Anh Thư cộng (2002) “Đặc điểm bệnh viêm khớp gút bênh viện Chợ Rẫy” Các báo cáo khoa học đại hội toàn quốc lần thứ hội thấp khớp học Việt Nam, tr.267-272 25.Quyền Đăng Tuyên (2001), “Nghiên cứu nồng độ acid uric số yếu tố liên quan đến hội chứng tăng acid uric cán quân đội”, luận văn thạc sỹ y học, Học viện Quân Y, tr.43 26.Lê Thị Viên (2006), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết điều trị bệnh gút có hạt tophi”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 2, trường Đai học Y dược Hà Nội, tr3 27.Lê Thanh Vân (1997), so sánh đặc điểm lâm sàng chẩn đoán bệnh gút bệnh viêm khớp dạng thấp, luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, Học viện Quân Y 28.Tạ Diệu yên (2001), “Một số yếu tố nguy gây bệnh bệnh nhân gút khoa khớp Bệnh viện Bạch Mai” Luận án chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội 29.Tạ Diệu Yên, Trần Ngọc Ân, Trần Đức Thọ (2000) “Bước đầu tìm hiểu số yếu tố nguy gây bệnh bệnh nhân gút tai khoa khớp bệnh viện th Bạch Mai” Proseeding RAA Congress of Rheumatology 2001 30.Viện tim mạch Việt Nam(2003) Điều tra dịch tễ bệnh tăng huyết áp miền Bắc Việt Nam (2001-2002) 31.Vũ Hà Nga Sơn, Tô Thị An Châu(2001) “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, điều trị bệnh gút bênh viện 354” Các báo cáo khoa học đại hội toàn quốc lần thứ hội thấp khớp học Việt Nam, tr.249 32.Robert L Wortman, Nguyễn Hải Yến (2004) “Bệnh gout rối loạn chuyển hóa purin khác” Các nguyên lý y học nội khoa harison Tập Tr 739-754 Tiếng Anh 33.A J Luk, P A Simkin (2005), “Epidemiology of hyperuricemia and gout”, Am J Manag care 11, S435 34.A Malik, H R Schumacher, J E Dinnella, G M Clayburne (2009), “Clinical diagnostic criteria for gout: comparison with the gold standard of synovial analysic”, J Clin Rheumatol 15, 22 35 Cohen MG, Emmenson BT (1997), “gout, crystal related arthropathies”, Rhenmatology Second edition, pp 8-12 36.Culleton BF, Larson MG, Kannel WB, Levy D (1999) Serum uric acid and rick for cardiovascular disease and death The Framingham Heast Study Ann Intern Med; 131: 7-13 37.E Arromdee, C J Michet, C S Crowson, W M O’Fallon, S E Gabriel (2002), “Epidemiology of gout: is the incidence rising?”, J Rheumatol 29, 2403 38.Eastmond CS, M Garton, S.Robin (1995), “the efects of alcolholic beverages on urate metabolisme in gout sufferers” Br J Rheumatol; 34: 756-759 39.J.T Halla, B.V Ball (1982) “Saturuine gout: a review of 42 patients” Senmin Arthritis Rheum; 11: 307-314 40.John Imboden, David Hellmann, John Stone (2007), “gout”, CurentRheumatology diagnosis and treatment, Mc Graw Hill Press, E book 41.Ju-Mi Lee et al (2012), association between serum uric acid level and metabolic syndrome 42.O Kelly Weselman, A Carlos, M D Agudelo (2001) Gout basics Rheumatic diseases 50 (9): 1-3 th 43.W.B Saunder’s “Kelley’s Textbook of Rheumatology”, ed, p.13391371 44.Krishnan E, Kwoh CK, Schumacher HR, Kuller L (2007) Hyperuricemia and incisence of hypertension among men without metabolic syndrrome Hypertension 49, tr 28-303 45.L Annemant et al (2008), “Gout in the UK and Germany: prevalence, comorbidities and management in general practice 2000-2005”, Ann Rheum Dis 67, 960 46.Moustafa Mijiyawa, Owonayo oniankitan (2000) “Facteurs de risque de la goutte chez des patients togolais” Revue Rhumatisme 67; 621-626 47.N Schlesinger (2005), “Diagnosis of gout: clinical, labiratory, and radiologic findings”, Am J Manag care 11, S443 48.Richard A McPherson, MD Gregory A Theatte, MD Matthew R Pincus, MD, PhD Mark S Lifshitz, MD, (2006), “Urine and other bodyfluids”, Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 21 st ed, B Saunders Company 49.Schroder H.E (1995) “hyperuricemia” A practical guide to the therapy of type II diabetes Tr 56-60 50.J Sundström, L Sunllivan, RB D’Agostino, D Levy, WB Kannel, RS Vasan (2005) Relations of serum uric acid to longitudinal blood pressure tracking and hypertension incidence Hypertension 45, tr 28-33 51.J.G Puig, I H Fox (1984) “Etheanol-induced activation of adenien nuclcotide turnover” Evidence for a role of acertate J Clin inverst; 74:936-941 52.R L Wortmann, W N Kelley (2001), “Gout and hyperuricemia”, th Textbook of Rheumatology, ed, Ruddy S, Harriis ED, Sledge CB, Eds WB Saunders Co, Philadelphia, PP.1339 ... Hằng NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH CỦA NGƯỜI BỊ GÚT ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BẰNG THẢO DƯỢC TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC Chun ngành: Cơng nghệ sinh học Mã số: 60.42.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH. .. Nghiên cứu số số hóa người bị gút hỗ trợ điều trị thảo dược khu vực phía Bắc , Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số số hóa sinh, miễn dịch huyết học người mắc gút - Đánh giá tác dụng nhóm thảo dược. .. người mắc bênh gút nghiên cứu 33 3.1.3 Một số yếu tố nguy bệnh lý kèm theo nhóm người mắc bệnh gút nghiên cứu 36 3.2 Kết nghiên cứu số hóa sinh máu nhóm đối tượng nghiên cứu 40 3.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số chỉ số hóa sinh của người bị gút được hỗ trợ điều trị bằng thảo dược tại khu vực phía bắc , Nghiên cứu một số chỉ số hóa sinh của người bị gút được hỗ trợ điều trị bằng thảo dược tại khu vực phía bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay