Nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân suy tim điều trị tại bệnh viện a thái nguyên

102 9 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:34

ĐẠ I HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HÀ THỊ THU THỦY NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN BỆNH NHÂN SUY TIM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠ I HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HÀ THỊ THU THỦY NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN BỆNH NHÂN SUY TIM ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60 72 01 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRỌNG HIẾU THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Thái Ngun, tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Hà Thị Thu Thủy Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN - Để hoàn thành luận văn này, xin trân trọng cảm ơn: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, phòng Đào tạo Sau đại học Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên - Tôi xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới: TS Nguyễn Trọng Hiếu, người thầy dành nhiều thời gian giúp đỡ, bảo, dìu dắt tơi ngày trưởng thành suốt q trình học tập Hơn tất thầy dạy cho phương pháp nghiên cứu khoa học, tài sản q tơi có giúp ích cho chặng đường PGS TS Dương Hồng Thái - Trưởng mơn Nội, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên thầy cô môn Nội dạy suốt thời gian hoc tập vừa qua, cho tơi ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Tập thể khoa Nội tim mạch Bệnh viện A Thái Nguyên tạo điều kiện cho học tập hồn thành luận văn Tơi chân thành cảm ơn tình cảm giúp đỡ nhiệt tình bạn bè, đồng nghiệp trình học tập hoàn thành luận văn Cuối tơi xin gửi trọn lòng biết ơn tình cảm yêu quý tới người thân gia đình tôi, tới: mẹ, chồng, em thường xun động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2014 Hà Thị Thu Thuỷ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 SUY TIM 1.2 INSULIN VÀ HIỆN TƯỢNG KHÁNG INSULIN 18 1.3 KHÁNG INSULIN BỆNH NHÂN SUY TIM 20 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHÁNG INSULIN 25 1.5 NGHIÊN CỨU VỀ KHÁNG INSULIN BỆNH NHÂN SUY TIM 29 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 31 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 37 2.4 VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 37 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 38 3.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ KHÁNG INSULIN BỆNH NHÂN SUY TIM 42 3.3 LIÊN QUAN GIỮA KHÁNG INSULIN THEO HOMA - IR VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA SUY TIM 45 Chương 4: BÀN LUẬN 51 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ KHÁNG INSULIN BỆNH NHÂN SUY TIM 55 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 4.3 MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHÁNG INSULIN VỚI MỘT SỐ ĐĂC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA SUY TIM 58 KẾT LUẬN 65 KHUYẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 73 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Dd : Diameter of the left ventricular and diastolic: (Đường kính thất trái cuối tâm trương) Ds : Diameter of the left ventricular and systolic: (Đường kính thất trái cuối tâm thu) ĐKTP : Đường kính thất phải EF : Ejection fraction: (Phân số tống máu ) Go : Glucose máu lúc đói HOMA : Homeostasic Model Assessment: (Nghiệm pháp đánh giá mẫu nội môi định) HOMA-IR : Homeostasic Model Assessment Insulin Resistance (Nghiệm pháp đánh giá kháng Insulin mẫu nội môi định) IR : Insulin Resistance (Kháng Insulin) IL : Interleukin Io : Insulin máu lúc đói NYHA : New York Heart Association: (Hiệp hội Tim New York ) QUICKI : Quantitave Inssulin Sensitivity Check Index: (Chỉ số kiểm tra độ nhậy Insulin định lượng) TDMP : Tràn dịch màng phổi Vd : The left ventricular and diastolic volume: (Thể tích thất trái cuối tâm trương) Vs : The left ventricular and systolic volume: (Thể tích thất trái cuối tâm thu) WHO : World Health Organization: (Tổ chức Y tế Thế giới) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm tuổi giới nhóm nghiên cứu 38 Bảng 3.2 Đặc điểm thời gian bị bệnh nhóm nghiên cứu 38 Bảng 3.3 Đặc điểm nguyên nhân suy tim nhóm nghiên cứu 39 Bảng 3.4 Một số đặc điểm lâm sàng suy tim nhóm nghiên cứu 40 Bảng 3.5 Một số đặc điểm điện tim nhóm nghiên cứu 40 Bảng 3.6 Một số đặc điểm X quang tim phổi nhóm nghiên cứu 41 Bảng 3.7 Một số đặc điểm siêu âm tim nhóm nghiên cứu 41 Bảng 3.8 Đặc điểm số số sinh hố, huyết học nhóm nghiên cứu 42 Bảng 3.9 Giá trị trung bình số Io, Go, Io/Go, HOMA – IR nhóm nghiên cứu 42 Bảng 3.11 Giá trị trung bình số Io, Go, Io/Go, HOMA – IR nhóm có kháng khơng kháng Insulin 43 Bảng 3.12 Giá trị trung bình số Io, Go, HOMA – IR theo thời gian bị bệnh nhóm nghiên cứu 44 Bảng 3.13 Giá trị trung bình số Io, Go, HOMA – IR theo NYHA nhóm nghiên cứu 44 Bảng 3.14 Liên quan kháng Insulin theo nhóm tuổi bệnh nhân suy tim nhóm nghiên cứu 45 Bảng 3.15 Liên quan kháng Insulin theo giới bệnh nhân suy tim nhóm nghiên cứu 45 Bảng 3.16 Liên quan kháng Insulin với thời gian bị bệnh suy tim nhóm nghiên cứu 46 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bảng 3.17 Liên quan kháng Insulin với nguyên nhân suy tim nhóm nghiên cứu 46 Bảng 3.18 Liên quan kháng Insulin với mức độ suy tim theo NYHA 47 Bảng 3.19 Liên quan kháng Insulin với số đặc điểm lâm sàng suy tim 47 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.3.5 Tương quan số HOMA - IR với mức độ suy tim theo NYHA Qua nghiên cứu bệnh nhân nghiên cứu chúng tơi ghi nhận có tương quan thuận, chặt HOMA - IR NYHA với r = 0,74, p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân suy tim điều trị tại bệnh viện a thái nguyên , Nghiên cứu tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân suy tim điều trị tại bệnh viện a thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay