Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học tại trường cao đẳng sư phạm hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

98 14 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:34

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI CHÍNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN – 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI CHÍNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Đặng Quốc Bảo THÁI NGUYÊN – 2014 MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Thực quan điểm Đảng Nhà nước g i o d ụ c ( GD) đào tạo ( ĐT): “GD cho người”;“Cả nước trở thành xã hội học tập”, GD đại học Việt Nam phải đáp ứng nhu cầu học tập, học thường xuyên, học suốt đời ngày cao tầng lớp nhân dân xã hội Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX rõ: “Đẩy mạnh GD nhân dân hình thức quy khơng quy, thực GD cho người, nước trở thành xã hội học tập” Luật Giáo dục khẳng định “Chương trình giáo dục để lấy văn hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn” Như vậy, với GD đại học quy, GD đại học khơng quy (trong có hệ VLVH) đóng vai trò quan trọng việc thực thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển GD đất nước Giáo dục cao đẳng, đại học hướng đến đạt mục tiêu “Đổi toàn diện giáo dục đại học, tạo chuyển biến chất lượng, hiệu qui mô, đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa- đại hóa (CNH-HDDH) đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế nhu cầu học tập nhân dân Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực tiếp cận trình độ tiên tiến giới, có lực cạnh tranh cao, thích ứng với chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (Trích Nghị 14 Chính phủ) Trong số nhiều nhiệm vụ giải pháp dành cho giáo dục đại học, có giải pháp đổi nội dung, phương pháp qui trình đào tạo Triển khai đổi phương pháp đào tạo đại học theo tiêu chí: “trang bị cách học, phát huy tính chủ động người học; sử dụng công nghệ thông tin truyền thông hoạt động dạy học; khai thác nguồn tư liệu giáo dục mở nguồn tư liệu internet; lựa chọn, sử dụng chương trình, giáo trình tiên tiến nước v.v.” Tất điều thách thức không nhỏ đào tạo đại học, có đào tạo hệ vừa học vừa làm (lâu gọi đào tạo chức) Không thế, việc Việt Nam gia nhập WTO vừa qua tạo cho giáo dục đại học Việt Nam hội thách thức Cơ hội giáo dục đại học là: -Được tiếp cận với giáo dục đại học tiên tiến, có khả học hỏi, tiếp thu yếu tố tiên tiến phù hợp với truyền thống giáo dục đại học Việt Nam, làm sở cho nghiệp đổi giáo dục đại học Việt Nam, hội nhập với giáo dục đại học giới -Việc Việt Nam gia nhập WTO thúc đẩy tiến trình đổi giáo dục đại học nhanh hơn, đồng hiệu Những thách thức giáo dục đại học dường lớn hơn: - Cạnh tranh lĩnh vực giáo dục đại học gay gắt hơn, với nhiều đối thủ trênđất nước Việt Nam -Trong bối cảnh đầy biến động, giáo dục đại học Việt Nam phải gìn giữ sắc dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp CNH-HĐH đất nước Hệ đào tạo vừa học vừa làm nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu chung ngành giáo dục đào tạo Là trường cao đẳng có uy tín truyền thống lâu đời, Trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội (CĐSPHN) có sứ mệnh trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Trung học sở, giáo viên Tiểu học, giáo viên Mầm non có chất lượng cao Thủ đô; sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực cho nghiệp giáo dục lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội phục vụ nghiệp xây dựng phát triển đất nước Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Trung học sở, giáo viên Tiểu học, giáo viên Mầm non có trình độ Cao đẳng hệ qui Trường đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành sư phạm chuyên ngành khác hệ vừa làm vừa học (VLVH) Công tác đào tạo hệ VLVH nhiệm vụ quan trọng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội cần phải tổ chức tốt không ngừng nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội nguồn nhân lực Tuy nhiên nhìn từ góc độ khoa học quản lý hệ VLVH, bối cảnh đổi GD nay, có nhiều vấn đề cần nghiên cứu, khảo sát tư quản lý, chu trình quản lý, thành tố quản lý, lực quản lý v.v Mặt khác, công tác quản lý ĐT hệ VLVH Trường CĐSPHN bộc lộ bất cập đội ngũ cán quản lý chưa đồng bộ, thiếu sách quán QLGD, hạn chế việc tiếp cận với khoa học công nghệ đại ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý trường học v.v… Xuất phát từ tình hình thực tế trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội bối cảnh đổi giáo dục nay” với hy vọng đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội Mục đích nghiên cứu Đề xuất số biện pháp quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội bối cảnh đổi giáo dục Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình đào tạo hệ vừa làm vừa học Trường Cao đẳng Sư phạm 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội Giả thuyết nghiên cứu Việc quản lý trình đào tạo hệ vừa làm vừa học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội năm qua đáp ứng yêu cầu loại hình đào tạo này, song chất lượng chưa thực đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội Nếu đề xuất biện pháp quản lý theo hướng đổi mới, tăng cường liên kết đào tạo nâng cao hiệu đào tạo hệ vừa học vừa làm trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội bối cảnh đổi giáo dục 5.Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 5.1.Nhiệm vụ nghiên cứu: -Nghiên cứu sở lý luận quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học -Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học trường CĐSPHN -Đề xuất giải pháp quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học trường CĐSPHN 5.2 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu khảo sát thực trạng công tác quản lý đào tạo hệ VLVH Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội 03 năm gần (2010-2013) Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa tài liệu, vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn : tìm hiểu, khảo sát, điều tra, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn…sau phân tích, tổng hợp đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu khác: phương pháp chuyên gia, phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp thống kê xử lý số liệu Cấu trúc luận văn Ngoài Phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học Chương 2: Thực trạng quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước Xuất phát từ quan điểm giáo dục thời đại phải dựa yêu cầu: học để biết, học để làm, học để xây dựng nhân cách học để chung sống với đồng loại Ủy ban quốc tế giáo dục kỉ XXI vạch nguyên tắc xây dựng giáo dục trước mắt cho năm tới học suốt đời hay nói khác giáo dục suốt đời Bản tuyên ngôn Hội nghị giới lần thứ V giáo dục người lớn, giáo dục vừa làm vừa học, tổ chức thành phố Hamburg Cộng hòa liên bang Đức tháng năm 1997 khẳng định: giáo dục người lớn (hệ vừa làm vừa học) khác tổ chức, tùy theo phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục nước, song giáo dục người lớn phận quan trọng, cần thiết quan niệm giáo dục học tập suốt đời Unesco, với tư cách quan Liên Hiệp Quốc, lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục khuyến nghị “Giáo dục cần giữ vai trò chủ đạo việc đẩy mạnh giáo dục hệ vừa học vừa làm phận thiếu hệ thống giáo duc quốc gia” [ 58,38] Hội nghị lần thứ III, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giáo dục thường xuyên Unesco tổ chức KualaLumpur, Malaysia từ ngày 19 đến ngày 28 tháng năm 1996, qua thể quan tâm nước giáo dục hệ vừa làm vừa học Hội nghị thừa nhận đóng góp to lớn hệ VLVH việc nâng cao dân trí đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội, phát triển cá nhân, xóa đói giảm nghèo bảo vệ mơi trường, đồng thời khẳng định vai trò giáo dục vừa học vừa làm chìa khóa bước vào kỷ XXI Thực tế, từ năm 1949 Ensinore (Đan Mạch) người ta bàn đến giáo dục cho người lớn Năm 1960 Montreal (Canada) mở hội nghị bàn nhiều việc làm để xóa mù chữ cho người lớn tuổi nước dành độc lập tạo cho người lớn tuổi vừa làm vừa học Năm 1972 Tokyo (Nhật Bản), người ta bàn nhiều dân chủ giáo dục giáo dục cho người lớn nhân tố quan trọng cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho quốc gia Năm 1997 Hamburg (Đức) xu toàn cầu hóa, người ta lại bàn nhiều đến giáo dục cho người lớn với ý tưởng: Giáo dục người lớn vừa làm vừa học để thừa nhận chân giá trị người; Giáo dục vừa làm vừa học khơng để tạo điều kiện bình đẳng người người mà coi nguồn lực lao động có chất lượng giúp cho KT-XH phát triển vừa làm vừa học để cải tạo xã hội hướng đến việc học suốt đời xây dựng xã hội học tập 1.1.2 Nghiên cứu nước Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học vấn đề xã hội quan tâm, đặc biệt đào tạo vừa làm vừa học sở liên kết trường đại học nói chung Trong thời gian qua có nhiều hội thảo cấp quốc gia cấp vùng miền trường đại học, có tham gia tổ chức nước thực trạng đào tạo hệ vừa làm vừa học nói chung hệ vừa làm vừa học sở liên kết nói riêng để từ tìm giải pháp nâng cao chất lượng hệ đào tạo Đã có nhiều báo viết trực tiếp người công tác ngành giáo dục đăng tải đề cập đến chất lượng việc đào tạo hệ vừa làm vừa học trường đại học sở liên kết Bộ Giáo dục đào tạo thường xuyên tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm đào tạo chức (vừa làm vừa học) Đã có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề đăng tải phương tiện thông tin đại chúng Nhiều ý kiến phản đối yêu cầu giảm thiểu đáng kể tiến tới loại bỏ hồn tồn loại hình đào tạo Bên cạnh đại đa số ý kiến ủng hộ chủ trương Bộ Giáo dục đào tạo tiếp tục cho đào tạo phát triển loại hình đào tạo đưa Giáo sư Phạm Phụ -Thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc gia, trả lời vấn phóng viên đài RFA nói: "Tơi khơng nghĩ dừng lại việc đào tạo chức để củng cố đại học quy tốt tơi nghĩ nhu cầu đáng xã hội, bên cạnh người theo học cần cấp để lên chức có số đơng có nhu cầu học tập thực sự, không nên đặt vấn đề ngưng đào tạo chức phải có loạt sách để quản lý có hiệu quả" Liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu quản lý đào tạo hệ VLVH, có nhiều tác giả bàn nhiều đến vấn đề công tác quản lý đào tạo, ý đến biện pháp bồi dưỡng kỹ nghề nghiệp cho cán quản lý biện pháp nhằm nâng cao hiệu chất lượng đào tạo hệ VLVH v.v Đó báo, luận văn thạc sĩ nghiên cứu vấn đề này, kể tên số cơng trình sau: Nâng cao chất lượng đào tạo chức/ Phan Huy Hiền - Nhân dân - 2002 - Số 17028 - Tr.1; Nhu cầu biện pháp cho phương thức GD khơng quy / PGS.TS.Trịnh Minh Tứ, Th.s Lê Hải Yến – Giáo dục & Đào tạo CN - 2002 - Số 11 - Tr & 5; Biện pháp quản lý trình đào tạo hệ vừa học vừa làm trường CĐSPHN - Luận văn Thạc sĩ khóa 2007 2009 Vũ Thị Gấm - Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội; Biện pháp quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học sở liên kết đào tạo trường ĐH Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khóa 2007 - 2009 Nguyễn Khánh Thọ - Trường ĐH Nơng nghiệp Hà Nội; Hồn thiện quy trình đào tạo cử nhân hệ Tại chức Học viện Báo chí Tuyên truyền - Luận văn Thạc sĩ khóa 2004-2006 Phạm Trung Kiên – Học viện Báo chí Tuyên truyền v.v Trong phạm vi cho phép, tác giả đề cập đến vấn đề quản lý đào tạo tạo hệ vừa làm vừa học nhà trường - Các biện pháp có tính hội nhập quốc tế Trên sở quán triệt nguyên tắc tư cần thiết phải đổi khả đáp ứng đổi trường Tác giả luận văn đưa biện pháp trình bày Các biện pháp tác giả luận văn tiến hành khảo sát mức độ cấp thiết tính khả thi thông qua 100 cán lãnh đạo nhà trường, cán chủ chốt phòng, ban, khoa, tổ môn giảng viên tham gia giảng dạy hệ đào tạo khơng quy Trong phiếu khảo sát có ghi rõ biện pháp biện pháp hỏi tính cấp thiết tính khả thi với 03 mức độ: Về tính cấp thiêt: cấp thiết - trung bình - khơng cấp thiết Về tính khả thi: khả thi - trung bình - khơng khả thi Mức độ đánh giá: Cấp thiết: điểm, trung bình: điểm, không cấp thiết: điểm Khả thi: điểm, trung bình: điểm, khơng khả thi: điểm Kết khảo sát tính cấp thiết biện pháp thể bảng số 3.1 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bảng 3.1 : Tổng hợp kết khảo sát tính cấp thiết biện pháp STT Các biện pháp Thực mục tiêu chung sở phân cấp quản lý hợp lý Chỉ đạo việc thực kế hoạch đào tạo Tăng cường đạo đổi hồn thiện nội dung chương trình đào tạo Phối hợp chặt chẽ với sở liên kết đào tạo việc quản lý hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học viên Cấp thiết Trung bình Khơng cấp thiết Điểm Trung bình Thứ bậc X Xi 80 20 2.80 54 46 2.54 61 39 2.61 67 33 2.67 Đổi hình thức thi, kiểm tra 22 78 2.22 6 Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động đào tạo 51 49 2.51 Kết khảo sát bảng 3.1 Số người hỏi cho biện pháp đề xuất đánh giá cấp thiết, Điểm trung bình biện pháp 2,56, số điểm tương đối cao, biện pháp “Thực mục tiêu chung Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ sở phân cấp quản lý hợp lý ”; “phối hợp chặt chẽ với sở liên kết đào tạo Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ việc quản lý hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học viên”, “Tăng cường đạo đổi hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo ” đánh giá cao có đến 80% số người hỏi cho thực biện pháp cấp thiết Kết khảo sát tính khả thi biện pháp thể bảng số 3.2: Bảng 3.2 : Tổng hợp kết khảo sát tính khả thi biện pháp STT Tên biện pháp Thực mục tiêu chung sở phân cấp quản lý hợp lý Chỉ đạo việc thực kế hoạch đào tạo Tăng cường đạo đổi hồn thiện nội dung chương trình đào tạo Phối hợp chặt chẽ với sở liên kết đào tạo việc quản lý hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học viên Đổi hình thức thi, kiểm tra Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động ĐT Trung bình Khơng khả thi Điểm Trung bình X yi 60 40 2.60 45 55 2.45 59 41 2.59 74 26 2.74 21 79 2.21 42 58 2.42 Khả Thi Thứ bậc Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Kết khảo sát bảng 3.2 cho thấy: Số người hỏi cho tất biện pháp có tính khả thi Trong biện pháp: “Thực mục tiêu chung sở phân cấp quản lý hợp lý”, “phối hợp chặt chẽ với sở liên kết đào tạo việc quản lý hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học viên” có tính khả thi Bảng 3.3 Tổng hợp kết khảo sát tính cấp thiết khả thi biện pháp Tính cấp thiết S Tên biện pháp T X T Thực mục tiêu chung sở phân cấp quản lý hợp lý 2.80 Chỉ đạo việc thực kế hoạch đào tạo Tăng cường đạo đổi hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo Phối hợp chặt chẽ với sở liên kết đào tạo việc quản lý hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học viên Tính khả thi xi D d -1 2.45 1 2.59 0 y y Hiệu số 2.60 2.54 2.61 2.67 2.74 1 Đổi hình thức thi, kiểm tra 2.22 2.21 0 Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động đào tạo 2.51 2.42 -1 Với kết tổng hợp bảng 3.3 ta có hệ số tương quan thứ bậc Spearman tính cần thiết tính khả thi biện pháp Áp dụng cơng thức tính hệ số tương quan thứ bậc Spearman: R Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên R=1- nn Trong đó: d http://www.lrc-tnu.edu.vn/ R: hệ số tương quan di : hiệu số giá trị thứ tự n: Số biện pháp đề xuất Thay số vào ta có: R = 0,89 Thơng qua kết tính hệ số tương quan; R = 0,89 mối tương quan thuận, có nghĩa đánh giá cán quản lý, giáo viên quản lý trình đào tạo hệ vừa làm vừa học nhà trường thống cho thấy tính cấp thiết tính khả thi biện pháp có quan hệ chặt chẽ Từ kết khảo sát cho thấy biện pháp mà tác giả đề xuất thống đánh giá mức cao, xác định mức độ cần thiết quản lý trình đào tạo hệ vừa làm vừa học trường CĐSPHN Một số biện pháp: “Thực mục tiêu chung sở phân cấp quản lý hợp lý ”, “phối hợp chặt chẽ với sở liên kết đào tạo việc quản lý hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học viên” “Tăng cường đạo đổi hồn thiện nội dung chương trình đào tạo ” thể cấp thiết việc tăng cường quản lý trình đào tạo Các biện pháp mà tác giả đề xuất đánh giá có tính khả thi: “Thực mục tiêu chung sở phân cấp quản lý hợp lý ” số biện pháp phân vân tính khả thi: “đổi hình thức thi kiểm tra” Đây thực tế khách quan để thực biện pháp nỗ lực cán quản lý đào tạo cần cần đến quan tâm, giúp đỡ, phối hợp đơn vị có liên quan hỗ trợ quan quản lý cấp Qua kết ta thấy biện pháp đề xuất thực góp phần đem lại hiệu cao cơng tác quản lý q trình Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ đào tạo hệ vừa làm vừa học trường CĐSPHN nói riêng cơng tác quản lý hệ đào tạo vừa làm vừa học nói chung Kết luận chương Trên sở lý luận quản lý trình đào tạo hệ vừa làm vừa học phân tích thực trạng công tác quản lý hệ đào tạo trường CĐSPHN năm qua, chương luận văn đề xuất biện pháp: - Thực mục tiêu chung sở phân cấp quản lý hợp lý - Chỉ đạo việc thực kế hoạch đào tạo - Tăng cường đạo đổi hồn thiện nội dung chương trình đào tạo - Phối hợp chặt chẽ với sở liên kết đào tạo việc quản lý hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học viên - Đổi hình thức thi, kiểm tra - Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động đào tạo Các biện pháp nằm hệ thống nhân tố tác động tới chất lượng đào tạo nói chung, q trình quản lý đào tạo nói riêng quán triệt nguyên tắc mà luận văn đưa sở phân tích khoa học Để tăng cường quản lý trình đào tạo hệ vừa làm vừa học trường CĐSPHN biện pháp phải tiến hành đồng không cầu tồn vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm có tính khả thi cao 83 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Nhận thấy cần thiết việc nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo hệ VLVH để từ đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý chất lượng đào tạo hệ Trường CĐSPHN Luận văn hệ thống hóa sở lý luận quản lý, quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, chất lượng đào tạo hệ VLVH Đề tài khảo sát nghiên cứu thực trạng quản lý đào tạo hệ VLVH Trường CĐSPHN sở liên kết với nhà trường Bên cạnh ưu điểm công tác quản lý đào tạo hệ VLVH, chúng tơi thấy vài tồn đòi hỏi nhà trường phải tìm biện pháp có hiệu quả, phù hợp với thực tế trường địa phương để đưa công tác quản lý đào tạo loại hình đào tạo chất lượng hiệu Căn vào sở lý luận thực trạng quản lý đào tạo hệ VLVH Trường CĐSPHN Đề tài đề xuất số biện pháp sau: - Thực mục tiêu chung sở phân cấp quản lý hợp lý - Chỉ đạo việc thực kế hoạch đào tạo - Tăng cường đạo đổi hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo - Phối hợp chặt chẽ với sở liên kết đào tạo việc quản lý hoạt động dạy giáo viên học học viên - Đổi hình thức thi, kiểm tra - Tăng cường quản lý công tác kiểm tra kết đào tạo Các biện pháp phải thực mối tương tác, hỗ trợ lẫn tạo nên chỉnh thể huy động sức mạnh tổng hợp tất nhân tố tham gia vào trình đào tạo hệ VLVH 84 Khuyến nghị Từ thực trạng công tác quản lý hoạt động đào tạo hệ VLVH Trường CĐSPHN, tác giả đề tài có số khuyến nghị sau: 2.1 Đối với Bộ Giáo dục đào tạo Tăng cường đạo, định hướng chiến lược đào tạo hệ VLVH trước mắt lâu dài nhằm đảm bảo quy mô chất lượng nguồn nhân lực Bộ cần phối hợp đạo chung hướng dẫn thống trường đơn vị địa phương công tác quản lý hoạt động đào tạo hệ VLVH Hoàn thiện văn pháp quy, đáp ứng yêu cầu đổi công tác quản lý đào tạo hệ VLVH có chuyển biến đột phá 2.2 Đối với Trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội Có chiến lược phát triển phù hợp hệ đào tạo VLVH chiến lược phát triển chung nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội đảm bảo cân khoa học xã hội nhân văn ngành khoa học khác Có sách hợp lý hoạt động đào tạo hệ VLVH, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị thành viên việc quản lý đào tạo hệ VLVH 2.3 Đối với Trung tâm liên kết đào tạo trường CĐSPHN Xây dựng quy trình quản lý khoa học, hiệu nhằm tạo nên tính ổn định bền vững cho hoạt động đào tạo hệ VLVH TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị số 40/CT-TƯ “Về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán QLGD” Bộ Giáo dục Đào tạo (2008) Quyết định số 62/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/11/2008 ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hình thức vừa làm vừa học Bộ Giáo dục Đào tạo (2008) Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hình thức vừa làm vừa học Bộ Giáo dục Đào tạo (2011) Thông tư số 15/2011/TT-BGDDT ngày 09/4/2011 việc Sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Đặng Quốc Bảo (1997), “Khái niệm QLGD chức QLGD”, Tạp chí Phát triển giáo dục, số Nguyễn Hữu Châu (Chủ biên) (2008), Chất lượng giáo dục – Những vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mĩ Lộc (2005), “Những xu quản lí đại việc vận dụng vào QLGD”, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia, Hà Nội Hoàng Mạnh Dũng (2002), Hồn thiện hệ thống quản lí chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học Việt Nam, Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức quản lí sản xuất, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10.Phạm Thị Doan tác giả (1995), Các học thuyết quản lý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11.Nguyễn Tiến Đạt (2006), Kinh nghiệm thành tựu phát triển GD&ĐT giới (Tập 1), GD&ĐT khu vực văn hóa Châu Âu Châu Á, Nxb Giáo dục, Hà Nội 12.Nguyễn Minh Đường (1996), Tổ chức quản lí trình đào tạo, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội 13 Nguyễn Minh Đường (1996), Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện mới, Chương trình khoa học cơng nghệ cấp nhà nước – KX07-14, Hà Nội 14 Vũ Thị Gấm (2010), Biện pháp quản lý trình đào tạo hệ vừa làm vừa học trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, chuyên ngành quản lý giáo dục, Trường đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội 15.Gruchetxki V.A (1978), Những sở tâm lí học sư phạm, Tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội 16 Trình Thanh Hà (2011), Cơ sở lí luận thực tiễn việc ĐBCL đào tạo đại học từ xa Việt Nam, Luận án tiến sĩ QLGD, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 17.Vũ Ngọc Hải (2005), “Các mơ hình phát triển giáo dục”, Tạp chí Phát triển giáo dục, số 106 18.Harold Koontz, Cyril Odonell Heinz Weihrich (1994), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học & kỹ thuật Hà Nội 19.Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 20.Vũ Xuân Hồng (2010), Nghiên cứu xây dựng mơ hình quản lí chất lượng đào tạo trường đại học ngoại ngữ quân sự, Luận án Tiến sĩ QLGD, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Nguyễn Văn Hộ, Phạm Hồng Quang (1995), “Thực trạng học tập học sinh - sinh viên miền núi nay”, Nghiên cứu Giáo dục Số 22 Nguyễn Văn Hộ (2007) , Xu hướng phát triển giáo dục, Viện KHGDVN, Hà Nội năm 2007 23 Phạm Minh Hạc (1999) Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24.Phạm Quang Huân (2005), “Triết lí quản lí chất lượng giáo dục”, Hội thảo khoa học giáo dục 25.Phạm Quang Huân (2006), “Tìm hiểu quản lí chất lượng”, số tháng 26 Nguyễn Văn Hùng (2010), Cơ sở khoa học giải pháp quản lý đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật, Luận án Tiến sĩ QLGD, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 27.Lương, Thị Huyền (2013), Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng hệ vừa làm vừa học trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, chuyên ngành quản lý giáo dục, Trường đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội 28.Phan Văn Kha (2000), “Một số vấn đề quản lí chất lượng đào tạo đại học”, Hội thảo quốc tế bảo đảm chất lượng đào tạo đại học, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục – UNESCO PROAP, Đà Lạt 29.Kỷ yếu hội Thảo “Giải pháp đảm bảo chất lượng cho việc đào tạo hệ vừa làm vừa học trường cao đẳng, đại học Việt Nam ” , Viện nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013 30.Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lí nhà trường phổ thông, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 31.Trần Kiểm (2004), Khoa học QLGD, số vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 32 Trần Kiểm (2007), Tiếp cận đại QLGD, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 33.Mai Hữu Khuê (1993, )Tâm lý học quản lý nhà nước, Học viện hành quốc gia 34.Nguyễn Mỹ Lộc (1998), “Quản lí Nhà nước GD&ĐT”, Những vấn đề quản lí Nhà nước QLGD, Trường CBQLGD&ĐT 35.Nguyễn Văn Ly (2010), Quản lí chất lượng đào tạo đại học học viên, trường công an nhân dân, Luận án Tiến sĩ QLGD, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 36.Mathew Pisciouneri (2008), “Đánh giá mơ hình dạy học”, Hội thảo quốc tế “Đánh giá hiệu phương thức dạy học đại học: Quan điểm Việt Nam Australia”, Đại học Quốc gia Hà Nội 37.Macco – Maccop (1878), Chủ nghĩa xã hội quản lý, NXB Khoa học Hà Nội 38.Hồ Chí Minh (1976), Vấn đề cán bộ, Nxb Sự thật, Hà Nội 39.Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Quý Thanh (2007), Giáo dục đại học: số thành tố chất lượng, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 40.Phạm Thành Nghị (2000), Quản lí chất lượng giáo dục đại học, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 41.Phạm Thành Nghị, Vũ Hồng Ngân (2000), Quản lí nguồn nhân lực Việt Nam – Một số vấn đề lí luận thực tiễn, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 42.Phạm Đình Nghiệp (1998), Lí luận phương pháp cơng tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nxb Hà Nội 43.Hà Thế Ngữ (1998), Quá trình Sư phạm: Bản chất, cấu trúc tính quy luật, Nxb Viện Khoa học Việt Nam, Hà Nội 44.Trần Thị Tuyết Oanh (2000), Đánh giá giáo dục, Nxb Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội 45 Phạm Hồng Quang (2010), “Vấn đề tạo động lực làm việc cho giảng viên đại học điều kiện nay”, Tạp chí Giáo dục số 242 46.Hoàng Phê (2008), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 47.Pall Hersey Ken Blanc Hard (1995), Quản lý nguồn nhân lực, NXB Chính trị quốc gia 48.Platonơv K.K Glubev G.G (1977), Tâm lí học (Bản tiếng Nga), M 49.Trần Thị Thanh Phương (2010), “Cần áp dụng hệ thống quản lí chất lượng tồn diện (TQM) trường thuộc ngành Điện, Tạp chí Giáo dục (số 242), kì 50.Bùi Văn Quân (2001), Thiết kế môn học theo mô đun, Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, chuyên ngành Lí luận lịch sử Sư phạm học, Trường ĐHSP Hà Nội 51.Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục 52.Nguyễn Bá Sơn (2000), Một số vấn đề khoa học quản lý, NXB trị quốc gia Hà Nội 53.Sổ tay Tâm lí học (1994), NXB Khoa học xã hội 54.Phạm Xuân Thanh (2005), “Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học: Sự vận dụng vào thực tiễn Việt Nam, Tạp chí giáo dục, 12 (115) 55.Nguyễn Khánh Thọ (2009), Biện pháp quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học sở liên kết đào tạo Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, chuyên ngành quản lý giáo dục, Trường đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội 56.Nguyễn Đức Trí (2001), Đề cương giảng “Quản lý trình giáo dục nhà trường”, Tập giảng cao học quản lý giáo dục tháng 12 57.Nguyễn Quang Uẩn (2008), “Giáo dục với việc phát triển người đào tạo nguồn nhân lực”, Tạp chí Thơng tin khoa học trị - hành chính, số (10) 58.Văn phòng khu vực Châu Á Thái Bình Dương, UNESCO Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục (04-06/2010), Hội thảo “ĐBCL giáo dục đại học Việt Nam”, Đà Lạt 59.Viện Nghiên cứu Phát triển giáo dục (2008), “Khảo sát, phân tích thực trạng việc tổ chức q trình đào tạo hệ thống ĐBCL trường Đại học cao đẳng” 60.Website Bộ GD&ĐT (http://www.moet.edu.vn) 61.Nguyễn Như Ý (chủ biên), Bộ GD&ĐT - Trung tâm ngôn ngữ văn hóa Việt Nam (1998), Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa – Thơng tin 62.UNESCO Việt Nam (1986), Hợp tuyển Tạp chí Thơng tin , số kỷ niệm 40 năm UNESCO Paris, 5.6/1986 trang 33- 34 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI CHÍNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC... trạng quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ... trình đào tạo hệ vừa làm vừa học Trường Cao đẳng Sư phạm 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội Giả thuyết nghiên cứu Việc quản lý trình đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học tại trường cao đẳng sư phạm hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học tại trường cao đẳng sư phạm hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay