Quản lý hoạt động đào tạo giáo dục quốc phòng an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng hà nội 2

129 11 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:34

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG VIỆT HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐẶNG VIỆT HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Văn Lê THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản lý hoạt động đào tạo giáo dục quốc phòng - an ninh Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2” thực từ tháng 01 năm 2014 đến tháng năm 2014 Tôi xin cam đoan luận văn thực hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Lê, kết số liệu luận văn bảo đảm tính khách quan trung thực có nguồn gốc rõ ràng Thái Nguyên, ngày 20 tháng 08 năm 2014 Tác giả Đặng Việt Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên, Phòng Sau đại học, Khoa Tâm lý Giáo dục, quý Thầy, Cô trực tiếp giảng dạy dẫn tận tâm suốt thời gian học tập vừa qua với cán bộ, giảng viên công tác Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho em Đặc biệt em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS Nguyễn Văn Lê người thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình chuẩn bị đề cương, viết, sửa chữa hoàn chỉnh để em hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm GDQP Hà Nội 2, tập thể cán Phòng Đào tạo QLSV đồng nghiệp, bạn bè động viên tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn đến người thân gia đình, đặc biệt vợ trai hy sinh lớn tạo điều kiện mặt cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tuy có nhiều cố gắng q trình học tập nghiên cứu luận văn em khổng thể tránh khỏi nhũng hạn chế thiếu sót Kính mong bảo đóng góp ý kiến quý Thầy, Cô anh chị đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng 08 năm 2014 Tác giả Đặng Việt Hùng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Lời cam đoan………………………………………………………………………….………… i Lời cảm ơn……………………………………………………………………………… ……… ii Mục lục…………… .………………………… ………………………… iii Các từ viết tắt luận văn…………………………………… …………… ……… iv Danh mục bảng…………………………………… …………………………… ……… iv Trang MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………… ……… 01 Lý chọn đề tài…………………………………………………………………………… 01 Mục đích nghiên cứu……………………………………………………………………… 03 Khách thể đối tượng nghiên cứu…………………………………………………… 03 Giả thuyết khoa học………………………………………………………………………… 03 Nhiệm vụ nghiên cứu……………………………………………………………………… 03 Giới hạn phạm vi nghiên cứu……………………………………………………… 03 Phương pháp nghiên cứu……………………………… ………………………………… 04 Cấu trúc luận văn……………………………………………………………………… 05 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước giáo dục, đào tạo công tác GDQP - AN………………………………………………………………………………………… 06 1.1.1 Về giáo dục đào tạo…………………………………………….…………………… 06 1.1.2 Về công tác GDQP - AN …………………………………………………………… 08 1.2 Một số vấn đề lý luận quản lý hoạt động đào tạo GDQP-AN……… 11 1.2.1 Khái niệm quản lý……………………………………….……………………………… 11 1.2.2 Chức quản lý……………………………………….……………………………… 12 1.2.3 Phương pháp quản lý…………………………………………………………………… 14 1.2.4 Quản lý hoạt động đào tạo…………………………………………………………… 16 1.3 Quản lý hoạt động đào tạo Trung tâm GDQP nay……………… 23 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.1 Quản lý tuyển sinh………………………………………………………………… 23 1.3.2 Quản lý xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo…………… 24 1.3.3 Quản lý dạy học đội ngũ giảng viên……………………………………… 25 1.3.4 Quản lý kiểm tra đánh giá kết học tập…………………………………… 26 1.3.5 Quản lý sở vật chất phương tiện phục vụ cho dạy học …… 28 1.3.6 Quản lý kết giáo dục đào tạo, văn bằng, chứng chỉ………………… 29 1.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý đào tạo Trung tâm 30 GDQP…………………………………………………………………………………………… 1.4.1 Yếu tố bên ngoài………………………………………………………………………… 30 1.4.2 Yếu tố bên trong………………………………………………………………………… 31 Kết luận chương 1………………………………………………………………………………… 34 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 35 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 2.1 Giới thiệu chung Trung tâm GDQP Hà Nội 2……………………………… 35 2.1.1 Sự hình thành phát triển trung tâm…………………………………… 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế trung tâm……… 38 2.2 Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo GDQP-AN trung tâm……… 41 2.2.1 Tổ chức quản lý việc thực trình dạy - học………………… 41 2.2.2 Quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo GDQP-AN……… 45 2.2.3 Quản lý đội ngũ giảng viên, cán sinh viên ………………………… 51 2.2.4 Quản lý sở vật chất, trang bị phục vụ đào tạo quản lý ……… 59 2.2.5 Quản lý kết giáo dục - đào tạo, văn bằng, chứng GDQP-AN 60 2.3 Đánh giá chung chất lượng quản lý đào tạo Trung tâm GDQP Hà 62 Nội 2……………………………………………………………………………………………… 2.3.1 Những ưu điểm công tác quản lý đào tạo Trung tâm 62 GDQP Hà Nội 2…………………………………………………………………………………… 2.3.2 Những điểm hạn chế……………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 67 2.3.3 Nguyên nhân thực trạng…………………………………………….…………… 69 Kết luận chương 2…………………………………………………………………………… 71 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO 72 DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp…………………………………………… …………… 72 3.1.1 Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi……………………………… ………………… 72 3.1.2 Nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ………………………………………………… 72 3.1.3 Nguyên tắc phát huy kế thừa thành tựu khắc phục hạn chế 72 3.2 Các biện pháp đề xuất…………………………………………… ……………… 73 3.2.1 Xây dựng biên chế, tổ chức nhân ………………………………….……… 73 3.2.2 Tăng cường hoạt động đổi tư duy, nhận thức trách 77 nhiệm cán bộ, giảng viên … 3.2.3 Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo …………………… … 79 3.2.4 Tăng cường chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên …… 81 3.2.5 Củng cố đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý …………… 85 3.2.6 Đổi phương pháp dạy học đánh giá kết đào tạo 87 3.2.7 Tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo, đánh giá đánh giá 90 ………………………………………………………………………………………………….…… 3.2.8 Tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin quản 92 lý hoạt động đào tạo ……………………………………………………………………………… 3.3 Khảo sát tính cấp thiết khả thi biện pháp …………… …………… 94 Kết luận chương 3……………………………………………….………………………………… 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 99 Kết luận…………………………………………….……………………………………………… 99 Khuyến nghị…………………………………………… ……………………………………… 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC 102 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CNH : Cơng nghiệp hóa CĐ : Cao đẳng CNTT : Công nghệ Thông tin ĐH : Đại học GDQPAN : Giáo dục quốc phòng an ninh GDQP : Giáo dục quốc phòng GDĐT : Giáo dục Đào tạo HĐH : Hiện đại hóa KTXH : Kinh tế - xã hội QLSV : Quản lý sinh viên QPAN : Quốc phòng, an ninh THPT : Trung học phổ thông THCN : Trung học chuyên nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Minh họa tác động qua lại chức quản lý 14 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy Trung tâm GDQP Hà Nội 40 Bảng 2.1 Kết cấu học phần I: Đường lối quân Đảng 49 Bảng 2.2 Kết cấu học phần II: Cơng tác quốc phòng, an ninh 49 Bảng 2.3 Kết cấu học phần III: Quân chung chiến thuật, kỹ 50 thuật bắn súng tiểu liên AK, CKC Bảng 2.4 Bảng 2.4 Thống kê phương pháp dạy học giảng viên 53 GDQPAN Bảng 2.5 Thống kê tỷ lệ giảng viên GDQPAN sử dụng tin học 54 công tác giảng dạy nghiên cứu Bảng 2.6 Thống kê đề tài, báo, báo cáo khoa học giảng 55 viên GDQPAN năm 2005 - 2013 Bảng 2.7 Thống kê số lượng giảng viên GDQPAN tham gia nghiên 56 cứu khoa học từ năm 2005 đến năm 2013 Bảng 2.8 Thống kê số lượng giảng viên GDQPAN tham gia biên soạn 56 giáo trình, sách hướng dẫn năm 2005 - 2013 Bảng 2.9 Thống kê kết đào tạo GDQPAN Trung tâm GDQP 59 Hà Nội Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức biên chế phòng Đào tạo - QLSV 74 Bảng 3.1 Kết khảo sát tính cấp thiết giải pháp 101 Bảng 3.2 Kết khảo sát tính khả thi giải pháp nâng cao 102 chất lượng quản lý hoạt động đào tạo Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện đất nước bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, đòi hỏi ngành Giáo dục Đào tạo (GDĐT) phải đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng u cầu cơng nghiệp hoá (CNH), đại hoá (HĐH) đất nước Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý đào tạo trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) vấn đề có tính thời cấp bách Để đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác GDĐT nói chung, cơng tác giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) nói riêng phải đổi mạnh mẽ phương diện như: mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức giáo dục, đào tạo Để nâng cao quản lý hoạt động đào tạo, năm học 2009-2010, Bộ GDĐT lấy chủ đề “Đổi quản lý, nâng cao chất lượng đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội” Năm học 2010-2011 khối trường ĐH, CĐ Bộ GDĐT xác định chủ đề “Tiếp tục đổi quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo” Theo đó, từ năm học này, nguồn lực huy động để tạo nên chuyển biến thực sự, đột phá chất lượng đào tạo Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục ĐH, CĐ phải thực năm học để nâng cao chất lượng đào tạo đổi công tác quản lý Công tác quản lý cần đổi từ Trung ương đến sở đào tạo, tạo chuyển biến tích cực lề lối làm việc thơng thống đạo, điều hành, tăng cường phân cấp nâng cao tính tự chủ, trách nhiệm xã hội trường Ðể kịp thời phát hiện, kiên xử lý trường hợp sai phạm, văn quy phạm pháp luật giáo dục ĐH ban hành đầy đủ tăng cường công tác tra, kiểm tra cấp Đổi quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bao gồm nhiều nội dung, nội dung quan trọng chất lượng công tác quản lý hoạt động đào tạo 10 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Kết luận chương Quản lý hoạt động đào tạo phạm trù có phổ rộng, thay đổi theo thực tiễn lịch sử xã hội môi trương cụ thể công tác đào tạo Trên sở xem xét, lý giải mối liên hệ nội tại, biện chứng yếu tố cấu thành nên quản lý hoạt động đào tạo, vào thực trạng phân tích đánh giá khách quan toàn diện điểm mạnh, yếu việc thực cơng tác GDQPAN góc nhìn thực tiễn, khách quan thành tựu tâm lý học, giáo dục học, quy luật giáo dục, đào tạo Chương luận văn nghiên cứu đề xuất nhóm biện pháp hữu hiệu, có tính khả thi thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động đào tạo nhằm cải tiến nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động đào tạo Trung tâm GDQP Hà Nội Biện pháp thường xuyên hoàn thiện biên chế, tổ chức nhân công tác quản lý hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo dục, đào tạo Biện pháp đổi mặt công tác quản lý hoạt động đào tạo Biện pháp thực việc kiểm định chất lượng giáo dục- đào tạo ứng dụng CNTT quản lý hoạt động đào tạo Mỗi biện pháp trình bày sở lý luận, mục đích, nội dung biện pháp, nêu rõ biện pháp cụ thể, thiết thực để thực biện pháp Đồng thời giải pháp có yêu cầu, nguyên tắc điều kiện bảo đảm cho biện pháp thành công Trong trình thực hiện, cần tiến hành đồng biện pháp, không nên tách rời xem nhẹ nhóm giải pháp Tuy nhiên, phải vào tình hình cụ thể để ưu tiên thực nội dung trước, nội dung sau cho phù hợp để biện pháp thực có hiệu 107 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Sự nghiệp GDĐT nói chung, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo nói riêng mối quan tâm sâu sắc toàn xã hội Làm để không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc vấn đề có tính thời cấp bách Thực trạng công tác quản lý hoạt động đào tạo Trung tâm GDQP Hà Nội hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phần đánh giá chương luận văn thể hiện, đòi hỏi công tác quản lý đào tạo Trung tâm GDQP Hà Nội phải có đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp điều kiện đảm bảo nhằm nâng cao quản lý hoạt động đào tạo Qua nghiên cứu quan điểm Đảng Nhà nước GDQPAN, lí luận giáo dục học, lí luận dạy học; sở tìm hiểu nghiên cứu yếu tố nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo, luận văn phân tích điểm mạnh, hạn chế, bất cập, đồng thời đề xuất số nhóm biện pháp để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo giai đoạn Trung tâm GDQP Hà Nội Với yêu cầu điều kiện đảm bảo, biện pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo, đáp ứng u cầu cơng tác giáo dục quốc phòng Trung tâm GDQP Hà Nội Khi triển khai biện pháp, lãnh đạo trung tâm cần tổ chức thực cách đồng có hệ thống Tuy nhiên, tùy vào thời điểm tình hình cụ thể trung tâm mà lựa chọn vài cách chủ đạo So với mục tiêu, yêu cầu nội dung giao, luận văn hoàn thành đề xuất biện pháp quản lý hoạt động đào tạo GDQPAN Trung tâm GDQP Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Cụ thể sau: Xây dựng biên chế, tổ chức nhân 108 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Tăng cường hoạt động đổi tư duy, nhận thức trách nhiệm cán bộ, giảng viên Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo Tăng cường chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên Củng cố đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý Đổi phương pháp dạy học đánh giá kết đào tạo Tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo, đánh giá đánh giá ngồi Tăng cường hoạt động ứng dụng cơng nghệ thông tin quản lý hoạt động đào tạo Kết khảo sát giải pháp đề xuất mang tính cấp thiết khả thi cao hồn tồn vận dụng thực Trung tâm GDQP Hà Nội nói riêng trung tâm GDQP sinh viên nói chung Tuy nhiên luận văn không tránh khỏi hạn chế đề cập đến việc bổ sung nguồn nhân lực (giảng viên GDQPAN) đầu tư xây dựng cho phát triển toàn diện trung tâm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GDQPAN cho sinh viên đào tạo giáo viên GDQPAN Khuyến nghị * Chính phủ, Bộ GDĐT, Bộ QP, Bộ Công an Bộ Lao động Thương binh Xã hội số nội dung sau: - Khi xây dựng chương trình mơn học GDQPAN nên có phối hợp đồng Bộ GDĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an, Bộ Lao đông Thương binh Xã hội để bảo đảm hệ thống kiến thức chương trình phù hợp với mục tiêu giáo dục đối tượng cho phù hợp với thực tế hội nhập quốc tế tồn cầu hóa - Bổ sung, điều chỉnh, tăng cường sách đãi ngộ đội ngũ cán giảng viên thực nhiệm vụ quản lý giảng dạy GDQPAN 109 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Có quy hoạch cụ thể đội ngũ cán làm công tác quản lý hoạt động đào tạo đội ngũ giảng viên trung tâm GDQP - Có sách đầu tư xây dựng đảm bảo sở vật chất đầy đủ cho trung tâm GDQP cho sinh viên - Hỗ trợ học phí cho sinh viên tham gia học mơn học GDQPAN tất sở đào tạo * Đối với Trung tâm GDQP Hà Nội - Tiếp tục thực tốt cơng tác giáo dục trị tư tưởng tập thể cán bộ, công nhân viên sinh viên toàn Trung tâm, giữ vững đồn kết, thống tạo mơi trường giáo dục thân thiện để cán giảng viên tự giác tích cực cơng tác gắn bó với trung tâm nhằm thực nhiệm vụ trị chung tồn Trung tâm - Tạo điều kiện tốt mặt cho cán giảng viên làm nhiệm vụ quản lý giảng dạy GDQPAN - Phối hợp chặt chẽ với đơn vị cấp tăng cường sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc phù hợp với u cầu tồn cầu hóa - Phối hợp tốt với trường liên kết để thực tốt nhiệm vụ trị GDQPAN cho sinh viên đào tạo giáo viên đảm bảo tốt yêu cầu đề 110 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 Bộ Chính trị (2001), Chỉ thị số 62/CT/TW ngày 12/02/2001 tăng cường công tác Giáo dục quốc phòng tình hình mới, Nxb Qn đội nhân dân Bộ Chính trị (2007), Chỉ thị số 12/CT/TW ngày 03/5/2007 tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác Giáo dục quốc phòng - an ninh tình hình mới, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (1999), Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/02/1999 Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi công nhận tốt nghiệp đại học cao đẳng hệ quy Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng (2004), Thơng tư liên tịch số 28/2004/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTBXHBNV-BQP ngày 27/8/2004 hướng dẫn tiêu chuẩn, nhiệm vụ, biên chế cán quản lý, giáo viên, giảng viên mơn Giáo dục quốc phòng, Hà Nội Bộ Giáo dục & Đào tạo (2003), Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Chỉ thị số 57/2007/CT-BGDĐT tăng cường cơng tác Giáo dục quốc phòng - an ninh ngành giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Công văn số 6619/BGDĐT-GDQP ngày 05/8/2009 Hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2009-2010, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 19/5/2009 ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Đổi quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012, Nxb Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thơng trình độ đại học, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Thông tư số 40/TT-BGDĐT ngày 9/11/2012 ban hành Quy định tổ chức dạy, học đánh giá kết học tập mơn học Giáo dục 111 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ quốc phòng - an ninh, Hà Nội 14 Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Luật giáo dục đại học, NXB Giáo dục 15 Chính phủ (2007), Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 Giáo dục quốc phòng - an ninh, Hà Nội 16 Hà Văn Công (2006), Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy GDQP trường đại học, cao đẳng, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ B 2004 - 80 - 09, Hà Nội 17 Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”, Hà Nội 18 Thủ tướng Chính phủ (2010), Chỉ thị số 117/2010/CT-TTg ngày 31/3/2010 tăng cường đạo, thực cơng tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 năm tiếp theo, Hà Nội 19 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 472/2010/QĐ-TTg ngày 14/4/2010 phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên GDQP - AN cho trường THPT, TCCN TCN giai đoạn 2010 - 2016”, Hà Nội 20 - 21 Đại học Quốc gia Hà Nội (1996), Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia 23 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng (2001), Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm, Nxb ĐHQG Hà Nội 24 Hồ Ngọc Đại (1983), Tâm lí học dạy học, Nxb Giáo dục 25 Nguyễn Văn Huận (2003), Những giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên GDQP, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ B 2001 - 52 - 17, Hà Nội 26 Đặng Thành Hưng (2002), Dạy học đại: Lí luận, biện pháp, kĩ thuật, Nxb ĐHQG Hà Nội 27 Bùi Minh Hiền (Chủ biên) (2011), Quản lý giáo dục, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 28 Bùi Hiền (2001), Từ điển giáo dục học, Nhà xuất từ điển bách khoa, Hà Nội 29 Châu Kim Lang (2003), Tổ chức quản lý trình đào tạo, trường Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Lưu hành nội 30 Nguyễn Văn Lê (1997), Khoa học quản lý nhà trường, Nhà xuất Giáo dục, 112 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hà Nội 31 (2000), 32 Lê Văn Nghệ, Đồng Xuân Quách, Đặng Đức Thắng (2005), Phương pháp giảng dạy mơn giáo dục quốc phòng, Nxb QĐND, Hà Nội 33 Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học phương pháp dạy học nhà trường, Nxb Đại học Sư phạm 34 Phạm Thành Nghị (2000), Quản lý chất lượng giáo dục đại học, Nhà xuất đại học Quốc gia Hà Nội 35 36 Quyết định số 82/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/12/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành “Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên” 37 Quyết định số 40/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/10/2002 Bộ Giáo dục Đào tạo Quy chế mơn học giáo dục quốc phòng 38 Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành “Quy định tổ chức dạy, học đánh giá kết học tập mơn học giáo dục quốc phòng - an ninh” 39 Quyết định số 03/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/2/2001 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành “Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm giáo dục quốc phòng” 40 Quyết định số 82/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/12/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành “Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên” 41 Quyết định số 82/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/12/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành “Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên” 42 Quyết định số 81/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/12/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành “chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng” 43 Trường ĐHSP Hà Nội (2009), Chuẩn đào tạo ngành đào tạo đại học, Hà Nội 44 Phạm Văn Đồng (1999), Về vấn đề giáo dục đào tạo, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Nguyễn Xuân Thức, Phạm Viết Vượng (2003), Giáo trình phương pháp nghiên 113 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ khoa học giáo dục, NXB Đại học Sư phạm 46 Thông tư số 25/TT-BGDĐT ngày 29/09/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi danh sách đơn vị chủ quản đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh, quy định định số 57/2008/QĐ- BGDĐT ngày 14/10/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành “quy định liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh sở giáo dục đại học” 114 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC Phần mềm quản lý đào tạo sử dụng Trung tâm GDQP Hà Nội Hình - Quản lý đăng nhập Hình - Danh mục quản lý nhóm 115 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hình - Danh mục khóa học Hình - Danh mục hệ đào tạo 116 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hình - Danh mục trường, khoa Hình - Danh mục mơn học Hình - Quản lý cơng thức tính điểm mơn học 117 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hình - Danh sách sinh viên - Hình 10 - Mẫu sổ cấp chứng 118 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC Phiếu trưng cầu ý kiến (Dành cho thầy, cô cán quản lý) Để tốt công tác quản lý hoạt động đào tạo Trung tâm GDQP Hà Nội 2, xin đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính cấp thiết tính khả thi biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo Trung tâm GDQP Hà Nội Đề nghị đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu (x) vào ô phù hợp với tính cấp thiết tính khả thi (có thể viết thêm vào ô để trống ý kiến khác mình) Các mức độ tính cấp thiết tính khả thi theo thứ tự từ đến 3; - không cấp thiết, không khả thi; - cấp thiết, khả thi; - cấp thiết, khả thi; - cấp thiết, khả thi; STT Các giải pháp nâng cao chất lượng quản Tính cấp thiết lý hoạt động đào tạo Trung tâm 119 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Tính khả thi http://www.lrc-tnu.edu.vn/ GDQP Hà Nội 2 Xây dựng biên chế, tổ chức nhân Tăng cường hoạt động đổi tư duy, nhận thức trách nhiệm cán bộ, giảng viên Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo Tăng cường chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên Củng cố đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý Đổi phương pháp dạy học đánh giá kết đào tạo Tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo, đánh giá đánh giá Tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động đào tạo PHỤ LỤC Phiếu trưng cầu ý kiến (Dành cho sinh viên tham gia học GDQPAN) Đề nghị em vui lòng cho biết ý kiến mức độ ảnh hưởng yếu tố đến chất lượng quản lý hoạt động đào tạo Trung tâm GDQP Hà Nội Bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng Mức độ ảnh hưởng % TT Các yếu tố tác động Rất Trung nhiều bình Ít CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG 1.1 Trình độ lực quản lý cán quản lý trung tâm 1.2 Trình độ chuyên môn kỹ sư phạm giảng viên 1.3 Thái độ, phương pháp học tập sinh viên trình học tập 1.4 Nội dung, chương trình phương đào tạo 120 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ trung tâm 1.5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài phục vụ cho việc dạy học trung tâm 1.6 Môi trường học tập gắn liền với thực tiễn mơn học CÁC YẾU TỐ BÊN NGỒI 2.1 Các chế sách dành cho đào tạo GDQPAN 2.2 Các tượng tiêu cực xã hội 2.3 Sự cộng tác, giúp đỡ phận trung tâm trình học tập sinh viên 2.4 Khả vận dụng kiến thức trình học tập vào thực tiễn 121 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... VIỆT HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người... lượng quản lý hoạt động đào tạo Trung tâm GDQP Xuất phát từ lý nêu trên, chọn nghiên cứu đề tài Quản lý hoạt động đào tạo giáo dục quốc phòng - an ninh Trung tâm GDQP Hà 11 Số hóa Trung tâm Học... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -AN NINH 1.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước giáo dục, đào tạo công tác GDQPAN 1.1.1 Về giáo dục đào tạo 1.1.1.1 Vị trí,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đào tạo giáo dục quốc phòng an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng hà nội 2 , Quản lý hoạt động đào tạo giáo dục quốc phòng an ninh ở trung tâm giáo dục quốc phòng hà nội 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay