Câu hỏi giao lưu HS nghèo vượt khó

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:08

Câu hỏi giao lưu HS nghèo vượt khóCâu hỏi giao lưu HS nghèo vượt khóCâu hỏi giao lưu HS nghèo vượt khóCâu hỏi giao lưu HS nghèo vượt khóCâu hỏi giao lưu HS nghèo vượt khóCâu hỏi giao lưu HS nghèo vượt khóCâu hỏi giao lưu HS nghèo vượt khó CÂU HỎI GIAO LƯU THẮP SÁNG ƯỚC MƠ Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, bậc phụ huynh em học sinh thân mến Trong năm học 2018 – 2019, trường có nhiều em có hồn cảnh khó khan cố gắng vượt khó học tốt, nhiên lên có em: Hồng Anh Minh Quốc vượt khó học tập Hơm nay, nhà trường có tổ chức buổi giao lưu để em nói lên hồn cảnh ước mơ tương lai Cơ mời em Anh: - Em giới thiệu hồn cảnh gia đình em - Ngồi học em làm để phụ giúp gia đình? - Phụ giúp ba mẹ vậy, thời gian em học bài? - Cô biết em vừa đạt viết viết đẹp cấp trường, em chia sẻ cảm xúc - Ban ngày học, nhà phụ giúp việc nhà,thế thời gian để em luyện chữ? - Trong học kì em htt môn học nào? Mặc dù phải phụ giúp gia đình, bạn Anh ln hồn thành xuất sắc tất môn học năm liên tục hk Các em thấy bạn có giỏi khơng nè Vậy em tặng bạn tràng pháo tay nè - Ước mơ tương lai em gì? Cơ cảm ơn em, cô chúc cho ước mơ em sớm thành thực nha! Cô mời Quốc, em giới thiệu thân gia đình cho bạn biết nha! - Hằng ngày, em đến trường phương tiện gì? - Cơ biết đoạn đường từ nhà em đến trường cây, thề ngày lần có làm cho em cảm thấy mệt khơng? - Thế đâu động lực để em học ngày? Bạn Quốc thật đáng khen không em? Các em nhớ noi gương bạn học ngày nha! - Ngoài học, nhà em làm để phụ giúp gia đình? - Thế ước mơ tương lai em gì? - Ngay từ em có đặt mục tiêu cho để hồn thành ước mơ tương lai chưa nè? Một ước mơ thật đẹp, cô chúc cho ước mơ em thành thực nha! Qua buổi giao lưu em có điều muốn chia sẻ với bạn không nè, cô mời Anh Cô cảm ơn em, buổi giao lưu đến hết rồi, cô chúc cho bạn nói riêng tất em cô gắng học thật tốt hồn thành ước mơ tương lai nha! ... đẹp, cô chúc cho ước mơ em thành thực nha! Qua buổi giao lưu em có điều muốn chia sẻ với bạn không nè, cô mời Anh Cô cảm ơn em, buổi giao lưu đến hết rồi, cô chúc cho bạn nói riêng tất em gắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi giao lưu HS nghèo vượt khó, Câu hỏi giao lưu HS nghèo vượt khó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay