Báo cáo đợt thi đua thứ 3 năm học 20182109 của Liên đội THCS

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 01:07

Báo cáo đợt thi đua thứ 3 năm học 20182109 của Liên đội THCS Báo cáo đợt thi đua thứ 3 năm học 20182109 của Liên đội THCS Báo cáo đợt thi đua thứ 3 năm học 20182109 của Liên đội THCS Báo cáo đợt thi đua thứ 3 năm học 20182109 của Liên đội THCS Báo cáo đợt thi đua thứ 3 năm học 20182109 của Liên đội THCS Báo cáo đợt thi đua thứ 3 năm học 20182109 của Liên đội THCS Báo cáo đợt thi đua thứ 3 năm học 20182109 của Liên đội THCS Báo cáo đợt thi đua thứ 3 năm học 20182109 của Liên đội THCS HĐĐ HUYỆN THANH OAI LIÊN ĐỘI THCS TÂN ƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:173/BC-LĐTHCS TƯ Tân Ước, ngày 27 tháng 12 năm 2018 Độc lập- Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI ĐỢT 3- CHỦ ĐIỂM: “TIẾP BƯỚC CHA ANH” (Từ ngày 21/11/2018 đến 31/12/2018) I KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Kết đạt * Nội dung 1: Triển khai thực phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo điều bác Hồ dạy” - Hoạt động 1: Thiếu nhi Thanh Oai - Yêu tổ quốc, yêu đồng bào + Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi lịch sử, truyền thống dân tộc: phối hợp với Hội CCB, Đoàn xã giáo dục truyền thống ngày 22/12 với hình thức tổ chức “Hành trình đỏ”: nghe nói chuyện lịch sử, thi tìm hiểu truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam Ngày hội Quốc phòng tồn dân, thắp nến tri ân, đặt hoa đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ Phát động thi tìm hiểu anh hùng liệt sỹ Vừ A Dính ” Người anh hùng nhỏ tuổi chí lớn” tới 100% chi đội vào sinh hoạt lớp tuần 18 Thời gian dự kiến thu chấm 15/01/2019 + Giáo dục đạo đức, nếp sống: Phát động thi viết ” Mẹ tâm trí con”, tuyên truyền kỹ sống sử dụng internet hiệu cho học tập, thực nếp sống lịch văn minh cho học sinh Hà Nội + Tổ chức hoạt động xã hội từ thiện: Tham gia ủng hộ học sinh có hồn cảnh khó khăn huyện Thơng Nơng – Cao Bằng chương trình “ Hành trình nhân 2018” với tổng số tiền 2.520.000đ ( Hai triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng) Đồng thời Hội thu kế hoạch nhỏ: kết 100% đội viên chi đội tham gia, tổng số giấy cũ thu gom 570kg giấy nộp Hội đồng đội huyện Thanh Oai theo kế hoạch Hưởng ứng chương trình “ Chương trình triệu ủng hộ thiếu nhi có hồn cảnh khó khăn”, tồn Liên đội ủng hộ 260 Liên đội nộp Hội đồng đội để ủng hộ học sinh khó khăn số 241 Số lại 19 để thưởng cho học sinh có hồn ảnh khó khăn đạt thành tích tốt học kỳ năm học 2018-2019 + Thực nghiêm túc Lễ Chào cờ sinh hoạt cờ tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với hoạt động giáo dục thiếu nhi, định hướng cho em phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh đồn viên Đồn TNCS Hồ Chí Minh - Hoạt động2: Thiếu nhi Thanh Oai - Học tập tốt, lao động tốt + Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực nghiêm túc nề nếp học đường, giữ kỷ luật học, trung thực thi cử Phát huy tính chủ động, sáng tạo đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng đội viên: Các đội viên tham dự kỳ thi học kỳ môn đạt kết cao: Về hạnh kiểm: Khố i SL % SL 83 81 75 68 97.59 % 90.67 % 69.84 % 92.54 % 88.54 % Tốt 63 44 67 62 Tổng Hạnh kiểm Khá TB Tổn g số HS 288 255 % SL 2.41% 14 9.33% 22.22 % 5 7.46% 28 9.72% Yếu % SL % 0.00 % 0.00 % 7.94 % 0.00 % 1.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0 0 Về học lực: Khố i Tổn g số HS SL 83 19 Giỏi 75 14 63 13 67 22 288 68 Tổng Học lực TB Khá % SL % SL 22.89 % 18.67 % 20.63 % 32.84 % 23.61 % 56 67.47 % 50.67 % 30.16 % 41.79 % 48.96 % 38 19 28 141 22 29 16 75 Yếu % SL 9.64% 29.33 % 46.03 % 23.88 % 26.04 % % 0.00 % 1.33 % 3.17 % 1.49 % 1.39 % Kém SL 0 0 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Học sinh giỏi cấp huyện lớp 9: Tồn trường có 15 học sinh đạt giải cấp huyện ( có 01 em đạt giải ba), có 07 học sinh vào ơn thi vòng có 01 em dự thi cấp thành phố mơn Địa lý Duy trì phát triển hoạt động câu lạc học tập, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức ngoại ngữ, tin học, tích cực tìm hiểu khoa học; định hướng cho em tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh; - Hoạt động 3: Thiếu nhi Thanh Oai - Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt + Hướng dẫn em xây dựng phương pháp học tập tốt, phân công giúp đỡ bạn học yếu, bạn có hồn cảnh khó khăn vươn lên học tốt Đặc biệt học sinh lớp để thi vào lớp 10 có kết cao Tổ chức hoạt động nêu gương, tuyên dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt hàng tháng cách cho học sinh thi viết đọc chương trình phát măng non nhà trường, đăng lên cổng thông tin điện tử nhà trường gửi dự thi + Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục văn hóa ứng xử, ý thức tự giác chấp hành pháp luật thiếu nhi, đặc biệt Luật Giao thông đường bộ, thực việc độibảo hiểm cho trẻ em tham gia giao thông: Phát động thi vẽ tranh ” Chiếc ô tô mơ ước em”, chi đội luyện tập tiết mục văn nghệ tìm hiểu Luật giao thông để chuẩn bị tổ chức Chuyên đề ” An tồn giao thơng năm 2018-2019” vào tháng 01 năm 2019; Thực quyền bổn phận trẻ em theo Công ước quốc tế Quyền trẻ em Luật trẻ em tới 100% Chi đội Tổ chức, nhân rộng mơ hình câu lạc bộ, diễn đàn phát huy quyền tham gia trẻ em Triển khai nhân rộng mơ hình hay, cách làm tốt cảm hóa, giáo dục thiếu nhi chậm tiến, thiếu nhi vi phạm pháp luật đội viên chi đội 9B, 8B - Hoạt động 4: Thiếu nhi Thanh Oai - Giữ gìn vệ sinh thật tốt + Tiếp tục triển khai có hiệu phong trào “Kế hoạch nhỏ”, xây dựng cảnh quan môi trường học đường xanh, sạch, đẹp Hướng dẫn cho thiếu nhi biết bảo vệ, trồng chăm sóc xanh, vườn hoa, thảm cỏ trường học cộng đồng Rèn luyện cho em ý thức thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà cửa, trường lớp, đường phố, ngõ xóm, thơn + Tiếp tục tun truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ mơi trường thơng qua hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ xanh, thu nhặt, vứt rác nơi quy định, dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên - Hoạt động 5: Thiếu nhi Thanh Oai - Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm + Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo điều Bác Hồ dạy” với nội dung: giáo dục đạo đức, lối sống, thi đua học tập + Tiếp tục thực nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: thi đua học tập đạt kết cao học kỳ * Nội dung 2: Công tác xây dựng Đội - Hoạt động 6: Xây dựng Đội vững mạnh – Cùng tiến bước lên Đồn + Chương trình rèn luyện đội viên: Tuyên truyền tầm quan trọng sức khỏe định hướng, hướng dẫn cho thiếu nhi rèn luyện sức khỏe thường xuyên vào chào cờ đầu tuần Đẩy mạnh tổ chức hoạt động thể dục, thể thao: Tham dự thi thể dục thể thao Phòng giáo dục phát động Đẩy mạnh nhân rộng hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ sống, kỹ thực hành xã hội cho thiếu nhi: giáo dục kỹ tự bảo vệ, phòng chống tai nạn thương tích, định hướng, hướng dẫn cho em việc giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, sử dụng đồ chơi an tồn, khơng có chất độc hại; tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu trường học; Đã thành lập, nhân rộng mơ hình câu lạc “Phóng viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”,"Bạn giúp bạn", "Đôi bạn tiến" tới chi đội Duy trì hoạt động "Đội tuyên truyền măng non", "Đội đỏ" công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an tồn vệ sinh thực phẩm giữ gìn trật tự an tồn giao thơng đặc biệt khu vực cổng trường vào tan học Nâng cao chất lượng hoạt động "Đội Nghi lễ"; hình thành nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực người đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh + Cơng tác đội viên: lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai hoạt động lên lớp nhà trường Triển khai hướng dẫn hoạt động dành cho đội viên lớn gắn với cơng tác phát triển đồn viên Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đồn viên + Cơng tác xây dựng tập thể Đội ( liên đội, chi đội: Xây dựng tập thể liên đội, chi đội đoàn kết gắn bó Thúc đẩy hoạt động tự quản Liên đội, Chi đội đội viên + Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội Đã tổ chức lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán Chỉ huy liên đội, chi đội cho năm học sau với phương châm kế cận phát huy Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi chi đội trưởng chi đội đỏ cảu lớp học kỳ + Công tác kiểm tra: Tổ chức kiểm tra nếp sống đội viên đợt Kết quả: Tốt: 9A, 8A, 7A, 6A, 6B, 6C, 7B Khá: 8B, 9B - Hoạt động 7: Công tác xây dựng đội ngũ cán phụ trách thiếu nhi + Tham dự họp giao ban tập huấn đầy đủ theo đạo Phòng giáo dục Hội đồng đội tập huấn sơ cứu tai nạn thương tích, tun truyền giao thơng Phương Trung, Bình Minh + Không ngừng học tập nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác Đội phong trào thiếu nhi trường học; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp làm việc theo phương châm “Vững vàng tư tưởng trị, chun mơn nghiệp vụ sáng tạo tổ chức hoạt động Đội” Tích cực hưởng ứng vận động “Mỗi thầy, giáo tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo”, “Vì đàn em thân yêu”, Một số tồn tại: - Một số chi đội chưa thực tốt nội quy nhà trường chưa tham gia nhiệt tình phong trào Liên đội phát động chi đội 9B, 8B - Kinh phí tổ chức phong trào II TRỌNG TÂM CƠNG TÁC ĐỢT 2, CHỦ ĐIỂM “ CÙNG TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN” (Từ đầu học kỳ đến ngày 26/03/2019) - Tổ chức chun đề giáo dục an tồn giao thơng cho đội viên: Thi tiểu phẩm, Rung chuông vàng - Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) - Tổ chức tìm hiểu Đồn cho đội viên trưởng thành; Giới thiệu đội viên lớn để bồi dưỡng kết nạp vào Đồn TNCS Hồ Chí Minh - Phát động đợt thi đua thứ đến 26/03, lớp đăng ký thi đua tuần - ngày học tốt, đăng kí Dạnh hiệu: “Lớp 26/03, Học sinh 26/3” với tiêu chí đề - 100% chi đội làm tập san báo tranh chào mừng ngày26/03 - Tổ chức “Hội vui học tập”, thi văn nghệ, TDTT chào mừng ngày 26/03 Mỗi lớp 02 tiết mục văn nghệ thuộc chủ đề Đoàn Đội, quê hương, đất nước Thi thể dục thể thao mơn kéo co, bóng bàn, cờ vua, cầu lông, nhảy bao bố - Tổ chức hội diễn văn nghệ mít tinh kỷ niệm ngày 26/03 - Phát thưởng cho chi đội, HS đạt danh hiệu: “Lớp 26/3, Học sinh 26/3” - Tổ chức kiểm tra nếp sống đội viên đợt - Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” đợt 2, ủng hộ quỹ “Những viên gạch hồng đàn em thân yêu”, ” Một triệu ủng hộ học sinh có hồn cảnh khó khăn” - Sơ kết thi đua đợt 3, Phát động thi đua đợt Trên báo cáo đợt thi đua thứ Liên đội THCS Tân Ước, phương hướng đợt thi đua thứ Liên đội mong nhận đóng góp ý kiến Hội đồng đội huyện Thanh Oai để báo cáo hoàn chỉnh Liên đội xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA BGH T/ M BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI GIÁO VIÊN TPT (đã ký) Phạm Thanh Tâm ... Một triệu ủng hộ học sinh có hồn cảnh khó khăn” - Sơ kết thi đua đợt 3, Phát động thi đua đợt Trên báo cáo đợt thi đua thứ Liên đội THCS Tân Ước, phương hướng đợt thi đua thứ Liên đội mong nhận... Giới thi u đội viên lớn để bồi dưỡng kết nạp vào Đồn TNCS Hồ Chí Minh - Phát động đợt thi đua thứ đến 26/ 03, lớp đăng ký thi đua tuần - ngày học tốt, đăng kí Dạnh hiệu: “Lớp 26/ 03, Học sinh 26 /3 ... xây dựng tập thể Đội ( liên đội, chi đội: Xây dựng tập thể liên đội, chi đội đoàn kết gắn bó Thúc đẩy hoạt động tự quản Liên đội, Chi đội đội viên + Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội Đã tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đợt thi đua thứ 3 năm học 20182109 của Liên đội THCS, Báo cáo đợt thi đua thứ 3 năm học 20182109 của Liên đội THCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay