Giáo án phát triển tình cảm thẩm mĩ 4 tuổi dạy bé mời bạn ăn

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 00:57

Giáo án phát triển tình cảm thẩm mĩ 4 tuổi dạy bé mời bạn ănGiáo án phát triển tình cảm thẩm mĩ 4 tuổi dạy bé mời bạn ănGiáo án phát triển tình cảm thẩm mĩ 4 tuổi dạy bé mời bạn ănGiáo án phát triển tình cảm thẩm mĩ 4 tuổi dạy bé mời bạn ănGiáo án phát triển tình cảm thẩm mĩ 4 tuổi dạy bé mời bạn ănGiáo án phát triển tình cảm thẩm mĩ 4 tuổi dạy bé mời bạn ănGiáo án phát triển tình cảm thẩm mĩ 4 tuổi dạy bé mời bạn ănGiáo án phát triển tình cảm thẩm mĩ 4 tuổi dạy bé mời bạn ăn PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THẠNH TRƯỜNG MẦM NON 13 ĐỀ TÀI : Dạy Hát : MỜI BẠN ĂN Giáo viên : Trương Mộng Vũ Linh Lớp : Lá Ngày : 20/10/2016 Năm học : 2016-2017 Dạy hát : MỜI BẠN ĂN I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Dạy trẻ làm quen với lời giai điệu hát “ Mời bạn ăn” II/ CHUẨN BỊ - Nhạc “ Mời bạn ăn” III/ TIẾN HÀNH + HOẠT ĐỘNG : Trò chơi ổn định : Bóng tròn to - Cơ giới thiệu tên hát “Mời bạn ăn” –tác giả Trần Ngọc - Cho trẻ nghe nhạc có lời “Mời bạn ăn” + HOẠT ĐỘNG : - Cô hát + đánh nhịp (1 lần) cho trẻ nghe - Cơ trẻ trò chuyện nội dung hát “Mời bạn ăn” - Cô dạy trẻ đọc lời hát - Cô dạy hát câu +đánh nhịp (chú ý sữa sai cho trẻ) - Cho trẻ hát + cô đánh nhịp - Cơ mời nhóm đứng lên hát + cô đánh nhịp - Cô trẻ hát + nhạc + HOẠT ĐỘNG : - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi âm nhạc : Hát to- hát nhỏ, hát theo tay cô, đọc ráp - Cô trẻ đứng dậy vận động tự theo hát “Mời bạn ăn” .. .Dạy hát : MỜI BẠN ĂN I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Dạy trẻ làm quen với lời giai điệu hát “ Mời bạn ăn II/ CHUẨN BỊ - Nhạc “ Mời bạn ăn III/ TIẾN HÀNH + HOẠT ĐỘNG :... tên hát Mời bạn ăn –tác giả Trần Ngọc - Cho trẻ nghe nhạc có lời Mời bạn ăn + HOẠT ĐỘNG : - Cô hát + đánh nhịp (1 lần) cho trẻ nghe - Cơ trẻ trò chuyện nội dung hát Mời bạn ăn - Cô dạy trẻ... Mời bạn ăn - Cô dạy trẻ đọc lời hát - Cô dạy hát câu +đánh nhịp (chú ý sữa sai cho trẻ) - Cho trẻ hát + cô đánh nhịp - Cơ mời nhóm đứng lên hát + cô đánh nhịp - Cô trẻ hát + nhạc + HOẠT ĐỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phát triển tình cảm thẩm mĩ 4 tuổi dạy bé mời bạn ăn, Giáo án phát triển tình cảm thẩm mĩ 4 tuổi dạy bé mời bạn ăn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay