Chủ đề: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

18 8 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2019, 00:56

Chủ đề: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhChủ đề: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhChủ đề: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhChủ đề: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhChủ đề: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhChủ đề: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhChủ đề: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trìnhChủ đề: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Giáo án Đại số GV Nguyễn Thị Hà TÊN CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH Cơ sở hình thành chủ đề: Chủ đề hình thành từ kiến thức giải bải tốn cách lập hệ phương trình sách giáo kho Thời gian dự kiến: Từ tiết 41 – tiết 43 Tiết 41: Giải tốn cách lập hệ phương trình Tiết 42: Giải toán cách lập hệ phương trình (tiếp) Tiết 43: Luyện tập NỘI DUNG CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TỐN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH I Mục tiêu Kiến thức - HS biết giải toán cách lập hệ phương trình, bước giải tốn cách lập hệ phương trình Kĩ - Học sinh có kĩ đọc kĩ đề bài, phân tích đề Từ biết chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn - Học sinh có kĩ biểu diễn đại lượng tốn qua ẩn - Học sinh có kĩ tìm mối liên hệ đại lượng bài, từ lập phương trình để lập hệ phương trình - Học sinh có kĩ giải hệ phương trình xác - Học sinh có kĩ xử lí kết trả lời xác tốn - Hình thành tiếp tục phát triển kĩ phân tích, tổng hợp, phán đốn, vận dụng kiến thức toán học thực tế biết để giải toán cách lập hệ phương trình Thái độ Thích học tập mơn, có ý thức vận dụng kiến thức Toán học vào thực tế sống, thấy mối quan hệ qua lại Toán học thực tiễn Phát triển lực: Phát triển lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực giao tiếp hợp tác, lực tính tốn, lực sử dụng ngôn ngữ II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Chuẩn bị: thước, bảng phụ, máy tính bỏ túi Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số GV Nguyễn Thị Hà III BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CẦN ĐẠT ĐƯỢC Vận dụng Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cao thấp - Học sinh biết - Từ ví dụ - Học sinh áp - Học sinh áp giải đơn giản học dụng dụng toán sinh nắm bước giải bước giải Khái niệm cách lập hệ bước giải toán cách toán cách bước phương trình tốn lập hệ phương lập hệ phương giải tốn cách lập hệ trình để giải trình để giải cách lập phương trình, số tốn số tốn dạng hệ phương yêu cầu dạng thực tế thực tế phức tạp trình bước đơn giản Dạng tốn tìm số Dạng tốn chuyển động, làm chung cơng việc - Nắm vững công thức liên hệ đại lượng chuyển động , làm chug công việc Trường THCS Gia Hòa - Hình thành nắm điều kiện phân số, chữ số, số thập phân - Học sinh áp dụng bước giải tốn cách lập hệ phương trình để giải số tốn dạng tìm số đơn giản - Học sinh áp dụng bước giải toán cách lập hệ phương trình để giải số tốn dạng tìm số phức tạp, cần phải suy luận nhiều - Hiểu rõ khái niệm nhanh hơn, chậm hơn, sớm hơn, muộn để lập phương trình từ đại lượng liên quan - Học sinh áp dụng bước giải toán cách lập hệ phương trình để giải số toán dạng chuyển động đơn giản, toán làm chung công việc - Học sinh áp dụng bước giải tốn cách lập hệ phương trình để giải số toán dạng chuyển động phức tạp Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số GV Nguyễn Thị Hà IV HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRONG CHỦ ĐỀ Mức độ nhận biết Câu 1.1.1 Thế giải toán cách lập hệ phương trình? Câu 1.1.2 Hãy viết dạng số có chữ số ta gọi số làm ẩn? Câu 1.1.3 Khi viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại ta số nào? Câu 1.1.4 Lập phương trình biểu thị hai lần chữ số hàng đơn vị lớn chữ số hàng chục đơn vị? Câu 1.1.5 Lập phương trình biểu thị số bé số cũ 27 đơn vị Câu 2.1.1 Khi hai xe gặp thời gian xe khách bao lâu? Câu 2.1.2 Tương tự thời gian xe tải giờ? Câu 2.1.3 Chọn ẩn đặt điều kiện cho ẩn? Câu 3.1.1 Bài tốn có đại lượng nào? Câu 3.1.2.Cùng khối lượng cơng việc, thời gian hồn thành cơng việc suất hai đại lượng có quan hệ Mức độ thông hiểu Câu 1.2.1 Từ ví dụ giải tốn cách lập hệ phương trình, nêu bước giải tốn cách lập hệ phương trình? Yêu cầu cụ thể bước? Câu 1.2.2 ?2 (SGK – 21) Câu 2.2.1 Trong tốn có đại lượng nào? Câu 2.2.2 Khi nói xe nhanh vận tốc ntn? Câu 2.2.3 ?3 (SGK – 21) Câu 2.2.4 Khi nói xe đến sớm nghĩa thời gian ntn? Câu 2.2.5 ?4 (SGK – 21) Câu 2.2.6 ?5 (SGK – 21) Câu 3.2.1 Khi người hồn thành cơng việc x ngày ngày người làm phần công việc? Câu 3.2.2 Khi người hồn thành cơng việc x ngày a ngày người làm phần cơng việc? Câu 3.3.3 Khi người hồn thành cơng việc x ngày sau nửa thời gian người làm phần công việc? Câu 3.3.4: cho biết dạng toán thường giải cách lập hệ pt? Mức độ vận dụng cấp thấp Câu 1.3.1 Tìm giá trứng gà trứng vịt biết giá trứng gà trứng vịt 10 000 đồng Giá trứng gà trứng vịt 9600 đồng Câu 1.3.2 Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 340 m Ba lần chiều dài lần chiều rộng 20 m Tính kích thước mảnh vườn? Câu 2.3.1 Tìm hai số tự nhiên biết tổng chúng 1008, lấy số chia số thương 2, dư 123 Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số GV Nguyễn Thị Hà Câu 2.3.2 Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết lần chữ số hàng đơn vị lớn chữ số hàng chục Nếu đổi chỗ chữ số cho số nhỏ số cũ 27 Câu 3.3.2 Một ô tô dự định từ A đến B lúc 12 trưa Nếu xe với vận tốc 35km/h đến B chậm 2h so với dự định Nếu xe với vận tốc 50km/h đến B sớm 1h so với dự định Tính quãng đường AB thời điểm xe xuất phát từ A Mức độ vận dụng cấp cao Câu 1.3.1 Tính độ dài cạnh góc vng tam giác vuông, biết tăng cạnh lên 3cm diện tích tam giác tăng thêm 36cm Nếu cạnh giảm 2cm, cạnh giảm 4cm diện tích tam giác giảm 26cm2 Câu 3.4.3 Bác Tồn xe đạp từ thị xã làng, cô Ba xe đạp từ làng lên thị xã Họ gặp bác Tồn 1h rưỡi, Ba 2h Nếu hai người từ hai địa điểm khởi hành sau 1h 15 phút họ cách 10.5km Tính vận tốc người biết làng cách thị xã 38km Câu 4.3.2 Hai người làm xong công việc 16 Nếu người thứ làm giờ, người thứ hai làm 25% công việc Hỏi làm người làm xong cơng việc bao lâu? Hướng dẫn đáp án Mức độ nhận biết Câu 1.1.1: Giải toán cách lập hệ phương trình dựa vào đề bài, chọn lập phương trình ẩn biểu thị mối quan hệ sau giải, kết luận Câu 1.1.2: ab Câu 1.1.3: ba Câu 1.1.4:  x  y  (10 x  y )  (10 y  x)  27 Câu 1.1.5: � x  y  Câu 2.1.1 48 phút Câu 2.1.2 48 phút Câu 2.1.3 Gọi vận tốc xe tải x (km/h; x > 0) vận tốc xe khách y (km/h; y > 0) Câu 3.1.1 hai đội, thời gian, công việc Câu 3.1.2 hai đại lượng tỉ lệ nghịch Mức độ thông hiểu Câu 1.2.1 Giải toán cách lập hệ pt: Bước 1: Lập hệ phương trình: - Chọn ẩn vầ đặt điều kiện thích hợp cho ẩn - Biểu diễn đại lượng chưa biết theo ẩn - Lập phương trình ẩn vừa gọi Bước 2: Giải hệ phương trình nói Bước 3: Kết luận sau đối chiếu kiều kiện Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số GV Nguyễn Thị Hà �x  2y  1 �y  �y  � � � x  y  � �x   � �x  � Câu 1.2.2 Từ (1) (2) ta có hpt: (t/m đk) Vậy số cần tìm 74 Câu 2.2.1 quãng đường, vận tốc, thời gian Câu 2.2.2 vận tốc lớn Câu 2.2.3 y - x = 13 Câu 2.2.4 thời gian hết 14 Câu 2.2.5 x + y = 189 Câu 2.2.6   x  y 13   14  x  y 189    x  y 13  y 49   14 x  y 945   x 36 (TMĐK) Câu 3.2.1 x a Câu 3.2.2 x Câu 3.2.3 cơng việc Câu 3.2.4: dạng tốn tìm số, tốn chuyển động, dạng tốn làm chung cơng việc Mức độ vận dụng cấp thấp Câu 1.3.1 Gọi giá qủa trứng gà x ( đồng, x > 0) Giá trứng vịt y (đồng, y > 0) x  y  10000 � �x  1100 �� � �y  900   TMĐK  Theo bài, có hệ pt: �3x  y  9600 Vậy giá qủa trứng gà 1100 đồng, giá 1 trứng vịt 900 đồng Câu 1.3.2 Gọi chiều dài sân trường a (m, a>0) Chiều rộng sân trường b (m, b>0) 2a  2b  340 � a  100 � �� � b  70 � Theo ta có hệ pt: �3a  4b  20 Vậy chiều dài sân trường 100m, chiều rộng 70m Câu 2.3.1 Gọi số cần tìm lần luwowht a b ( a>b) a  b  1008 � a  713 � �� � Theo có hệ pt: �a  2b  123 �b  295 (TMĐK) Vậy số thứ 713, số thứ hai 295 Câu 2.3.2 Gọi chữ số hàng chục số cần tìm x Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số Chữ số hàng đơn vị số cần tìm y, điều kiện < x �9; < y �9 Theo ta có hpt: �x  2y  1 �y  � � �x  y  � �x   GV Nguyễn Thị Hà �y  � x 7 � � thoả mãn ĐK Vậy số cần tìm 74 Câu 3.3.2 Gọi độ dài quãng đường AB x (km; x> 0) thời gian dự định y (h; y> 1) Thời gian xe chạy hết quãng đường với vận tốc 30 km/h y + ( giờ) Theo ta có phương trình: x = 35 ( y + 2) Thời gian xe chạy hết quãng đường với vận tốc 50 km/h y - 12 ( giờ) Theo ta có phương trình: x = 50 ( y - 1) Do ta có hệ phương trình  x 35(y  2)   x 50(y  1)   x  35y 70  y 8    x  50y 50   x 350 (TMĐK) Vậy quãng đường ô AB 350 km thời điểm xuất phát ô tô A 12 - = ( sáng) Mức độ vận dụng cấp cao Câu 1.3.1 Gọi độ dài cạnh góc vuông thứ tam giác vuông x (cm, x > 2) Và độ dài cạnh góc vng thứ hai tam giác vuông y (cm, y > 4) Diện tích tam giác vng (xy):2 Độ dài cạnh sau tăng cm x + cm y + cm diện tích tam (x  3).(y  3) giác (cm2) Theo ta có phương trình (x  3).(y  3) xy = + 36 (1) Độ dài cạnh thứ sau giảm cm x - cm độ dài cạnh thứ hai sau (x  2).(y  4) giảm cm y - cm diện tích tam giác (cm2) Theo ta có phương trình Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số GV Nguyễn Thị Hà (x  2).(y  4) xy = - 26 (2) Từ (1) (2) ta có hệ phương trình  (x  3).(y 3) xy = +36 (1)  2   (x  2).(y- 4) = xy - 26 (2)  2 Giải hệ phương trình ta  x 9   y 12 (TMĐK) Vậy độ dài hai cacnh góc vuong tam giác vuông tam giác vuông cm 12 cm Câu 3.4.3 Gọi vận tốc bác Tồn x (km/h) vận tốc Ba y (km/h) Đk: x, y > Lần đầu quãng đường bác Toàn 1,5 x (km) Quãng đường cô Ba 2y (km) Theo ta có phương trình: 1,5 x + 2y = 38 Lần sau quãng đường hai người (x + y ) (km) Ta có phương trình : (x + y ) = 38 - 10,5  x + y = 22 1,5 x  y 38 1,5 x  y 38  x 12    x  y  22 x  y  44    y 10   ta có hệ phương trình (TMĐK) Vậy vận tốc bác Tồn 12 km/h Vận tốc cô Ba 10 km/h Câu 3.3.2 Gọi thời gian người thứ I làm hồn thành cơng việc x (ngày, x > 16) Và thời gian người thứ II làm hồn thành công việc y (ngày, y > 16) Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số GV Nguyễn Thị Hà Trong ngày người thứ I làm x (công việc) Trong ngày người thứ II làm y (công việc) -Người thứ làm giờ, người thứ hai làm 25% công   việcnên ta có phương trình: x y (1) Hai đội làm chung 16 ngày HTCV, nên ngày hai đội làm 16 (công việc) 1   x y 16 (2) Vậy ta có phương trình: Từ (1) (2) ta có hệ phương trình �3 �x  y  � � �1   � �x y 16 1 Đặt x = u; y = v Hệ cho trở thành : � 3a  6b  � � 4� � � a b  16 � � a � � 24 � �b  � 48 (TMĐK) Thay lại: x = 24 (TMĐK) y = 48 (TMĐK) Trả lời: Người thứ làm riêng HTCV 24 ngày; Người thứ hai làm riêng HTCV 48 ngày V GIÁO ÁN CỦA CHỦ ĐỀ: Dạy tiết sau: Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số Tiết 41 GV Nguyễn Thị Hà Ngày soạn: 01/01/2019 Ngày dạy: 09/01/2019 CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TỐN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH §5: GIẢI BÀI TỐN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH I MỤC TIÊU : Kiến thức: Nắm phương pháp giải tốn cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn Biết cách chuyển tốn có lời văn sang tốn giải hệ phương trình bậc hai ẩn Vận dụng bước giải toán cách lâp hệ hai phương trình bậc hai ẩn Kỹ năng: Rèn lực tư duy, phân tích Thái độ: Có ý thức liên hệ điều học với thực tiễn Giáo dục kĩ sống: Kĩ giao tiếp, hoạt động cá nhân Phát triển lực - Năng lực trình bầy tốn giải tốn cách lập hệ phương trình - Năng lực sử dụng gơn ngữ tốn học - Năng lực tổng hợp, làm việc theo nhóm II CHUẨN BỊ : GV : SGK, thước, phấn màu HS : Máy tính bỏ túi, đọc trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (6’) - Tổ chức lớp: Sĩ số: 9A 9B - Kiểm tra cũ: HS Nêu bước giải toán cách lập phương trình (lớp 8) - Giới thiệu mới: bước giải toán cách lập hệ phương trình tương tự với giải tốn cách lập phương trình B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (25’) Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Nghiên cứu Ví dụ Ví dụ (SGK – Tr20) (12’) -Cho hs nghiên cứu VD1 ? Hãy viết dạng số có chữ số Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số ta gọi số làm ẩn? ? Bài tốn có đại lượng chưa biết? GV: Ta chọn hai đại lượng làm ẩn ? Nêu điều kiện ẩn? ? Biểu thị số cần tìm theo x y ? Khi viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại ta số nào? ?Lập phương trình biểu thị hai lần chữ số hàng đơn vị lớn chữ số hàng chục đơn vị H: Thực theo nhóm GV Nguyễn Thị Hà Giải: Gọi chữ số hàng chục số cần tìm x Chữ số hàng đơn vị số cần tìm y, điều kiện < x �9; < y �9 � số cần tìm 10x + y Vì hai lần chữ số hàng đơn vị lớn chữ số hàng chục đv ta có pt 2y = x + hay x – 2y = -1 (1) Khi viết theo thứ tự ngược lại ta số ?Lập phương trình biểu thị số bé 10y + x số cũ 27 đơn vị? Vì số bé số cũ 27 đv nên ta có H: Thực theo nhóm pt: 10x + y = 10y + x + 27 � G: Kết hợp hai phương trình ta x – y = (2) Từ (1) (2) ta có hpt:   x  y 1  �x  2y  1 �y  x  y   � � hệ phương trình �x  y  � �x   �y  Gọi học sinh giải hệ phương trình � trả lời tốn x7 � � thoả mãn ĐK Hoạt động 2: Nghiên cứu Ví dụ Vậy số cần tìm 74 Gọi học sinh đọc đề tốn Ví dụ (SGK – Tr21) (13’) Một xe tải từ TP HCM đến TP Cần Thơ dài 189km Sau xe tải xuất phát xe khách bắt đầu từ TP Cần Thơ đến TP HCM gặp xe tải sau 1h48' Tính vận tốc xe biết xe khách nhanh xe tài 13km/h GV: Vẽ sơ đồ toán Học sinh vẽ sơ đồ vào ?Khi hai xe gặp thời gian xe Giải: khách bao lâu? TPHCM ?Tương tự thời gian xe tải 189 km giờ? Xe tải ? Bài toán yêu cầu ta tính đại lượng nào? Xe tải ? Chọn ẩn đặt điều kiện cho ẩn? HS: Trả lời G: Ghi bổ sung vào sơ đồ Đổi 48 phút = GV: Yêu cầu học sinh nhóm làm Gọi vận tốc xe tải x (km/h; Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 C Thơ Xe khách Sau 1h Xe khách Giáo án Đại số tập ?3; ?4 ?5 GV Nguyễn Thị Hà x > 0) vận tốc xe khách y (km/h; y > 0) Vì xe khách nhanh xe tải 13 km/h nên ta có phương trình y - x = 13 (13) Khi hai xe gặp xe khách quãng đường y (km) Khi hai xe gặp xe tải quãng GV: Kiểm tra hoạt động nhóm 14 đường x + x = x (km) Đại diện nhóm báo cáo kết Vì quãng đường từ TP HCM đến Thành Phố Cần Thơ dài 189 km nên ta có phương trình 14 x + y = 189 Đại diện nhóm lên bảng trình bày GV: Kiểm tra thêm kết vài Do ta có hệ phương trình   x  y 13 nhóm GV: nhận xét bổ sung    x  y 13  14 x  y  189   5  14 x  y 945  y 49   x 36 (TMĐK) Vậy vân tốc xe tải 36 km/h Vận tốc xe khách 49 km/h C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (2’) HS đứng chỗ nêu lại bước giải tốn cách lập hệ phương trình? Ở bước cần ý điều gì? D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8’) Yêu cầu HS làm 28 SGK – Tr.22 Hướng dẫn: - Gọi số cần tìm a b ĐK a,b gì? - tổng chúng 1006 ta có pt nào? - Phép chia có dư Từ lập pt 2? E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, SÁNG TẠO, MỞ RỘNG( 3’) - Xem lại VD BT Nắm phương pháp giải toán cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn -Rèn luyện cách chuyển tốn có lời văn sang tốn giải hệ phương trình bậc hai ẩn -Làm 29, 30 (tr - 22 sgk.) - Về nhà trả lời câu hỏi sau: Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019  Giáo án Đại số GV Nguyễn Thị Hà ? Khi người hoàn thành cơng việc x ngày ngày người làm phần công việc? ? Khi người hồn thành cơng việc x ngày a ngày người làm phần cơng việc? ? Khi người hồn thành cơng việc x ngày sau nửa thời gian người làm phần công việc? -Xem trước Tiết 42 Ngày soạn: 06/01/2019 Ngày dạy: 16/01/2019 CHỦ ĐỀ: GIẢI BÀI TỐN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH §6: GIẢI BÀI TỐN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (tiếp theo) I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Biết cách chuyển tốn có lời văn sang tốn giải hệ phương trình bậc hai ẩn Vận dụng bước giải toán cách lâp hệ hai phương trình bậc hai ẩn Vận dụng bước giải toán cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn Kỹ năng: Có kĩ phân tích giải tốn dạng làm chung, làm riêng, vòi nước chảy Thái độ: Có ý thức liên hệ điều học với thực tiễn Giáo dục kĩ sống: Kĩ giao tiếp, hoạt động cá nhân Phát triển lực - Năng lực tính tốn - Năng lực sử dụng ngơn ngữ tốn học - Năng lực tổng hợp, vận dụng giải số tập có liên quan II CHUẨN BỊ : GV : Các tập dạng làm chung làm riêng, xuất Bảng phụ HS : làm tập yêu cầu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (6’) - Tổ chức lớp: Sĩ số: 9A 9B - Kiểm tra cũ: HS1 Chữa 35 tr sbt HS2 Chữa 36 tr sbt - Giới thiệu mới: Các tốn làm chung, làm riêng cơng việc làm nào? B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (20’) Hoạt động GV HS Nội dung Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số GV Nguyễn Thị Hà Hoạt động 3: Nghiên cứu Ví dụ Ví dụ (SGK – Tr22) -Gọi hs nhận dạng toán GV nhấn mạnh lại ND đề -Bài toán có đại lượng nào? -Đa bảng phân tích, u cầu hs điền bảng: T/G N/S HTCV ngày 24 đội ngày 24 cv Đội x ngày A x cv Đội y ngày Giải: B Gọi đội A làm riêng để HTCV x y cv ngày, đội B làm riêng để HTCV y ngày -Cùng khối lượng công việc, (x > 24 ; y > 24) thời gian hồn thành cơng việc suất hai đại lượng có quan hệ Trong ngày, đội A làm x công việc , nào? -Theo bảng phân tích, trình bày tốn? (Đến lập hpt) đội B làm y công việc , hai đội làm Cho Hs tự làm phút -Nhận xét? 24 công việc -GV nhận xét, bổ sung cần 1   -Gọi hs lên bảng giải hpt trả lời x y 24 (1) Vậy ta có pt -Nhận xét? Vì suất ngày đội A gấp rưỡi đội B -GV nhận xét nên ta có pt: -Cho hs thảo luận theo nhóm ?7  -Nhận xét? x y (2) -GV nhận xét, bổ sung cần Từ (1) (2) ta có hệ pt: �1 1   � �x y 24 � �1  � �x y Giải hpt ta x = 40;y= 60 thoả mãn ĐK Vậy đội A làm xong cơng việc GV: Chốt lại, sau ví dụ dạng 40 ngày, đội B làm xong tốn khác nhau, cho biết công việc 60 ngày dạng toán thường giải cách lập Các bước giải tốn cách lập hệ hệ pt? phương trình: HS: trả lời Bước 1: Lập hệ phương trình: Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số GV: Nâu bước giải toán cách lập hệ phương trình? Chú ý bước? HS: trả lời GV Nguyễn Thị Hà - Chọn ẩn vầ đặt điều kiện thích hợp cho ẩn - Biểu diễn đại lượng chưa biết theo ẩn - Lập phương trình ẩn vừa gọi Bước 2: Giải hệ phương trình nói Bước 3: Kết luận sau đối chiếu kiều kiện C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (2’) GV nêu lại cách giải dạng toán học Cần đặc biệt ý điều cho học sinh? D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (13’) Bài 32 tr 23 sgk Đề bài: Hai vòi nước chảy đầy -Gọi học sinh đọc tốn bể cạn h đầy Nếu lúc ? Tóm tắt tốn? đầu mở vòi I sau 9h mở vòi II 6/5h HS- trả lời đầy bể Hỏi mở 24 vòi chảy đầy bể bao lâu? Hai vòi chảy h đầy bể Vòi I (9h) + vòi II ( h) đầy bể Hỏi mở vòi II sau đầy bể? Lập bảng phân tích đại lượng Thời Năng suất gianchảy chảy đầy bể Hai vòi Vòi I Vòi II Giải: Gọi thời gian vòi I chảy đầy bể x thời gian vòi II chảy đầy bể y ( x, y >) Trong vòi I chảy (bể) Trong vòi II chảy (bể) Trong hai vòi chảy (bể) Theo ta có phương trình 1 x + y = 24 (1) -Gọi học sinh lên bảng lập hệ phương trình Mặt khác Vòi I chảy 9h vòi II chảy h Học sinh khác nhận xét kết bạn đầy bể nên ta có phương trình: GV: Nhận xét bổ sung x + 24 = (2) GV: Yêu cầu học sinh họat động nhóm Từ (1) (2) ta có hệ phương trình giải hệ phương trình: GV: Kiểm tra hoạt động nhóm Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số GV Nguyễn Thị Hà Đại diện nhóm báo cáo kết 9  1 Học sinh nhóm khác nhận xét kết  x 24  x 12   nhóm bạn 1 1      G: Nhận xét bổ sung  x y 24   x y 24  x 12    y 8 Vậy từ mở vòi thứ hai sau đầy bể E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, SÁNG TẠO, MỞ RỘNG (3’) - Xem lại ví dụ tập chữa -Làm 31, 33, 34 sgk tr 23, 24.và Bài Hai đội công nhân làm xong đoạn đường 24 ngày Mỗi ngày phần viêc đội A làm nhiều gấp rưỡi phần việc đội B làm Hỏi làm đội làm xong đoạn đường bao lâu? Bài Hai người làm xong công việc 16 Nếu người thứ làm giờ, người thứ hai làm 25% công việc Hỏi làm người làm xong cơng việc bao lâu? - Chuẩn bị cho tiết sau LUYỆN TẬP Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số GV Nguyễn Thị Hà Tiết : 43 Ngày soạn: 13/01/2019 Ngày dạy: 23/01/2019 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức: -Vận dụng bước giải toán cách lâp hệ hai phương trình bậc hai ẩn Vận dụng bước giải tốn cách lập hệ phương trình bậc hai ẩn Kỹ năng: Có kĩ phân tích giải tốn dạng làm chung, làm riêng, vòi nước chảy Thái độ: Nghiêm túc học tập Giáo dục kĩ sống: Kĩ giao tiếp, hoạt động cá nhân Phát triển lực - Năng lực tính tốn - Năng lực sử dụng gơn ngữ tốn học - Năng lực tổng hợp, làm việc theo nhóm, vận dụng giải số tập có liên quan đời sống II CHUẨN BỊ : - GV : chọn lọc tập, bảng phụ - HS : Máy tính bỏ túi, đọc trước nhà III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (2’) - Tổ chức lớp: Sĩ số: 9A 9B - Kiểm tra cũ: Không - Giới thiệu mới: Chúng ta biết bước giải toán cách lập hệ phương trình, ngày hơm củng cố lại B HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (29’) Hoạt động GV HS Nội dung Bài 34 tr 24 sgk (15’) - HS : Gọi hs đọc đề Giải Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số -Trong tốn có đại lượng nào? Cần đặt đại lượng ẩn ? - Em tìm mối liên hệ đại lượng , lập hệ phương trình GV Nguyễn Thị Hà Gọi số luống ban đầu x luống, số luống ban đầu y đk x, y �N; x > 4, y > � số vườn x.y Lần thay đổi thứ ta có số luống x + 8, số luống y – 3, số vườn (x + 8)(y – 3) Vậy ta có pt: (x + 8)(y – 3) = xy – 54 (1) -GV nhận xét Lần thay đổi thứ hai ta có số luống x - 4, số luống y + 2, số vườn - HS lên bảng trình bày lời giải (x - 4)(y + 2) Vậy ta có pt: (x - 4)(y + 2) = xy + 32 (2) Từ (1) (2) ta có hpt: -Gọi hs lên bảng giải hpt, � ( x  8)( y  3)  xy  54 � lớp làm vào ( x  4)( y  2)  xy  32 � -Nhận xét? Giải hpt ta x = 50, y = 15 t/m Vậy số vườn 50.15 = 750 - GV: Khai thác nội dung toán Bài 38 tr 24 sgk (14’) Gọi thời gian vòi chảy riêng đầy bể x -Cho học sinh nghiên cứu đề (h), thời gian vòi chảy riêng đầy bể y -Cho HS thảo luận theo nhóm (h) đk x, y > Mỗi vòi chảy -GV: quan sát hướng dẫn HS 1 yếu x bể, vòi chảy đợc y bể Mỗi vòi -Bài tốn giống tốn 1 3 học?   x y chảy bể Nên ta có pt: -Nhận xét? (1) Vòi chảy 10 phút -Gọi học sinh lên bảng lập hệ pt 1 6x bể, vòi chảy 12 phút 5y -Dưới lớp làm vào bể Khi hai vòi chảy 15 bể ta -HS : Nhận xét? 1   có phương trình: 6x 5y 15 (2) -GV nhận xét Từ (1) (2) ta có hệ pt: -Gọi hs lên bảng giiải hệ phương trình Trường THCS Gia Hòa Năm học: 2018 - 2019 Giáo án Đại số -Kết luận GV Nguyễn Thị Hà �1   � �x y � �1   � �6x 5y 15 Giải hệ phương trình ta (x = 2, y - GV: GV chốt lại toán cách = 4) thoả mãn đk giải Trả lời: Vòi chảy hết đầy bể, vòi chảy riêng hết đầy bể C HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (12’) Yêu cầu học sinh làm tập sau giấy, sau GV thu – chấm: Đề bài: Tổng chữ số số có hai chữ số Nếu thêm vào số 63 đơn vị số thu số viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại Hãy tìm số đó? Giải Gọi chữ số hàng chục x ( (0
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, Chủ đề: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, Thái độ: Có ý thức liên hệ những điều đã học với thực tiễn, Phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay